Hopp til innhold

Forsker: – De kan velte regjeringens forsvarsplan

35 representanter fra Nord-Norge er på plass i Oslo for å påvirke stortingspolitikerne under høringen for Forsvarets langtidsplan. – Den massive mobiliseringen kan ha betydning for resultatet, mener forsker.

35 nordnorske representanter deltar på høringen for langtidsplanen for Forsvaret

VIL SI SITT: I dag skal Forsvarets langtidsplan drøftes i ei åpen høring i Stortingets forsvarskomite. Flere av forslagene i planen har store konsekvenser for kommuner i Nord-Norge. Derfor møter også hele 35 representanter fra nord opp for å påvirke stortingspolitikerne.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

  • NRK.no sender direkte fra Stortinget klokken 14.00.

I dag skal Forsvarets langtidsplan drøftes i ei åpen høring i Stortingets forsvarskomite. Flere av forslagene i planen har store konsekvenser for kommuner i Nord-Norge. Derfor møter også hele 35 representanter fra nord opp for å påvirke stortingspolitikerne.

Regjeringen har ikke flertall på Stortinget. Det betyr at Stortingets behandling av saken i november kan påvirke det endelige utfallet. Å overbevise spesielt støttepartiene KrF og Venstre, samt Arbeiderpartiet vil kunne betyr at vedtaket i Stortinget vil kunne bli annerledes enn regjeringens forslag, sier stipendiat i statsvitenskap ved Norges arktiske universitet, Tor Arne Morskogen.

Trolig har det aldri vært større oppmøte til en enkeltstående åpen høring tidligere – hele 140 representanter for fagbevegelsen og forsvarsansatte, forsvarsindustrien samt en lang rekke berørte kommuner og fylkeskommuner.

Ingen nordnorsk agenda

Ifølge forslaget til ny langtidsplan blir Ofot-regionen blir Forsvarets nye spydspiss i nord. Regjeringen anbefaler at Andøy flystasjon legges ned, og erstattes med en framskutt base for fire nye maritime overvåkingsfly på Evenes.

Selv om Nord-Norge stiller mannssterkt i Oslo i dag, er det ikke snakk om en nordnorsk agenda. Både Evenes og Andøy kriger om hvor de nye overvåkingsflyene skal plasseres, og begge kommunene er representert på høringen.

Ordfører Jonni Solsvik i Andøy (H) får to minutter på å legge fram argumentene sine på høringen.

– Det er viktig å være skjerpet og fokusert. Vårt syn kan bli viktig når Stortinget skal si sitt, sier Solsvik til NRK.

– Viktig for demokratiet at alle blir hørt

Teaservideo for nettsending om stortingshøring om Forsvarets langtidsplan.

Ifølge Morskogen er det de regionale og lokale politikernes oppgave å fortelle politikerne i Oslo om konsekvensene forslaget får for deres kommune.

– Så er det opp til komiteen og Stortinget å sørge for at helheten ivaretas, noe som her betyr et mer effektivt forsvar samtidig som driften balanseres. Dersom vedtaket blir annerledes må Forsvarskomiteen og Stortinget ta hensyn til at de økte utgiftene må dekkes inn et annet sted. Det er den underliggende utfordringen, sier han.

Prosessen startet på 1980-tallet

Store investeringer i nytt forsvarsmateriell har medført behov for å se på blant annet baselokaliseringer. Ei utvikling vi har sett flere steder over tid, sier Morskogen.

– Dette er en prosess som har pågått siden slutten av den kalde krigen. Man bygger ned baser rundt omkring i Norge for å frigjøre mer penger til trening og drift.

11 større eller mindre anlegg foreslås faset ut i planen, som også innebærer at rundt 1.400 ansatte på sikt vil bli overflødige. 40 milliarder kroner skal frigjøres over 20-årsperioden gjennom innsparing og endret personellstruktur. Innen utgangen av 2020 blir innsparingen i underkant av 2,5 milliarder.

Orion-fly på Andøya

Regjeringen anbefaler at Andøy flystasjon legges ned, og erstattes med en framskutt base for fire nye maritime overvåkingsfly på Evenes.

Foto: Arkiv / Torbjørn Kjosvold / Forsvaret