– Far kastes ut av landet på grunn av 800 sigaretter

– Samuel Petrosjan bli straffet to ganger. Han betalte boten for ti år siden. Det er urimelig å splitte familien for dette gamle forholdet, sier asylfamiliens advokat Terje Holst Stifjell.

petrosjan

SKUFFET: Bella Abrahamyan klarer ikke å glede seg over nyheten om at hun og barna har fått permanent oppholdstillatelse i Norge. – Det blir vanskelig for familien, vi har jo alltid bodd sammen. Jeg ser ikke fram til å bli alenemor, sier Bella Abrahamyan. Til høyre ektemannen Samuel Petrosjan.

Det burde være en gledens dag for trebarnsfamilien Petrosjan. Mor og barn får bli i landet etter åtte år på asylmottaket på Rognan i nordlandskommunen Saltdal. Men far Samuel Petrosjan må forlate landet innen slutten av september.

– Det synes jeg er svært urimelig, sier familiens advokat Terje Holst Stifjell til NRK.

Årsaken til utvisningsvedtaket er at den armenske trebarnsfaren ble tatt for smugling av 800 sigaretter og fikk en bot på 6000 kroner og et utvisningsvedtak.

– Han skrev under på et forenklet forelegg, som er betalt. Som følge av dette ble det fattet et vedtak om utvisning, og det er dette utvisningsvedtaket som er årsaken til at han ikke har fått opphold, forklarer Stifjell.

– Feil saksbehandling

Advokat Terje Holst Stifjell

– Jeg synes det er urimelig at Utlendingsnemnda (UNE) splitter familien, mener Petrosjanfamiliens advokat Terje Holst Stifjell.

Foto: Ola Helness / NRK

Advokaten mener nå at faren blir straffet to ganger for et forhold som er av mindre alvorlig karakter, og som ligger langt tilbake i tid.

– Jeg synes det er urimelig at Utlendingsnemnda (UNE) splitter familien. De er lettet over at barna får bli, samtidig som det er en stor belastning for dem at faren må reise ut.

Han beskriver UNEs håndtering av saken som sterkt kritikkverdig.

– Jeg mener det har blitt gjort feil fra saksbehandler som får alvorlige konsekvenser for familien, fastslår han.

Vil ikke bli alenemor

Jeg gleder meg til å kunne reise på klassetur og få meg sommerjobb. Men jeg vil at pappa skal være her sammen med oss.

Ester Petrosjan

Bella Abrahamyan klarer ikke å glede seg over nyheten om at hun og barna har fått permanent oppholdstillatelse i Norge.

– Han gjorde noe straffbart i 2004, men han har innsett at han begikk en feil. Han tok sin straff da han betalte boten for de ulovlige sigarettene. Dette blir vanskelig for familien, vi har jo alltid bodd sammen. Jeg ser ikke fram til å bli alenemor, sier Bella Abrahamyan.

Også Samuel Petrosjan hadde håpet i det lengste at hele familien skulle få oppholdstillatelse i Norge.

– Jeg er skuffet, men jeg glad for barna, sier han til NRK.no.

Bella Abrahamyan sier hun fortsatt har et lite håp om at ektemannen likevel skal få bli.

– Vi har jo fortsatt et håp om at han skal få være sammen med oss. Dette vedtaket er ikke bra for noen parter. Det er ikke barnas beste å splitte en familie. Det er ikke bra for staten eller for oss.

Hun bærer fortsatt på drømmen om et vanlig liv der mor og far skal få anledning til å søker jobber og bygge hus.

– Jeg ønsker å hjelpe barna fram, slik at de kan studere og få en framtid i Norge. Eldstedatteren Esther går nå siste året på ungdomsskolen, og må ta noen valg til neste år, sier Bella Abrahamyan.

Ma ut innen tre uker

Familien Petrosjan sendes ut av landet

FÅR BLI: Dette bildet viser familien da de ble sendt til Oslo via Bodø i april. Nå skal fire av fem i familien ha fått permanent oppholdstillatelse.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

To ganger har politiet på oppdrag fra myndighetene forsøkt å sende Petrosjanfamilien ut av landet, for bare å bli stoppet i siste sekund. Nå frykter Bella Abrahamyan nytt uanmeldt besøk av politiet.

– Det kan skje om en måned dersom han ikke reiser frivillig innen utgangen av september, sier hun til NRK.no.

Dersom han reiser ut er det ingen mulighet for at han kan komme tilbake med det første.

– Han vil ha innreiseforbud i Schengen-området i fem år. Men etter to år kan han søke besøksvisum. Først etter fem år kan han komme tilbake til Norge å søke om varig oppholdstillatelse, forteller hun.

– Burde fått innvilget opphold tidligere

Asylmottaket på Rognan

Familien Petrosjan har bodd på asylmottak på Rognan i Nordland de siste åtte årene.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Trebarnsfamilien Petrosjan fra Armenia har de siste åtte årene bodd på asylmottaket på Rognan. De to yngste barna er født i Norge, mens eldstedatteren på 15 år kom til landet da hun var seks.

Årsaken til at familien nå har fått innvilget opphold, er en forskriftsendring som trådte i kraft 1. juli i år. Dette er en del av regjeringsavtalen, og gir barn som har oppholdt seg lenge i Norge rett til opphold.

UNE har tidligere konkludert med at barna har en så sterk tilhørighet til Norge at de innfrir kravene til oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.

Familien har likevel ikke fått innvilget opphold, ettersom UNE mener foreldrene løy om sin identitet da de først kom til landet. Det avviser familiens advokat, som sier det hele beror på en misforståelse og er et spørsmål om definisjon.

– Det som er spesielt nå, er at det er samme identitet som ligger til grunn for at de har fått opphold. Det mener jeg viser at UNE har tatt feil i dette spørsmålet, sier advokat Terje Holst Stifjell.

Det betyr også at hele familien burde fått innvilget opphold etter utlendingslovens paragraf 38, mener advokaten videre.

– Hadde de fått opphold etter paragraf 38, så ville man ikke kunne bruke utvisningsvedtaket som begrunnelse for at far ikke skulle få opphold nå. Det betyr også at familien kunne vært skånet for mye dramatikk tidligere, fastslår han.

– Faren omfattes ikke av bestemmelsene

Nemndleder Liv Huus-Hansen i Utlendingsnemnda bekrefter at alle i familien, med unntak av faren, har fått innvilget oppholdstillatelse.

– Når det gjelder far i familien så er ikke han omfattet av de nye bestemmelsene. Det er fordi denne løsningen ikke omfatter familiemedlemmer som enten kan utvises etter en av lovens bestemmelser, eller som allerede er utvist.

– I dette tilfellet er far i familien utvist fra tidligere. Og det er også gitt han et forhåndsvarsel om utvisning på bakgrunn av nye forhold.

– Han er tidligere utvist som følge av å disse sigarettene, som advokaten viser til?

– Det høres riktig ut for meg når advokaten sier det. Men det gjelder også et nytt forhold, hvor han er forhåndsvarslet om utvisning. Det gjelder brudd på straffeloven.

– Hvilket brudd?

– Nøyaktig hva dette dreier seg om, vet jeg ikke, men det dreier seg om simpelt heleri.

– Advokaten mener dere har tatt feil i dette spørsmålet om identitet. Hva tenker du om det?

– Det stemmer ikke.

– Danner ikke grunnlag for utvisning

Advokat Terje Holst Stifjell forteller i en SMS til NRK at dette andre forholdet ble behandlet av UDI i 2010.

– Det ble da konkludert med at forholdet ikke kunne danne grunnlag for utvisning. Dette vet UNE, men jeg la for sikkerhets skyld UDI-vedtaket ved siste omgjøringsbegjæring som ble sendt til UNE.

Han mener derfor dette er et eksempel på «nok en feil fra UNEs side».

– Og dette er forhold jeg kommer til å gå videre med.

– Må ikke bo i Norge

Nemndlederen avviser at det har vært saksbehandlingsfeil i denne saken, og forteller at de har behandlet dette etter gjeldende regler.

Hun forteller videre at det er opp til familien hvorvidt de vil bo hver for seg.

– Selv om moren og disse barna får tillatelse til å bo i Norge, betyr ikke det at de må gjøre det. De har ikke noe beskyttelsesgrunnlag med tanke på hjemlandet.

– Det står dem fritt å bo sammen som en familie hvis de ønsker det i hjemlandet, avslutter hun.

Nær kastet ut to ganger

2014 har vært et år hvor familien har opplevd mye dramatikk.

28. april år ble hele familien hentet av politiet på mottaket for å sendes ut av Norge etter at familien hadde fått avslag på asylsøknaden. Men utsendelsen skjedde kun to måneder før den nye forskriften som kunne ha sikret barna opphold i Norge, trådte i kraft.

Familien ble sendt til Oslo via Bodø, men Oslo byfogdembete satte foten ned, og stanset utsendelsen til Armenia inntil videre.

I juni troppet politiet på nytt opp ved asylmottaket på Rognan. Denne gangen kom ikke familien lenger enn til Bodø før utsendelsen ble stoppet. Denne gangen var det Justisdepartementet som grep inn og gjorde en hasteavgjørelse.

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange fortalte at familien nå skulle få saken sin vurdert i tråd med kriteriene for den nye forskriften.

Har fortsatt håp

Ester Petrosjan og familien i Oslo tingrett

– Jeg gleder meg til å kunne reise på klassetur og få meg sommerjobb. Men jeg vil at pappa skal være her sammen med oss, sier Ester Petrosjan (15). Her er hun avbildet sammen med far Samuel Petrosjan og mor Bella Abrahamyan før hun skal vitne i Oslo tingrett i forbindelse med den første utsettelsen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Etter åtte år på asylmottak er Bella Abrahamyan fortsatt optimist.

– Jeg er nødt til å se framover og prøve å være optimistisk.

Nå håper hun å finne jobb i Saltdal, slik at familien kan fortsette å bo på Rognan.

– Her er det trygt og godt å vokse opp. Vi har bodd her lenge og kjenner mange. Barna har sine venner her. Men alt avhenger av at jeg får jobb. Jeg må jobbe.

Bella Abrahamyan er utdannet geolog, mens ektemannen Samuel er jurist. Ingen av dem regner med å kunne bruke utdanningen i Norge.

– Jeg hadde en gang en plan om å ta en mastergrad i geologi, men må nok begynne på nytt. Jeg tror jeg trenger yrkesveiledning, smiler hun.