Hopp til innhold

Flytter ti statlige arbeidsplasser til Bodø

Kulturdepartementet har besluttet å flytte Kulturrådets nasjonale oppgaver på museumsfeltet fra Oslo til Bodø. Flyttingen omfatter om lag 10 arbeidsplasser.

Linda Helleland

– Dette er et ledd i Regjeringens politikk med å spre statlige arbeidsplasser i hele landet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

– Dette er et ledd i Regjeringens politikk med å spre statlige arbeidsplasser i hele landet. Samtidig kan flyttingen både bidra til å tydeliggjøre museumsoppgavene og styrke Kulturrådets virksomhet som helhet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

– Bodø er en betydelig by med 50 000 innbyggere, et rikt kulturliv og et sterkt museumsfaglig miljø, som vil bidra til å sikre nødvendig kompetanse også på sikt, fortsetter hun.

I april inngikk regjeringspartiene og Venstre en hestehandel der en ny plan for utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo inngikk. Planen skal legges fram for Stortinget i februar.

Sist gang det skjedde ble det bråk.

«Umenneskelig» var ordet ansatte brukte da Bondevik II-regjeringen gjennomførte en storstilt utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo til distriktene.

Ifølge Bergens Tidene var verken Høyre eller Frp særlig interessert i forslaget, men Venstre fikk gjennomslag da de løftet spørsmålet inn i forhandlingene om det nye inntektssystemet.