Både lærer og elever skal ha mobbet elev - nå får kommunen bot

Statsadvokaten i Nordland gir Andøy kommune 25.000 kroner i foretaksstraff for brudd på opplæringsloven. Kommunen har ikke gjort nok for å ta tak i ei mobbesak, mener statsadvokaten.

Ordførar i Andøy kommune Jonni Solsvik

VIL VURDERE BOTEN: Ordfører Jonni Solsvik i Andøy komune har fått en bot på 25.000 kroner etter at en skoleelev skal ha blitt mobbet i to år. Nå skal han lese statsadvokatens begrunnelse og finne ut om de skal godta boten.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Aktor Hilde Stoltenberg

Statsadvokat Hilde Stoltenberg

Foto: NRK

Statsadvokaten i Nordland gir Andøy kommune 25.000 kroner i foretaksstaff for brudd på opplæringsloven. Bakgrunnen er at en elev skal ha blitt mobbet av både medelever og en lærer.

– Jeg mener de er et brudd på opplæringsloven. Vi ser svært alvorlig på dette, sier statsadvokat Hilde Stoltenberg.

Foreldrene ga seg ikke

Og det er ikke nok at en kommune tar tak i alle varslinger om mobbing.

– Alle skoler og kommuner må ta alle varslinger om mobbing på alvor og også i en del tilfeller fange det opp sjøl, understreker Stoltenberg.

Historien det her gjelder er en elev som skal ha blitt mobbet over en toårsperiode , både av medelever og av en lærer. Saken ble til slutt anmeldt til politiet, som henla saken. Men det godtok ikke foreldrene og anket saken inntil statsadvokaten som nå har gitt politiet beskjed om å utferdige ei foretaksbot på 25.000 kroner til kommunen.

– På det dypeste alvor

Guri Adelsteen Iversen, utdanningsdirektør Nordland

Guri Adelsteen Iversen, utdanningsdirektør Nordland

Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Hos utdanningsdirektøren mener dette er et varsku til kommunene.

– Denne saka viser jo at saker noen ganger er så alvorlige at man noen ganger må gå til det skritt å anmelde. Dette er ei sterk påminning til kommunene, og særlig denne kommunen, om at man må ta sånne saker på det dypeste alvor, sier utdanningsdirektøren i Nordland Guri Adelsten Iversen.

Ser alvorlig på mobbing

Dette er tredje gang en kommune får ei såkalt mobbebot her i landet. Andøy kommune har ikke mottatt dokumentene ennå, og skal lese statsadvokatens begrunnelse grundig. Men ordføreren understreker at de ser alvorlig på uønsket adferd eller mobbing i skolen.

– Det har vi gjort hele tida og det skal vi fortsette å gjøre. Og hvis det viser seg at vi ikke har hatt gode nok rutiner på det så er vi nødt til å gå inn og se på hva vi kunne gjort annerledes. For det er ikke akseptabelt at vi som skoleeier kommer opp i en sånn situasjon, sier ordfører Jonni Solsvik.

Andøy kommunen skal nå vurdere om de vil vedta boten på 25.000 eller ikke.