Hopp til innhold

Forskere har oppdaget «ny» havstrøm og gitt den navn

Viktig for å forstå klimaet, sier doktorgradsstipendiat.

A picture taken on June 6, 2018, shows sheep in a field near the village of Gasadalur in Vagar, one of the Faroe Islands located between the North Atlantic Ocean and Norwegian Sea.

Studien er den første som dokumenterer at det finnes en sammenhengende strøm fra Island til Færøyene. Her fra Gasadalur (Færøyene).

Foto: Pierre-henry Deshayes / AFP

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Det er ikke hver dag forskere oppdager en «ny» havstrøm.

Heller ikke at havstrømmer gis navn.

Men nå har det skjedd.

Stefanie Semper er doktorgradsstipendiat ved Bjerknessenteret for klimaforskning og Universitetet i Bergen.

Hun er hovedforfatter bak den ene av to nye studier. De ble publisert i tidsskriftet Nature Communications på fredag.

Her har de altså identifisert, og navngitt, en ny havstrøm.

– Vi har satt en ny havstrøm på kartet. Rett og slett.

Viktig for klimaet vårt

Havstrømmer er viktige for klimaet vårt.

Stefanie Semper ved UiB.

Det Stefanie Semper og hennes kolleger har gjort, er å få på plass ny forståelse av hvordan havstrømmene fungerer.

Foto: Presse

Ta Golfstrømmen og strømmene som er tilknyttet den. Varmt vann transporteres nordover. Inn i Norskehavet, Grønlandshavet og Islandshavet.

Og bidrar til et varmt klima ved våre breddegrader.

Forskerne kaller det omveltningssirkulasjonen.

Den beskriver hvordan varmt vann strømmer nordover, synker ned og fraktes sørover igjen.

– Strømmen vi har identifisert går fra Island til Færøyene, og bidrar til den dype delen av sirkulasjonen.

Fikk gi strømmen navn

I studiene har forskerne forsøkt å lære mer om havstrømmene der ute.

Ny studie har sett på havstrømmer.

I studien som ble publisert fredag har forskerne sett nærmere på havstrømmer, og identifisert en ny.

Foto: Grafikk fra studien

Strømmen de har sett på har de gitt navnet «Iceland-Faroe Slope Jet».

Eller Island–Færøy-jeten på norsk. En dypvannsstrøm som transporterer mye kaldt og tungt vann.

Strømmen er del av et system som returnerer det varme vannet som transporteres nordover, forklarer Semper.

Mens hennes studie har identifisert havstrømmen, har den andre klart å spore opp kilden.

Der konklusjonen er at vannet blir dannet i Grønlandshavet.

– Bare det å vite hvor vannet kommer fra, er viktig klimaviten.

Du kan lede en mer grundig beskrivelse av hvordan det hele henger sammen her:

Derfor er dette viktig kunnskap

Egenskapene til havstrømmene kan endre seg som følge av klimaendringer. Det kan påvirke sirkulasjonen av vann i Nord-Atlanteren.

Allerede ser man at klimaendringer endrer prosessene i havet.

Hvilke konsekvenser dette kan få forskes det mye på.

Skal vi spå bedre hvordan klimaet vil utvikle seg er det viktig å ta havstrømmene med i beregningene i klimamodellene, sier Semper.

– Jeg tror at om vi virkelig vil predikere hvordan fremtida vil se ut, så må vi vite mye om havet og hvordan strømmene fungerer i dag, sier Semper.

Behovet for mer forskning er stort.

– Det er fortsatt mye vi ikke vet.

Vil få stor betydning

Også CICERO-forsker Bjørn Hallvard Samset sier funnet av en ny havstrøm er av stor interesse.

Bjørn Hallvard Samset
Foto: CICERO

Og at måten havstrømmene oppfører seg generelt har stor betydning for klimaet.

– Det er grunn til bekymring, sier han, på spørsmål om hvordan klimaendringer kan påvirke havstrømmer.

Hvis havstrømmene som går nordover skulle bli påvirket slik at de går saktere, vil det få stor betydning for klimaet, sier Samset.

– Vi vet at dersom strømmen stopper helt opp så blir det veldig mye kaldere.

Hvor stor betydning vet vi for lite om.

– Derfor er all ny kunnskap om havstrømmene viktig.