Hopp til innhold

Himmelblå-forfatter sammenligner norsk barnevern med nazisme og menneskehandel

I forbindelse med en offentlig støttet dokumentar om norsk barnevern kommer filmskaper Kathrine Haugen med en rekke kontroversielle uttalelser på Facebook. Hun navngir også en fostermor hun mener ikke er skikket til å være mor.

Kathrine Haugen

– Det offentlige driver en form for sosial utrenskning av barn, der det ikke er plass til avvikere. Alle barn skal ha fine klær, kunne lese godt og aldri spise nugatti på brødskiven. Hvis noe avviker fra «det perfekte» får foreldrene barnevernet på døra, sier filmskaperen. På Facebook har flere av hennes uttalelser skapt mye debatt.

Foto: PR / Filimo Film

Filmskaper og Amanda-prisvinner, Kathrine Haugen, som blant annet er kjent som manusforfatter for TV-serien «Himmelblå» og de kritikerroste ungdomsfilmene «Til siste hinder» og «Skvis», har den siste tiden kommet med en rekke svært omdiskuterte ytringer på sin offentlige Facebookside.

Der sammenligner hun norsk barnevern med nazisme og skriver at fosterhjem i realiteten er menneskehandel. I tillegg navngir hun en fostermor som hun mener ikke er egnet til å ha barn (se sitat).

Lager dokumentar om barnevernet

Jeg forstår ikke hvordan du kan være fostermor NN. Det at du er godkjent som fostermor underbygger min påstand om at barnevernet tar barn fra biologisk familie og plasserer de hos mennesker med ekstremt lav selvinnsikt og opphøyet ego.

Fra filmskaper Kathrine Haugens Facebookside

Det er i forbindelse med en ny, offentlig støttet dokumentar om barnevernet at Haugen kommer med de skarpe uttalelsene og personkarakteristikkene.

– Jeg har jobbet med denne dokumentaren i tre år og er så sjokkert over den informasjonen jeg har innhentet at jeg føler meg forpliktet til å si hva jeg mener, sier Haugen om dokumentaren som har fått tittelen «Norsk standard».

Hun mener barnevernet er preget av mangelfull kompetanse, løgn og beslutninger tatt på syltynt grunnlag. Haugen reagerer særlig på at barn i enkelte tilfeller tas fra sine biologiske foreldre og plasseres i fosterhjem.

– Alle barn har rett til å vokse opp med sine biologiske foreldre. Å rive barna vekk fra sine foreldre kan ødelegge resten av livet deres.

– Men hva om de biologiske foreldrene behandler barna sine dårlig? Bør barna da bli boende der?

– Det vil jo fortsatt være en kjærlighet til barna fra foreldrenes side. De aller fleste foreldre ønsker å være gode mot barna sine. De vet kanskje bare ikke alltid hvordan. Da må de heller få bedre veiledning istedenfor at de mister barna. Om noen virkelig har lyst til å hjelpe barn så kan de reise til Syria. Der har barn det vanskelig, sier Haugen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Roland og Ferjemannen Roy

Filmskaper Kathrine Haugen har vært involvert i flere prosjekter. Blant annet har hun skrevet manuset til den første sesongen av TV-serien 'Himmelblå'.

Foto: Helge Semb / NRK

– Det offentlige driver sosial utrenskning

Filmskaperen, som tidligere har vunnet Amanda-pris i kategorien «Beste norske barnefilm» i 2012 for filmen «Til siste hinder» er svært engasjert i sitt nye prosjekt.

Fostermødrene får nok støtte, omsorg og medfølelse (og penger) for sin innsats. De trenger ikke min.

Filmskaper Kathrine Haugen

I forbindelse med dokumentaren har Haugen intervjuet flere personer som føler seg urettferdig behandlet av barnevernet. Hun sier hun opplever det som sin plikt å ytre sin mening.

– På Facebooksiden din sammenligner du barnevernet med nazisme og kaller fosterhjem for menneskehandel. Forstår du at folk blir provosert?

Ja, det forstår jeg. Samtidig er det slik jeg opplever det og da må jeg stå for det.

– Hva mener du nazisme og menneskehandel har til felles med barnevernet?

– Det offentlige driver en form for sosial utrenskning av barn der det ikke er plass til avvikere. Alle barn skal ha fine klær, kunne lese godt og aldri spise nugatti på brødskiven. Hvis noe avviker fra «det perfekte» får foreldrene barnevernet på døra. Fosterforeldre tjener masse penger på å ta inn barn som rives vekk fra sine biologiske foreldre. Disse barna går det sjeldent bra med. Det vil jeg kalle menneskehandel.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Facebook-uttalelse
Foto: Utklipp fra Facebook

Navngir fostermor

De kontroversielle uttalelsene har ikke gått upåaktet hen. På Facebook får Haugen særlig kritikk for å ha navngitt en fostermor filmskaperen mener ikke er skikket til å ha omsorgsrett for barn. Haugen navngir også flere kommuneansatte som hun mener ikke er godt nok kvalifisert til jobben de har.

– Hvorfor navngir du disse personene?

– Jeg forstår at det er et ekstremt virkemiddel, men det får så være. Jeg er villig til å gå i fengsel for denne saken, sier Haugen som nå er blitt anmeldt for uttalelsene.

NRK.no har vært i kontakt med den aktuelle fostermoren som ikke ønsker å la seg intervjue av hensyn til barnet hun har omsorg for.

– Overrasket

Generalsekretær Tove Wahlstrøm i Norsk Fosterhjemsforening blir sjokkert over å høre filmskaperens utspill. Spesielt er hun bekymret over at Haugen har valgt å offentligere navnet til en fostermor.

– Gjorde hun det? I helgoland.. det er jo ikke bra, sier Wahlstrøm.

Hun reagerer også på sammenligningen mellom fosterforeldre og menneskehandel.

– Ingen fosterforeldre tjener seg rike på omsorgen til disse barna. Det er heller det motsatte som er tilfellet og at fosterforeldrene ikke får pengene til å strekke til, sier Wahlstrøm.

Hun avviser at det er snakk om noen form for sosial utrenskning og sier at det i dag skal svært mye til for at barn blir tatt vekk fra foreldrene og plassert i fosterhjem.

– I mange tilfeller er det heller snakk om at det blir ventet for lenge før barna blir omplassert. Det kan være barn som har vært utsatt for omsorgssvikt i mange år og som burde vært plassert i fosterhjem på et langt tidligere tidspunkt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Pål Christian Bergstrøm

Regiondirektør i Bufetat Nord-Norge, Pål Christian Bergstrøm, tar sterk avstand fra identifisering av enkeltpersoner som er involvert i fosterhjemstjenesten.

Foto: NRK

– Farlig

Barne- ungdoms og familieetaten, Bufetat, reagerer også på de sterke anklagene Haugen retter mot barnevern og fosterforeldre.

Regiondirektør i Bufetat Nord-Norge, Pål Christian Bergstrøm ønsker ikke å kommentere uttalelsene direkte, men sier han på generelt grunnlag tar sterk avstand fra identifisering av enkeltpersoner basert på anklager eller rykter.

– Jeg har ingenting i mot at barnevernet diskuteres. Det skylder vi de barna som er underlagt offentlig omsorg og fosterhjemstjenesten, men det er svært farlig å dra inn enkeltpersoner i offentligheten, sier Bergstrøm.

Han frykter denne type omtale vil gjøre rekrutteringen av fosterhjem enda vanskeligere.

– Det å være et fosterhjem er en veldig viktig sammfunsoppgave. Jeg frykter at når det blir brukt så sterke virkemidler, så kan det skremme potensielle fosterforeldre.

– Haugen mener det nesten alltid er skadelig for barn å bli plassert i fosterhjem. Hva tenker du om det?

– Den påstanden vil jeg si ikke medfører riktighet. De siste årene har vi blitt stadig mer opptatt av å finne fram til gode løsninger for barnet. Det er svært viktig for oss å kunne gi god omsorg og støtte til de barna som tas ut av hjemmene sine.

Har fått offentlig pengestøtte

Dokumentaren som den helgelandsbaserte filmskaperen jobber med har så langt fått 60.000 kroner i offentlig støtte fra Nordnorsk filmsenter, som forvalter pengene på vegne av Kulturdepartementet.

– Vi har foreløpig ikke sett noen opptak og driver heller ikke sensur av prosjekter vi støtter, sier Tor Vadseth, daglig leder ved NNFS.

Han sier han ikke kjenner til debatten rundt uttalelsene til filmskaperen og at søknaden er et fortrolig dokument som han ikke vil kommentere innholdet i.

– Men jeg kan bekrefte at vi har mottatt en søknad og at vi syntes ideen hørtes såpass spennende ut at vi har støttet dokumentaren med 60.000 i utviklingstilskudd.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tøffe hestejenter i "Til siste hinder"

I 2012 vant Kathrine Haugen Amandapris for filmen 'Til siste hinder'.

Foto: Star Media Entertainment

Stortingsrepresentant anmeldt

Etter de siste dagers debatt på Facebook har nå konflikten hardnet til.

Stortingsrepresentant i Justiskomiteen, Margunn Ebbesen (H) fra Brønnøysund, er blant dem som har reagert på filmskaperens utsagn. Men da stortingsrepresentanten tok den navngitte fostermoren i forsvar, ble stortingspolitikeren selv anmeldt for injurierende uttalelser.

– Jeg registrerer at jeg er anmeldt, men forholder meg rolig inntil jeg hører fra politiet, sier Ebbesen til NRK.no. Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Politioverbetjent Jan Solbakk ved Brønnøy og Vevelstad lensmannskontor vil ikke kommentere den konkrete saken, men bekrefter overfor Brønnøysunds Avis at politiet har mottatt flere anmeldelser i forbindelse med Facebook-debatten.

– Ikke redd for svekket troverdighet

Det stormer nå rundt filmskaperen, men Haugen får også støtte fra flere som roser hennes engasjement.

– Er du redd for at disse kontroversielle uttalelsene kan føre til at troverdigheten din som filmskaper svekkes?

– Nei, jeg er egentlig ikke redd for svekket troverdighet. Jeg føler meg forpliktet til å si i fra om det jeg mener er grove mangler i norsk barnevern, så får folk mene hva de vil om det.