Hopp til innhold

134.000 er uten fastlege – men i denne bygda har de lyktes

Stadig flere nordmenn står uten fastlege. En liten kommune i Nordland har imidlertid alle stillingene sine besatt. Slik har de lyktes.

Saltdal har nå 7 fastleger som alle er spesialist i allmennmedisin: F.v. Bernard Osei-Fofie, Elisabeth Jensen Øines, Sherehan Atya, Kristin Øygard Skodvin, Marianne Barlindhaug Franing, Linn Kristoffersen Jensen og Kjell Gunnar Skodvin.

Saltdal har nå 7 fastleger som alle er spesialister i allmennmedisin: F.v. Bernard Osei-Fofie, Elisabeth Jensen Øines, Sherehan Atya, Kristin Øygard Skodvin, Marianne Barlindhaug Franing, Linn Kristoffersen Jensen og Kjell Gunnar Skodvin.

Foto: Saltdal Kommune

Frafallet blant fastleger er stort.

Bare den siste måneden står 10.000 flere nordmenn uten fastlege, ifølge Legeforeningen.

Flere fastleger rapporterer om økt stress og utmattelse. Mange føler at arbeidsmengden ikke er håndterbar.

– Vi har en bekymring for at mange strekker strikken for langt. Det haster med å få snudd dette her, sier leder av Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev.

Nå har foreningen sendt ut et brev til alle fastleger i Norge hvor de blant annet minner medlemmene på helt basale ting som å spise lunsj, sove åtte timer om natta og ta seg tid til venner og familie.

I Nordland fylke mangler det flest fastleger. 10 prosent av listene står nå uten fast tilknyttet lege.

Men ikke alle småkommunene i fylket sliter.

Nylig sendte Saltdal kommune ut en pressemelding om at de ikke mangler fastleger.

Gir fastlegene fast lønn

134. 000 nordmenn står nå uten fastlege i Norge. I Saltdal kommune, med rundt 4000 innbyggere, har alle tilbud om fastlege.

Kjell Gunnar Skodvin

Kommuneoverlege i Saltdal kommune, Kjell Gunnar Skodvin

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

– Kommunen har gitt alle fastleger muligheten til å velge fastlønn. Det innebærer at man ikke er selvstendig næringsdrivende og får ansvar for å drive egen butikk.

Fastleger flest er selvstendig næringsdrivende. Men i noen kommuner er ikke næringsgrunnlaget stort nok. Da er fastlønn et alternativ.

Kjell Gunnar Skodvin, Kommuneoverlege i Saltdal kommune, mener at tilbudet om fastlønn har vært avgjørende for at mange har valgt å bli i tjenesten.

– De har også lagt til rette for at vi er nok leger slik at vi ikke har for lange og krevende pasientlister. Og dermed har vi mulighet til å ha noenlunde fornuftige arbeidstider.

Alle fastlegene i Saltdal har omfattende erfaring og er spesialister i allmennmedisin. Det gir også et sterkt fagmiljø.

– Må gjøre noe med arbeidstiden

Leder for Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, mener Saltdal har skjønt hvor skoen trykker.

– Det som er utfordringen i fastlegeordningen, er at oppgavene for den enkelte lege har økt slik at arbeidsuken er blitt for lang.

Manglende finansiering gjør at flere arbeidsoppgaver må deles på færre leger. Og som selvstendig næringsdrivende må man jobbe mange flere timer for å få tilsvarende inntekt som de som får fastlønn blir tilbudt, hevder Klev.

Nils Kristian Klev, leder for Allmennlegeforeningen

Nils Kristian Klev, leder for Allmennlegeforeningen under streik tidligere i høst.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

– Med fastlønn har man også rammer for maksimal arbeidstid, fordi det er arbeidsmiljøloven som gjelder.

Men Klev påpeker at det er dyrere samfunnsøkonomisk å gi fastlønn enn å styrke næringsdriften. Og at det finnes flere ulike alternativer kommunene kan benytte for å løfte ordningen slik den står i dag.

– Skal vi klare å rekruttere fastleger må vi gjøre noe med arbeidstiden som gjør det mer forenelig med et liv utenfor jobb.

– I tillegg må det være rom for faglig utvikling og kollegial støtte.

Sentralisering av legevakten

Kommuneoverlegen i Saltdal peker på et grep som har vært kontroversielt, men som senere har vist seg å være en suksessformel.

Nemlig at legevakten er blitt sentralisert.

Både Fauske, Sørfold og Saltdal deler nå på legevakttjenesten.

Det vil si at det for noen blir en lengre reisevei til legevakta. Men for legene gir det en lavere belastning da flere deler på turnusen.

En nylig publisert masteroppgave viser at til tross for skepsisen mot sentraliseringen, har innbyggerne i regionen vært godt fornøyd med ordningen i ettertid.

Ikke problemfritt å rekruttere

Mona Storteig, Avdelingsdirektør for Helse og omsorg i Saltdal kommune, forteller at det ikke har vært en enkel jobb å rekruttere fastleger til kommunen.

Det er mange kommuner som trenger de samme folkene.

Løsningen har vært å tilby hundreprosent-stillinger. Og løfte frem det sterke fagmiljøet de har i kommunen.

– Det er et tålmodig arbeid som vi har lagt ned, for å få på plass den siste fastlegestillingen.

Men gleden kan bli kortvarig. En av stillingene står på kuttlista for kommunebudsjettet i 2022.

– Det er jo et paradoks når vi endelig har klart å rekruttere, men det handler om at kommuneøkonomien er stram.

Ute i distriktene får unge leger prøve seg på alt - derfor drar de mest ambisiøse dit. Likevel er det de færreste som velger å bli.

Ute i distriktene får unge leger prøve seg på alt – derfor drar de mest ambisiøse dit. Likevel er det de færreste som velger å bli.