Hopp til innhold
Nordlandssykehuset

Celleprøvesaken: – De aktuelle kvinnene har vært uheldige

Nordlandssykehuset har ikke opptrådt uforsvarlig i forbindelse med tolkningen av celleprøver, konkluderer Fylkesmannen i Nordland.

Created by InfoDispatcher

Legene fant ikke kreftsvulsten: – Lorents tidlige død kunne vært unngått

Til tross for at sykehuset i Tromsø hadde slått alarm, fant ikke legene ved Nordlandssykehuset kreftsvulsten i brystet til Lorents Lorentsen. – Hans tidlige død kunne vært unngått dersom legene hadde gjort jobben sin, mener enken.

Nordlandssykehuset i Bodø

Må innhente eksperthjelp i Celleprøve-saken

Statens helsetilsyn ber politiet hente inn eksperter for å vurdere rutinene ved Nordlandssykehuset i etterforskningen av celleprøve-saken.

Nordlandssykehuset

Kreftprøvesaken vokser i omfang

Feiltolkningen av kreftcelleprøver ved Nordlandssykehuset i Bodø kan ha strukket seg helt tilbake til år 2000, skriver VG.

Pasientombudene i Norge mottok i fjor nærmere 15000 klagesaker fra fortvilte pasienter. Men å få støtte for sin sak i helsevesenet kan være lang og hard for de som velger å kreve erstatning. For Hilde Nohr Danielsen i Bodø ble det nettopp slik.

Opererte bort galleblæra – ble uføretrygdet

Hilde Nohr Danielsen (46) måtte kjempe i flere år for å få medhold etter at hun ble skadd under en operasjon ved Nordlandssykehuset. – Ingen uvanlig historie, sier pasientombudet.

HPV-vaksinering på skole i USA

– Flere kvinner bør få gratis HPV-vaksine

Årlig opereres 3000 kvinner for celleforandringer som er forstadier til kreft. – Flere bør få gratis vaksine som kan forhindre livmorhalskreft og redde liv, mener overlege Sveinung Sørbye.

Nordlandssykehuset i Bodø

Dette sykehuset topper livmorhalskreft-statistikken

Andelen tilfeller av livmorhalskreft er langt høyere ved Nordlandssykehuset enn i resten av landet, viser tall fra Kreftregisteret. Sykehuset avviser likevel at de har underdiagnostisert.

– Jeg er en kvinne på 48 år fra Vesterålen med diagnosen livmorhalskreft med spredning. Jeg aner ikke om jeg kommer i samme kategori som andre med forsinket diagnose, men dette er min historie.

Pasient: – Jeg har fått forsinket diagnose

– Jeg er en kvinne på 48 år fra Vesterålen med diagnosen livmorhalskreft med spredning. Dette er min historie.

 Inger Marie Sommerset

Kan ha feiltolket flere prøver

Pasientombudet i Nordland har fått henvendelser fra to nye kvinner som mener kreftprøver av dem kan ha blitt feiltolket ved Nordlandssykehuset.