Hopp til innhold

Deltar for siste gang: – F-16 har vært høyteknologisk fra første dag

I juni arrangerer Norge jagerflyøvelsen Arctic Challenge Exercise. For siste gang deltar de smått legendariske F-16-flyene.

F-16

I juni arrangerer Norge jagerflyøvelsen Artic Challenge Exercise.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Øvelsen ble for første gang arrangert i 2013, men har sitt utspring i et nordisk samarbeid fra 2008 mellom Norge, Sverige og Finland.

Forrige gang øvelsen ble arrangert, i 2019, deltok ni NATO-land. Denne gangen skal åtte land delta.

I luftrommet over Norge, Sverige og Finland vil mange jagerfly av ulike typer øve.

Deriblant F-16 – for siste gang.

– F-16 har vært høyteknologisk fra første dag. Det har blitt oppgradert med ulike systemer gjennom levetiden, og vil derfor være høyteknologisk til det blir faset ut, sier Jørn Hammerbeck, ved Forsvarets operative hovedkvarter til NRK.

F-35 og F-16 i lufta.

F-16 (bakerst) deltar for siste gang. F-35 deltar for første gang.

Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Veteran og debutant side om side

Dette er ikke bare siste gang F-16 skal delta. F-35 deltar nemlig for første gang.

Her skal begge flyene trene sammen med fly fra andre land. Sjef for Nasjonalt luftoperasjonssenter, brigader Hans Ole Sandnes, sier øvingen er svært viktig.

8 F-16 sammen med 3 F-35.

Åtte F-16 sammen med tre F-35 (bakerst) under en øvelse i desember 2018.

Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

– Ved å samkjøre en øvelse, får vi tilgang på større treningsområder og skytefelt som gir oss en unik og viktig treningsarena, sier han i en pressemelding.

– I tillegg til at det gir et godt trenings- og øvingsutbytte, er det også kostnadseffektivt ettersom vi flyr fra respektive hjemmebaser.

F-16 fases ut i løpet av 2021. Hammerback sier de vil være operative til siste slutt.

– De skal være med på flere treninger så lenge de er i tjeneste og vil øve på beredskap hele veien. De står helt til de fases ut, sier han til NRK.

Unik treningsarena

Det første F-16 flyet ble levert til Norge i 1980. Over 40 år senere gjør modellen fortsatt operativt arbeid for Forsvaret.

Under øvelsen i juni skal flyet delta på det Forsvaret kaller «Cross Border Training» – altså på kryss av grenser i norden. På grunn av pandemien skal det i år delta færre nasjoner enn normalt. Hans Ole Sandnes er fornøyd med at de klarer å gjennomføre øvelsen på tross av covid-19.

Hans Ole Sandnes foran en F-35.

Hans Ole Sandnes, Sjef for Nasjonalt luftoperasjonssenter, foran en F-35.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Vi er meget fornøyde med at det lar seg gjøre å gjennomføre øvelse. Beslutningen om redusert omfang ble tatt tidlig av de nordiske luftforsvarssjefene i fellesskap, og har tilrettelagt for sikker ivaretakelse av smittevern i tråd med nasjonale og lokale føringer og råd, sier han og legger til:

– Dette fokuset føres videre også i gjennomføringen av øvelsen.

Fra Norge deltar flere av Luftforsvarets avdelinger. Elementer fra Sjøforsvaret og Hæren skal også delta. Luftvern fra Ørland reiser til Sverige og vil delta derfra under hele øvingsperioden.

Det vil være flyaktivitet i øvingsområdene i Bodø og Ørland.

F-16 i Bodø.

En F-16B og en F-16 Fighting Falcon tar av fra Bodø flystasjon for en øvelse. Snart er det slutt på slike syn for alle i Bodø.

Foto: Amalie G. Humlebrekke / Forsvaret

– Denne øvelsen byr på noe av det ypperste i verden av treningsområder for luftstridsstyrker, og har blitt en meget attraktiv og god øvelse, mye takket være fenomenal innsats fra meget kompetent personell på alle nivå hos vertslandene, sier Hans Ole Sandnes.