Hopp til innhold

Flere kan få erstatning etter svineinfluensavaksine

Norsk pasientskadeerstatning har fått ny kunnskap, og det betyr at inntil ti personer som er rammet av narkolepsi, og som tidligere har fått avvist kravet om erstatning, nå kan få saken sin vurdert på nytt.

Svineinfluensavaksine

Det var i 2009 og 2010 store deler av befolkningen ble vaksinert med Pandemrix for å forhindre at de fikk svineinfluensa. I etterkant har NPE behandlet 686 klagesaker.

Foto: Michael Buholzer / Scanpix/Reuters

Den nye kunnskapen viser at voksne kan utvikle narkolepsi så sent som inntil to år etter å ha fått svineinfluensavaksinen Pandemrix. Tidligere har NPE lagt til grunn at voksne som utvikler narkolepsi etter å ha blitt vaksinert, får symptomer innen åtte måneder, skriver Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i en pressemelding.

– Vi endrer derfor nå praksisen vår, og går på nytt gjennom alle sakene der voksne har fått avslag fordi symptomene på narkolepsi har oppstått etter åtte måneder, sier avdelingsdirektør i NPE, Gorm Are Grammeltvedt.

– Sannsynlig at noen saker blir omgjort

Det betyr at inntil ti av dem som tidligere har fått avvist kravet om erstatning fra staten, nå kan få saken vurdert på nytt.

– Det finnes ingen garantier for at vi omgjør vedtakene. Vi må gjøre en ny vurdering ut ifra den nye kunnskapen vi har fått. Men det er sannsynlig at noen av saken blir omgjort, Øydis Castberg kommunikasjonsdirektør i NPE til NRK.

Samtlige av sakene som nå ettergås på nytt gjelder personer som har narkolepsi, og som mener dette skyldes svineinfluensavaksinen.

– Nå blir spørsmålet om vaksinen er den mest sannsynlige årsaken til at de har fått lidelsen. Hvis noen av disse nå vinner frem, vil vi gjøre en individuell vurdering av skadeomfanget og det økonomiske tapet. Det er vanskelig å gi et generelt svar på hva vi eventuelt betaler i erstatning, sier Castberg.

– Det finnes ingen garantier for at vi omgjør vedtakene, men det er sannsynlig at noen av saken blir omgjort, fortsetter hun.

234 millioner kroner i erstatning

Det var i 2009 og 2010 store deler av befolkningen ble vaksinert med Pandemrix for å forhindre at de fikk svineinfluensa. I etterkant har NPE behandlet 686 klagesaker.

– Det gjelder alle mulige symptomer. Men de fleste gjelder innholdet i vaksinen, og folk som har fått ulike typer nevrologisk symptomer som de mener skyldes vaksinen. Det gjelder i all hovedsak narkolepsi og ME.

Av de 686 klagene har 115 fått medhold og det er utbetalt 234 millioner kroner i erstatning. 57 saker er fortsatt under arbeid, og det fortsetter å komme inn klagesaker, forteller Castberg.