NRK Meny
Normal

Elev avslørte overgrepsbilder hos skoleansatt

En tidligere ansatt ved en skole i Midtre Hålogaland er dømt til ett år og ni måneder i fengsel for å ha medvirket til seksuell omgang med barn under 14 år.

Ofoten tingrett

DØMT TIL FENGSEL: Ti måneder av straffen er gjort betinget med en prøvetid på to år, fordi politiet har brukt lang tid på etterforskningen, kommer det fram av rettsdokumentene.

Foto: Robin Lund

Det skriver Fremover.

Bakgrunnen for saken, var at en elev ved den aktuelle skolen fant en minnepenn som den domfelte eide. På denne var det ni videoer og 3.160 bilder som viste overgrep mot barn. Eleven varslet ledelsen ved skolen om dette, og de tok så kontakt med politiet, ifølge avisa.

Materialet det er snakk om, viser barn i seksuell aktivitet med voksne, og mannen ble umiddelbart suspendert fra stillingen sin da forholdet ble kjent. Siden har han selv sagt opp jobben.

Instruerte via videochat

Blant forholdene mannen ble kjent skyldig for, var å ha medvirket til seksuell omgang med barn under 14 år. Her ga mannen via videochat instruksjon til en voksenperson om å utføre en rekke seksuelle handlinger mot barna.

Dette forholdet skriver seg tilbake til 2009, mens funnene av overgrepsbildene- og videoene ble gjort i 2010.

Ble dømt til fengsel

Da saken kom opp for Ofoten tingrett, valgte mannen å legge kortene på bordet, og erkjente seg skyldig etter tiltalen. Dette skal han også ha gjort i avhør med politiet, selv om tilståelsene begrenset seg til det politiet konfronterte han med.

Retten trekker også fram at tiltalte ikke selv har bidratt til å avdekke eller oppklare forholdet, ved at saken ble avdekket ved at en student ved en feil fikk tilgang på et minnekort.

Mens aktor la ned påstand om at den tiltalte måtte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i et år og ni måneder, hvorav 10 måneder av straffen skulle gjøre betinget, la forsvareren ned påstand om at tiltalte måtte anses på mildeste måte.

Retten kom til at straffen passende kunne settes i samsvar med aktors påstand, heter det i rettsdokumentene.

Får krass kritikk

Politiet får av retten krass kritikk for den lange tiden det har tatt å etterforske saken, noe som har medført at ti måneder av dommen på 21 måneder er gjort betinget.

«Saken er blitt svært gammel uten at det kan lastes tiltalte. Det har gått flere år fra forholdet ble avdekket og etterforskningen avsluttet til saken kom opp for retten til pådømmelse. Sakens behandling har tatt alt for lang tid hos politiet», står det i dommen.

Til tross for at tiltalte selv purret på behandlingen, ble det ikke fortgang i prosessen. Det har medført at tiltalte ikke har kunnet gjøre forsøk på å komme seg videre i livet, står det videre.

Retten mener en slik saksbehandling er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjons artikkel nummer seks, som sier at «enhver har rett på en offentlig og rettferdig rettergang innen rimelig tid».

– Viktig med rask etterforskning

Hugo Henstein

VIKTIG MED RASK ETTERFORSKNING: Det mener politimester Hugo Henstein hos Midtre Hålogaland politidistrikt.

Foto: FOTO: Nils Henrik Måsø

Politimester Hugo Henstein hos Midtre Hålogaland politidistrikt sier til NRK at han ikke kjenner til den aktuelle saken, men forteller at han er kjent med at denne typen saker kan ha lang saksbehandlingstid.

– I slike type saker er det viktig med rask etterforskning. Saker som dette er belastende for fornærmede, som ikke får lagt saken bak seg før det foreligger en endelig avgjørelse, sier han til NRK.

Henstein sier videre at de prioriterer å få slike saker etterforsket så raskt som mulig, og at de fra januar i år har hatt en intern målsetting om å være ferdig med etterforskningen innen seks måneder.

– De berørte kan gjenoppleve traumene i rettssystemet, og har rett til å få saken raskt avgjort, fastslår Henstein.