Hopp til innhold

Enorme mengder sprengstoff dumpet i havet – vil innføre fiskeforbud

Langs kysten av Norge ligger det flere hundre tusen tonn med sprengstoff. Nå anbefaler Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) at det skal bli forbudt å fiske i 27 områder.

Etter krigen var det vanlig å dumpe gamle eksplosiver på havet. Her er minekomandoen i gang med å kvitte seg med eksplosiver utenfor Kirkenes i 1962.

Etter krigen var det vanlig å dumpe gamle eksplosiver på havet. Her er Minekommandoen i gang med å kvitte seg med eksplosiver utenfor Kirkenes i 1962.

Foto: Ivar Aaserud / Aktuell/NTB

Etter andre verdenskrig skulle betydelig mengder med ammunisjon ødelegges. Mesteparten ble kastet i havet langs kysten av Norge. Årsaken? Man mente at sjøvannet ville uskadeliggjøre ammunisjonen.

Det kom tydelig fram i en artikkel i bladet Aktuell fra 1962.

Man dropper det i sjøen eller sprenger det i luften, lar det forsvinne for aldri mer å komme tilbake...

Aktuell - utgave 40, 1962

Men så enkelt var det ikke.

Langs kysten av Norge er det 27 dumpefelt for ammunisjon som er market på sjøkartet.

Ingen vet nøyaktig hvor mye eller hva som er dumpet. Et anslag er 200.000 tonn, men da er verken Finnmark, gamle vrak eller miner tatt med.
Nå har FFI sett nærmere på fire felt. Fellesnevneren er at det fiskes i området. Målet var å se om fisk og skalldyr påvirkes av ammunisjonen.
I nord er Malangen sjekket. Her er det anslått at man finner ammunisjon fra kanoner, bombekastere, luftvern, miner og håndvåpen.
Dumpefeltet i Skjerstadfjorden ligger rett utenfor Bodø. Her tror man det i hovedsak er er dumpet ammunisjon fra kanoner. I tillegg til miner og granater fra bombekastere.
Dumpeteltet i Botnfjorden/Leirfjorden inneholder sannsynligvis også mye av det samme som de andre områdene. Ammunisjon fra kanoner, miner, bombekastere, luftvern og håndvåpen går igjen.
Vest for Øygarden ligger det også et dumpefelt. Her er det tidligere gjennomført en inspeksjon hvor man observerte artillerigranater og ammunisjonskasser.

Nybrottsarbeid i Norge

– Dette er noe som ikke er undersøkt før.

Det sier Arnt Johnsen. Han er forsker ved FFI. Nå har han i samarbeid med Havforskningsinstituttet sett nærmere på om fisk og skalldyr påvirkes av ammunisjonen som ble dumpet i havet etter krigen. Konklusjonen er klar:

Arnt Johnsen er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Arnt Johnsen står bak rapporten som nå anbefaler fiskeforbud i områder rundt kjente dumpefelt for ammunisjon.

Foto: FFI

Man finner rester av eksplosiver i fisk og skalldyr fra alle fire undersøkte områdene.

I tillegg er det funnet spor av både bly og kvikksølv, men spesielt funn av eksplosivrester overrasker.

– Eksplosiver i seg selv brytes fort ned i kroppen. Både hos mennesker og dyr. Resultatene tyder på at fisk og skalldyr blir eksponert daglig, sier Johnsen

– Er det farlig å spise fisk og skalldyr som er fanget i nærheten av de kjente dumpeområdene?

– Vi har sagt at det er trygt, sier Johnsen.

Det ble generelt ikke påvist eksplosiver i fiskemuskel, klokjøtt eller rekekjøtt.

– Men på sikt kan man se for seg større lekkasjer fra ammunisjonen på grunn av korrosjon.

Vil innføre forbud

Selv om det ikke er regnet som farlig å spise fisken nå, anbefaler FFI at det skal innføres fiskeforbud. Både i og rundt de kjente dumpefeltene. Først og fremst på grunn av sikkerhet, men også av hensyn til at fisk og skalldyr kan være forurenset.

– De kjente dumpeplassene er merket av på sjøkartet. Er ikke det nok?

– Man skulle tro det. Selv om det er avmerket på sjøkartet, ser man at fiskeredskaper henger fast der. Så vi tror ikke det er nok, sier Johnsen.

Det er ikke uvanlig at gammel ammunisjon havner i fiskeutstyr. I verste fall kan det gå galt.

Det er antatt at det var gammel ammunisjon på havbunnen som var årsaken til eksplosjonen som rammet den britiske krabbebåten Glawad-Y-Moor før jul i fjor. Hele mannskapet på sju overlevde, men flere fikk alvorlige skader.

Bistår

Også i Norge kommer fiskere over gammel ammunisjon. Nøyaktig hvor mye som er dumpet, vet man ikke.

Et anslag er 200.000 tonn. Da er ikke den betydelige mengden som ligger i krigsvrak og den massive mengden av miner som fortsatt ligger på havbunnen tatt med.

Det er heller ikke ammunisjon fra Finnmark. Her antas det at de største mengdene med ammunisjon ble dumpet.

Wiggo Korsvik, sprengningsekspert

Wiggo Korsvik er sprengningsekspert ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Foto: OLIVER RØNNING / NRK

Hvert eneste år må Forsvaret bistå det sivile samfunnet når det som kan se ut som eksplosiver blir funnet. Både til lands og til vanns. I 2020 fikk Forsvarets operative hovedkvarter over én henvendelse om dagen. Majoriteten knyttet til funn på land.

– Vi ligger mellom 30 og 50 oppdrag i sjø i snitt i året.

Det sier Wiggo Korsvik.

Han er orlogskaptein og stabsoffiser for EOD (Explosive Ordnance Disposal). Enkelt fortalt går EOD ut på å uskadeliggjøre og fjerne eksplosiver på den sikreste måten.

Korsvik er klar på at man ikke bør drive med fiske ved de kjente dumpeområdene. Men skulle man komme over ammunisjon under fiske, må man kontakte politiet. De vil da sørge for å eventuelt be Forsvaret om hjelp.

Ingen forbud med det første

Det er Fiskeridirektoratet som eventuelt må avgjøre om det skal innføres fiskeforbud. Seniorrådgiver Thorbjørn Thorvik skriver i en e-post til NRK at de har vært lite involvert i temaet, men at de akkurat mottatt FFI-rapporten.

– Dersom forbudssoner for fiskeriaktiviteten skal opprettes, må dette baseres på en bred og grundig kunnskap om ammunisjon, virkningen til ulike fiskeredskap, og mulige negative effekter av ammunisjon på fisk som trygg sjømat. Et slikt arbeid vil sannsynligvis være omfattende og vil ta noe tid, skriver han i e-posten.

Kartet viser dumpefeltene for eksplosiver som er markert på sjøkartet.