Får opptil fem timers reisevei til sin egen postkasse

Posten strammer inn for å spare penger på postutleveringen, og det går hardt utover enkelte husstander.

Leif Ellingsen fra Brottøy

Leif Ellingsen har kjørt post til innbyggerne på Brottøy i 32 år. Nå er det slutt og innbyggerne i bygda får fem timers reisevei til postkassen.

Foto: Liv Karin Edvardsen

Fra 1. februar kan innbyggerne på de små vesterålsbygdene Lonkan, Helgenes og Brottøy få opptil fem timers reisevei til sin egen postkasse, skriver Vesterålen Online. Grunnen er at det sendes færre brev i Norge, som igjen fører til at Posten Norge AS må spare penger på utlevering.

– I dag har alle her postkassen i umiddelbar nærhet, sier Leif Ellingsen som bor på Brottøya.

For beboerne på de tre bygdene i Hadsel kommune betyr endringen en reisevei på opptil fem timer for dem som ikke har egen båt. I dag transporteres posten med båt fra Hennes, men nå får beboerne hver sin postkasse på nettopp Hennes.

Det står på viljen

Leif Ellingsen har kjørt post fra Hennes og ut til bygdene for Posten i 32 år. Nå er han oppsagt, og reagerer på den lange reiseveien.

– De har ikke satt seg inn i geografien og hvordan ting fungerer i distriktet. Nå må vi ta hurtigbåt og så buss eller drosje for å hente posten. Det er ikke fornuftig, sier han.

 Leif Ellingsen på Brottøy

Leif Ellingsen (til høyre) har levert post til innbyggerne i området i 32 år. Her får en sjarkfisker på Helgeneset posten levert. Nå må han belage seg på fem timers reisevei til postkassen.

Foto: Liv Karin Edvardsen

Han er ikke bitter for at han har mistet jobben og skjønner Postens prioriteringer, men mener problemet kan løses med velvilje.

– Det går en hurtigbåt fra Stokmarknes som posten kan fraktes med. Det ville fungert like godt som i dag. Det står bare på viljen, sier han.

– Må forholde oss til utviklingen

Posten skriver i en e-post til NRK at de ikke ønsker denne utviklingen, men er nødt til å forholde seg til den.

John Eckhoff, pressesjef i posten

John Eckhoff, pressesjef i Posten sier lavere inntekt er en utvikling de må forholde seg til.

Foto: Posten

– Digitaliseringen av samfunnet har ført til at vi sender 65 prosent færre brev enn for tjue år siden. Det betyr lavere inntekter til Posten, og derfor tilpasser vi oss og effektiviserer utleveringen av post, sier John Eckhoff, pressesjef i Posten Norge AS og viser til paragraf 12 i postforskriften.

På spørsmål om lang reisevei til egen postkasse er noe man må regne med når man bosetter seg på et utilgjengelig sted og om Posten forstår kritikken, svarer Eckhoff:

– Det medfører dessverre ulemper for enkelte kunder når vi endrer utleveringssted.

Ønsker dialog med Posten

Hadsel kommune fortalte tidligere i uken til Vesterålen Online at de ønsker en dialog med Posten for å finne en løsning for beboerne på de utsatte stedene.

– Rådmannen har fått i oppdrag fra meg å få til et møte med ledelse i kommunen og Posten for å komme i dialog om bedre løsninger for innbyggerne enn det posten har lagt opp til, sa ordfører, Siv Dagny Aasvik til avisen.

– Vi har uttrykt ønske om dialog, men i bunn og grunn er dette en tilpasning til et fallende marked og dermed et økonomisk spørsmål, sier Eckhoff.