Hopp til innhold

Fiskesmell for Nordlandsbanken

Krisen i torskefiskeriene ble verre da myndighetene i vinter ga penger til næringen. – Dette førte til økt fiskekjøp og større lagre, mener banktopp.

Banksjef i Nordlandsbanken Morten Støver mener myndighetene har bidatt til å gjøre krisa i torskefiskeriene i Nord-Norge verre - ved å tilføre næringen penger.

– Dette førte til økt kjøp av fisk, og dermed større lagre som blei vanskelig å selge, ikke minst fordi prisen på torsk falt utover sesongen, sier Støver.

Tapte ti-talls millioner

Morten Støver

Banksjef i Nordlandsbanken Morten Støver.

Foto: Eva Cathrine Berget / NRK

Han sier banken i år har tapt flere ti-talls millioner kroner på engasjementer i fiskerinæringen - som er banken største næring.

– Tapene rokker ikke ved banken, men det er aldri hygelig å tape penger, og vi håper dette ikke vil gjenta seg i 2010. jeg håper myndighetene går i seg selv og at de har lært noe av dette. Det som skjedde for ett år siden var ikke bra, sier han.

Grunn til bekymring

Støver kommer akkurat fra en næringskonferanse i Vesterålen. Både næringslivet og folket i regionen er bekymret for den kommende vintersesongen.

– De har all grunn til å være bekymret for vinterfisket og mottakskapasiteten på land, sier Støver.

Leder i Norges fiskarlag har tidligere gått ut og sagt at bankene har et samfunnsansvar for å hjelpe den kriserammede næringa og ikke være så streng med kredittene. Nordlandsbanken har mange engasjement i Vesterålen, men Støver kan ikke love ekstraordinær hjelp.

– Vi er en samfunnsaktør, men vi skal fortsatt drive bank. En stor del av de tapene vi har hatt i 2009 er avsetninger til tap innenfor fiskerinæringa. Vi vil kredittvurdere kundene våre på vanlig måte. Også i år vil det sikkert bli noen som får kreditt til å kjøpe, men på langt nær alle. Vi er opptatt av at det finnes egenkapital i næringa. Det er i ferd med å bli mangelvare, sier han.

Ikke enig om minstepris

Fiskerne og industrien har ikke lyktes å blitt enig om minstepris. Onsdag denne uka fortsetter forhandlingene.

– Vi håper at partene blir enige om en fornuftig pris som holder seg gjennom sesongen. Vi må unngå å komme i samme situasjon som i fjor, der prisen ble satt ned flere ganger utover i sesongen. Det er viktig at aktørene som er med på å påvirke rammevilkårene opptrer langsiktig. For oss er det viktig. Da kan vi gjøre en mye bedre jobb, sier Støver.