Elgen Donald lurte elgjegerne

Husker du svømmeføtter-elgen Donald fra Misvær. Bare få dager etter at elgjakta er over har den deformerte elgen gitt livstegn fra seg igjen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Det er ihvertfall elgjeger Lars Olav Handeland – som som i juli oppdaget elgen sammen med kollega Ole Kristian Olsen i Misværmarken Elgvald – ganske sikker på.

– Dette er ikke spor fra en vanlig elg. Det er er ikke så mye snø på marka at en normal elg hadde behøvd å subbe beina etter seg på denne måten. Dette var spor etter en elg som hadde slept klovene, sier han.

Sporene ble oppdaget lørdag ettermiddag i nøyaktig samme område som han fotograferte elgen i sommer.

Forvokste klover

Elgen – som på grunn av det snodige ganglaget – fikk raskt kallenavnet Donald. Det henger lange utvekster ut fra klovene, som ingen har klart å finne ut nøyaktig hva er, og som gjør at elgen må løfte føttene høyt for å få dem med seg.

– Sporene bar tydelig preg av at det var «ett eller annet» som laget subbemerkene. Ved å studere sporene nærmere kunne en lett konstantere at klovene var uvanlig lange og satte «myke» avtrykk i snøen i forkant av kloven der foten ble satt ned. Slepesporene syntes tydelig der elgen forflyttet føttene, forklarer Handeland.

Elgen antas å være mellom to og fire år gammel, og har greid seg realtivt bra i skogen til tross for handikappet.

Ble skremt?

Handeland sier det er vanskelig å anslå lengden på klovforlengelsen.

– Klovspor og slepespor gikk delvis gikk i ett, men jeg anslår lengden til å være 30 – 35cm, sier han.

Handeland fulgte sporene over et jorde.

– Her var sporene avsatt med en bred benstilling, det kunne se ut som dyret var blitt skremt og hadde måttet konsentere seg om å bevege seg hurtig med sitt handikap, uten at den var i stand til å løpe på vanlig måte. Skrittlengden var ganske kort, og sporene viste de samme subbende avtrykkene.

Sporene stemmer med måten elgen beveget seg da den ble observert i sommer.

– Vanligvis når en elg forflytter seg i rolige former går sporene både hit og dit etter som den rusler av gårde. Blir den skremt løper den gjerne med lange skritt, sier Handeland.

Fikk dødsdommen

I sommer ble det fra flere hold uttrykt bekymring for den merkelige elgen, og i august vedtok Bodø viltnemnd at den skulle avlives. Det ble ikke satt igang organisert jakt etter Donald, men elgjegere i distriktet ble bedt om å være på utkikk etter elgen.

Ble den sett, skulle den avlives.

Lurte jegerne

Spor etter elgen Donald

Sporene viser at elgen har slept føttene etter seg.

Foto: Lars Olav Handeland

Handeland er overrasket over ingen fikk has på elgen under den fem uker lange elgjakta. Samtidig synes han det er litt stas også.

– Ja, jeg må innrømme det. Det er jo litt spennende at han beveger seg rundt her i området. Han er slu, ler Handeland.

Men samtidig er han klar over at Donald sannsynligvis lider av en misdannelse.

– Vi så i sommer at elgen ikke har det godt. Den beveget seg minst mulig, og var synlig avmagret.

Genfeil?

Han håper han at elgen blir funnet før vinteren slår til for alvor. Når elgen er skutt, vil de derformerte beina sende til veterinærmyndighetene for nærmere undersøkelse.

– Det er viktig å få avdekket om elgen har en genfeil. Dyr med genfeil bør ikke avles videre, sier Handeland.