Hopp til innhold

Vil fly over Sibir for å frakte sjømat direkte fra Nord-Norge til Asia: – Nå må Norge ta grep

Både Bodø, Evenes og Lakselv vil fly laks direkte mellom Nord-Norge og Asia. Men for at det skal bli lønnsomt, må flyene kunne fly over Sibir. Nå krever sjømatbedriftene at Norge forhandler med Russland.

Kvarøy fiskeoppdrett

2020 ble tidenes nest beste år for norsk sjømateksport. Her fra Kvarøy fiskeoppdrett på Helgelandskysten.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Selv i koronaåret 2020 gikk det veien for norsk sjømatindustri.

Norge eksporterte 2,7 millioner tonn sjømat for 105,7 milliarder kroner, som tilsvarer 25.000 fiskemåltider per minutt. Dette er den nest høyeste verdien noensinne.

Vel halvparten av disse måltidene bestod av laks. Og nær halvparten av disse igjen, ble produsert i Nord-Norge.

Det største markedet for nordnorsk sjømat er Asia.

Skjermdump fra Flightradar.no

Russisk luftrom er både politisk sensitivt og en hodepine for flyselskaper verden over, særlig når det kommer til den såkalte Sibirkorridoren som Russland har brukt både til å hente inn store penger og utøve politisk press.

Foto: Flightradar.no

Etter at den nordnorske laksen blir slaktet blir den fraktet sørover med bil, ofte i kombinasjon med tog til Oslo.

Deretter blir laksen sendt med fly ut til markedene i Østen. Via flyplasser i Europa.

Dette vil sjømatnæringen endre på.

Sjømatbedriftene har over lang tid arbeidet for å få utredet mulighetene for å få direkteflyginger fra Nord-Norge til Asia.

– Vi mener det er behov for det. Produksjonen i Nord-Norge øker. Samtidig vokser det asiatiske markedet, sier Robert Eriksson, som er administrerende direktør i arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene.

Eriksson viser til en fersk rapport som Avinor har fått utarbeidet bestilt hos Transportutvikling AS i Narvik. Her har man sett på hvilke muligheter som finnes og begrensninger må løses hvis man skal få direktefly til å bli en realitet.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) på NAV-besøk i Bodø

– Tar vi utgangspunkt i dagens produksjon representerer det om lag 14 fullastede fraktfly hver uke. Dette vil stige til 23 i 2040, sier Robert Eriksson.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

I 2019 ble transportert 60.000 tonn fersk sjømat fra Nord-Norge til markeder utenfor Europa. Av dette gikk om lag 40.000 tonn til Asia og 12.000 tonn til Nord-Amerika.

I 2040 er det forventet at transportbehovet er 100.000 tonn, ifølge vekstprognosene rapporten.

Nå ønsker sjømatnæringen fortgang i arbeidet. Men det er flere skjær i sjøen, ifølge Eriksson.

Hvor skal flyene lande?

Ifølge han er det to forutsetninger som må være på plass før det er realistisk å fly direkte mellom Nord-Norge og Asia.

Det første er at landsdelen selv må bestemme seg hvilken flyplass som skal få det lukrative oppdraget.

Både Bodø, Evenes og Lakselv har posisjonert seg for å få direkteflyene fra Nord-Norge til Asia. I fjor fikk Bodø lufthavn tillatelse til å ta imot store fraktfly. Flyplassen har også på plass en såkalt «main deck loader», som gjør det mulig å ta ned større fly.

Fra Evenes flyr per i dag flyselskapet Qatar laks til Doha i Qatar flere ganger i uka. Virgin har også starta flygninger med laks til London.

Sjømatbedriftene har ikke tatt stilling til hvilken flyplass som skal velges. Og har følgende beskjed til lokale og regionale myndigheter.

– Dere må selv bli enige. Hvis det kommer tre ordførere med samme dialekt ned til Stortinget og ber om det samme, er det ingen av dem som får gjennomslag. Men er de enige om hvordan de vil ha det, er det større sjanse å få med seg politikerne og Avinor til å gjøre de investeringene som trengs, sier Eriksen.

Så lange er flyplassene i Nord-Norge november 2020

Dersom store transportfly fra Østen skal lande i Nord-Norge må flyplassene ha lengre rullebaner. Til sammenlikning er rullebanen på Gardermoen 3.600 meter.

Foto: Transportutvikling AS

– Hareide må ta på seg ledertrøya

Den aller viktigste forutsetningen for at sjømat kan transporteres direkte fra flyplasser i Nord-Norge, handler om Russland.

Skal en slik flyfrakt bli lønnsomt, må flyene kunne ta «snarveien» over Sibir istedenfor å fly helt rundt.

Problemet i dag er at Russland bare tillater noen fåtall flyginger gjennom den såkalte Sibirkorridoren.

Her har samferdselsminister Knut Arild Hareide en jobb å gjøre, mener sjømatsjef Robert Eriksson.

– Det handler om storpolitikk. Sentrale myndigheter med samferdselsministeren i spissen må ta på seg ledertrøya og sørge for at Norge får i gang gode forhandlinger med Russland.

– Det holder ikke å ta en telefon eller sende en e-post. Han må sørge for å være en pådriver i dette arbeidet, legger han til.

Håper på fortgang

Sjømatbedriftene vil ikke spå når det første lakseflyet flyr gjennom Sibirkorridoren på vei mot Asia.

– Vi håper så fort som overhodet mulig. I starten vil det være aktuelt med to fly i uka. Men det antallet vil øke.

Slaktet/uttransport vekt i Nord-Norge 2019, ex. biprodukter (Kilde:
slakteriene/Transportutvikling AS)
Foto: Transportutvikling AS

Sjømatbedriftene er også tydelig på at et slik scenario vil kreve en betydelig innsats også fra næringen selv.

– Det krever engasjerte aktører på alle fronter. Industrien være villig til å forplikte seg med volum som skal fraktes dersom et nytt konsept skal komme i gang. Dette er nødvendig for å skape grunnlag for et stabilt og varig direkteflytilbud, sier administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene.

Regjeringen: – Ingen avklaring

NRK har spurt Samferdselsdepartementet om hvordan det går med luftfartsforhandlingene med Russland.

Statssekretær Anders Tyvand (KrF) i Samferdselsdepartementet opplyser at det ikke er avtalt et konkret tidspunkt for ny runde forhandlingsrunde mellom de skandinaviske landene og Russland.

– Det er derfor heller ingen avklaring om en endring i overflyvningsrettighetene fra Norge over Sibir. Departementet har den siste tiden prioritert å ivareta norske interesser i forbindelse med Brexit, sier Tyvand til NRK.