Hopp til innhold

Forsker: – Kommunene kan gjøre mye for å få ned sykefraværet

Ansatte i kommunale barnehagene er langt sykere enn andre yrkesgrupper, og sykefraværet øker, viser tall fra KS. – Kommunene kan gjøre mer for å få ned fraværet, mener forsker.

Assistent Christian Ellingsen og styrer Solveig Ruø byr barna i Hunstad Øst

FRISKE: – Her i barnehagen er vi ikke mye borte fra jobb. Humor hjelper på arbeidsmiljøet. Vi har det gøy på jobb, sier assistent Christian Ellingsen. (t.v.) ved Hunstad Øst barnehage i Bodø. Barnehagestyrer Solveig Ruø smiler bekreftende.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

I barnehagesektoren har sykefraværet økt siden 2009, og i fjor lå sykefraværet på 12,5 prosent hos de voksne i de offentlige barnehagene. Tall fra kommunenes interesseorganisasjon KS viser at sykefraværet i de kommunale barnehagene koster kommunene 1,3 milliarder per år.

Men det finnes unntak. I Hunstad Øst barnehage Bodø var sykefraværet blant de ansatte på 1,6 prosent i fjor, og det står i sterk kontrast til andre kommunale barnehager.

– Høyt fravær går ut over dem vi er her for, nemlig barna, mener barnehagestyrer Solveig Ruø i Hunstad Øst barnehage.

Bodø-barnehagen har jobbet i flere år for å legge til rette for at de ansatte kommer på jobb.

– Jeg tror ikke personalet i denne barnehagen er friskere enn andre barnehageansatte. Men vi har over tid opparbeidet en kultur som tilsier at folk kommer på jobb selv om de er i litt dårlig form. Vi kjører samme linje med de voksne som med barna. Dersom du er i dårlig form, kan du gå sist ut og først inn.

– Godt miljø nøkkelen

Forsker og professor Trude Gjernes ved Nord universitet

Forsker og professor Trude Gjernes ved Nord universitet sier det ikke finnes noe klart svar på årsaken til det høye og kostbare sykefraværet i kommunale barnehager.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Professor Trude Gjernes ved Nord universitet har forsket på hva som kan få ned sykefraværet i barnehagene.

– Godt arbeidsmiljø, godt lederskap, rimelig arbeidsbelastning og et godt faglig fellesskap. Det vet vi har betydning, sier hun.

I tillegg mener hun det er viktig at det er en stabil arbeidsstokk, og nok hender til å ta seg av arbeidet.

Kvinner har høyere sykefravær

Jentoftsletta barnehage

Ifølge KS koster sykefraværet i barnehagene kommunene anslagsvis 1,3 milliarder per år.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Det er flere årsaker til at det har vært vanskelig å få bukt med sykefraværet. Blant annet peker KS på at kvinner er i flertall i barnehagesektoren. Kvinner har i dag nesten 80 prosent høyere sykefravær enn menn.

– Kjønnsforskjellen i sykefravær er stor, og over 90 prosent av årsverkene i barnehagene utføres av kvinner, sier rådgiver Rune Soleng i Analyse og statistikk i KS.

Undersøkelser viser at kommunene strekker seg langt for å tilrettelegge for å beholde ansatte i jobb. 14,5 pst av de ansatte i kommunal sektor oppgir å ha redusert funksjonsevne, og denne andelen øker. Gjennomsnittlig avgangsalder i sektoren øker også.

– Kommunene ønsker å spille en nøkkelrolle i arbeidet med å inkludere flere i arbeid – og å hindre utenforskap, sier spesialrådgiver Hanne Børrestuen fra Arbeidsgiverpolitikk i KS.

– En av ti borte fra jobb

Hver eneste dag er én av ti arbeidstakere i kommunal sektor borte fra jobb.

Beregninger viser at en nedgang i fraværet på 1 prosentpoeng, vil kunne spare kommunene for store utgifter.

Trondheim kommune vil kunne spare 34,6 millioner med en slik nedgang, for Bergen anslås beløpet til 44,1 millioner, mens Tromsø vil kunne spare 15,8 millioner.