Hopp til innhold

Færre hvalskuter på sjøen kan være dårlig nytt for hvalen

Hvalfangst kan ha positive effekter på hvalbestanden, mener havforsker Tore Haug: – Blir bestanden for stor går det på bekostning av ressursgrunnlaget.

hvalbaat

Hvalfartøyet «Brandsholmbøen» fra en tidligere NRK-sak om hvalfangst.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Tirsdag fortalte NRK at antallet båter som deltar i hvalfangsten er lavere enn noen gang. Man skulle tro at det er gode nyheter for hvalen, men er det egentlig sånn?

Over de siste årene har flåten som jakter hval blitt stadig mindre, og i år er det et historisk lavt antall båter som deltar i årets hvalfangst. Kun 13 båter deltar i fangsten i år, en halvering sammenlignet med 2007.

Ifølge havforsker Tore Haug kan hvalfangsten være med på å stabilisere hvalbestanden.

Tore Haug

Forsker Tore Haug ved Havforskningsinstituttet i Tromsø tror hvalfangst kan ha positive effekter på hvalbestanden.

– Den positive effekten av hvalfangsten er at bestanden ikke får vokse seg så stor at det går på bekostning av ressursgrunnlaget, sier forskeren.

Om bestanden får lov til å vokse ubegrenset kan det gi økt dødelighet og lavere reproduksjonsevne, mener han. Likevel regulerer også tilgangen på mat størrelsen på bestanden.

Konkurrerer innad

Hvalene konkurrerer både seg imellom og med andre arter om tilgangen på mat. Hvalene utenfor Norge har blitt slankere de siste årene.

– Det vi ser er at spekktykkelsen hos både vågehval og sel har blitt tynnere. Det tyder på at det er konkurranse både hvaler seg imellom, og med andre tallrike arter, sier Haug.

Han mener at hvalen må konkurrere med en enormt stor torskebestand, som i dag er større en hva man har sett på mange, mange år.

– Norske hav er rike på sild og lodde. Det er gode nyheter for hvalen, men den konkurrerer også med torsken om ressursene, sier han.

Bærekraftig uttak

I dag er det et uttak som er ganske forsiktig og som man vet er bærekraftig. Tellingene som forskerne har gjort over de siste 20 til 30 årene tyder på en relativt stabil hvalbestand.

– Man fyller ikke kvoten, noe som først og fremst skyldes at kvotene også regulerer områdene rundt Jan Mayen. Der drives det ikke fangst i dag, sier Haug.

En av dem som er enige i at hvalfangsten på noe som helst måte kan være positivt for den norske hvalbestanden er leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen.

– Vi mener hvalfangsten er helt unødvendig og at Norge bør følge de internasjonale avtalene som er ment å forvalte internasjonal hvalfangst, sier leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen.

Truls Gulowsen, Greepeace

Leder i Truls Gulowsen er ikke enig i resonnementet til forskeren.

Foto: Greenpeace

– Ingen grunn til å fortsette

Gulowsen mener at det er en marginal økonomisk interesse i å drive hvalfangst, og viser til tallende på deltakelse i årets fangst som har gått betydelig ned.

– Når det er så få som ønsker å delta, blir den politiske begrunnelsen for å opprettholde hvalfangsten stadig svakere. Det er en virkelighet man kanskje bør begynne å forholde seg til, sier Gulowsen.

Han er enig i at graden av norsk hvalfangst ikke utgjør en trussel for bestanden, men at fangsten heller ikke er avgjørende for å holde bestanden i sjakk.