Hopp til innhold

Feiltolket kreftprøver i åresvis

Politiet har innledet etterforskning etter at Nordlandssykehuset i Bodø i flere år skal ha feiltolket celleprøvene til en kreftpasient.

Nordlandssykehuset i Bodø

En pasient har politianmeldt Nordlandssykehuset etter at leger ved sykehuset har feiltolket celleprøver.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Har du vært rammet av kreft i livmorhalsen? NRK ønsker å komme i kontakt med pasienter som kan være involvert.

Ta kontakt NRK Nordland på epost nordland@nrk.no eller 03030

– Jeg kan bekrefte at vi har en tilsynssak mot Nordlandssykehuset etter en klagesak fra en pasient. Det er tre pasienter som har klaget til Norsk pasientskadeerstatning, men vi har bare en sak hos oss, sier fylkeslege Jan-Petter Lea til NRK.no.

Fylkeslegen ser alvorlig på saken som nå rulles opp.

– Forsinket diagnostikk av kreft er en alvorlig sak og de indiaksjonene vi har tyder på systemfeil ved Nordlandssykehuset, sier fylkeslegen.

Nordlandssykehuset i Bodø går i dag selv ut med denne informasjonen. NRK har allerede i flere uker jobbet med saken.

NRK kjenner til minst to pasienter som er rammet. Dersom prøvene hadde blitt tolket korrekt i første omgang kunne pasientene blitt behandlet flere år tidligere.

De feiltolkede prøvene for den ene pasienten går tilbake til 2006, for den andre pasienten gjelder dette prøver feiltolket fra 2007. Eksperter ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø har i ettertid påpekt forstadier til kreft i samtlige prøver.

Politianmeldt

Begge disse to sakene er nå meldt til Helsetilsynet og Norsk Pasienterstatning. NRK kjenner også til at en av pasientene har politianmeldt Nordlandssykehuset i Bodø.

Konsekvensen for begge kvinnene er at de har måttet gjennomgå omfattende operasjoner ved Universitetssykehuset Nord-Norge.'

– Vi har mottatt to anmeldelser fra to ulike kvinner, som omhandler mulig feiltolking til celleprøver knyttet til livmorhalskreft. Vi har i tråd med rutinene mottatt en rådgivende uttalelse fra fylkeslegen i Nordland, et råd om at vi bør innlede etterforskning, sier politiadvokat Øyvind Renberg ved Salten politidistrikt.

Øyvind Renberg

Politiadvokat Øyvind Renberg

Foto: Barbro Andersen / NRK

Innrømmer rutinesvikt

– Hadde prøvene vært besvart riktig i første omgang, kunne kvinnene sannsynligvis vært behandlet med et mindre omfattende kirurgisk inngrep og unngått cellegift og strålebehandling, skriver Nordlandssykehuset på sine nettsider.

I sitt svar til Helsetilsynet innrømmer også Nordlandssykehuset en rekke alvorlige feil ved Patologisk enhet. Sykehuset innrømmer å ikke ha hatt tilstrekkelig kompetene ansatte til å tolke de aktuelle celleprøvene.

I dokumentene som NRK sitter på vedgår sykehuset til sammen åtte avvik ved avdelingen. Det er gjelder manglende beskrivelse av kompetansekrav, mangelende dokumentasjon på godkjent opplæring og brudd på kvalitetsmanualen samt prosedyremangler.

– Det er jobbet systematisk med å øke kompetansen på å vurdere slike prøver. Rutinene for hvordan prøver dobbeltkontrolleres er endret og det er etablert prosedyrer for å melde slike og mindre alvorlige avvik i foretakets avvikssystem til Kunnskapssenteret. Registrerte avvik blir gjennomgått og brukes systematisk i opplæringen for at man skal lære av de feilvurderinger som er gjøres og redusere risikoen for at samme feilvurdering skal bli gjort på nytt.

Nordlandssykehuset har innkalt til pressekonferanse i Bodø i dag klokken 12.

Fredag innkalte sykehuset til pressekonferanse for å snakke om saken som omhandler feiltolkning av celleprøver analysert ved Diagnostisk klinikk. Der møtte medisinsk direktør Barthold Vonen og Randi Angelsen pressen.

Medisinsk direktør Barthold Vonen ved Nordlandssykehuset i Bodø under dagens pressekonferanse.