Kollaps i fiskerisamtalene med Storbritannia – kan bli katastrofalt for fiskere

Norge og Storbritannia klarte ikke å få i havn avtale om fiske. For skipper Ivar Andreassen i Bodø kan det bety at halve omsetningen forsvinner.

Skipper Ivar Andreassen på fiskebåten «Norfisk» i Bodø.

Skipper Ivar Andreassen på fiskebåten «Nordfisk» i Bodø ser med bekymring på det som skjer.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Norge klarte ikke å nå enighet med Storbritannia om en fiskekvoteavtale for 2021.

Britene er sterkt avhengig av torskekvoter i norske farvann. Fram til Brexit har britene vært en del av kvotene som Norge og EU hvert år forhandler om.

Nå krever de mer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

– Det ble stilt noen krav fra britisk side om tilgang på norsk torsk som ikke var akseptabelt for oss. Slik har vi ufrivillig havnet i et skilsmisseoppgjør mellom EU og Storbritannia, konstaterer han.

Britenes svar er altså å stenge norske fiskere ute fra blant annet makrellfisket i Nordsjøen.

– Enkelt forklart er det slik at makrellen svømmer over landegrensen. Derfor er kyststatene rundt Nordsjøen enige om sin andel av en total kvote, basert på vitenskapelige råd.

– Det betyr at om norske fiskere fisker den norske andelen av makrellen i Norge eller Storbritannia går det ut på ett. Nå vil britene i tillegg ha en andel torsk for at vi fortsatt skulle kunne gjøre det. Det går vi ikke med på.

Får store følger

Makrell er altså et av fiskeslagene som nå har havnet i det storpolitiske spillet. Britene argumenterer med at mer enn 90 prosent av den norske kvoten ble fisket i britisk sone i fjor.

Britene har også utfordret Norge på det de kaller en enorm ubalanse i bytte av fisk. Blant annet hevder de at Norge fisker for 2,9 milliarder kroner i britiske farvann, åtte ganger mer enn britene fisker i norske farvann.

At den norske makrellflåten stenges ute fra britisk sone, det får store konsekvenser for blant andre skipper Ivar Andreassen på fiskebåten «Nordfisk» i Bodø.

– De tre siste årene har vi fisket hele kvoten i britisk sone. Denne fisken utgjorde 50 prosent av en omsetning på 40 millioner kroner. Mister vi dette er det nærmest katastrofe både for båten og mannskapet, sier Andreassen til NRK.

Fiskebåten «Norfisk» i Bodø.

Fiskebåten «Nordfisk» i Bodø.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Må bruke sommeren på sjøen

Han skulle egentlig snart vært på vei til britiske sone for å fiske makrell. Nå må han og mannskapet legge opp til en ny strategi.

Den innebærer at de må starte sesongen mye tidligere, og i norsk sone av Nordsjøen – og forsøke å ta opp kvoten der.

Det er først i sesongen at makrellen befinner seg i nord. Men den står spredt, og fisket blir dermed både mer tid- og kostnadskrevende.

– Hele sommerferien i år vil nok tilbringes på sjøen, sier han.

Andreassen har fått med seg at frustrasjonen på britisk side er stor.

– De har kommet seg ut av EU, og skulle bli herre i eget hus. Nå viser det seg at de vil ta fem år før de får kvoter tilbake fra EU, som de mener er deres. I tillegg sliter de nå med tilgang til markedene. Det tror jeg er årsaken til at dette har havarert.

Slik ser det ut når «Nordfisk» er i aksjon.

Ivar Andreassen

– En uvennlig handling

Også Norges Fiskarlag er skuffet over Storbritannia. De mener britene har forsøkt å sende regningen for brexitavtalen til norske fiskere.

– Jeg vil påstå at det er en uvennlig handling fra våre venner i vest. Det ser ut som Storbritannia er ute etter å ta igjen det de ikke greier å oppnå selv i EU. De synes å mene at Norge skal betale den prisen. Det kan vi ikke være med på, sier Kjell Ingebrigtsen, som er leder i Norges Fiskarlag.

Samtidig roser fiskerne norske myndigheter, som har forhandlet med britene i fire måneder.

– Myndighetene har tatt våre innspill på alvor. Vi kan ikke havne i en posisjon hvor vi gir fra oss arvesølvet. Gjensidig adgang til å fiske i hverandres farvann har lange tradisjoner og bygger på historiske prinsipper.

Konsekvensen av sammenbruddet er at norske og britiske fiskere ikke vil få gjensidig adgang til hverandres soner i år.

Det vil få store konsekvenser, ifølge fiskerne.

– Ikke bare for fiskerne, men for Norge som fiskerinasjon. Dette er verdier og råstoff som skape grunnlag for fiskeindustrien på land.

Kjell Ingebrigtsen

– Norge har ikke vært ublu i sine krav, sier Kjell Ingebrigtsen, som er leder i Norges Fiskarlag. 

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Håper på det beste

Makrellfiskeren i Bodø har stor tro på at han allerede til neste år igjen kan fiske makrell i britisk sone.

Det har også fiskeriminister Odd Emil Inebrigtsen.

– Vi tror britene trenger litt mer tid til å få skilsmisseoppgjøret på avstand. Så er vi enige om i fellesskap om at vi skal prøve å ren avtale til neste år.