Hopp til innhold

Mener strømprisene i nord har blitt for lave: – Kan bli grusa helt

Europa trenger kraft. Men i nord ligger prisene an til å bli så lave at det ikke frister til investeringer i ny produksjon, advarer forvaltningssjef.

Johnny Horsdal. forvaltningssjef. SKS Kraftsalg.

Johnny Horsdal er forvaltningssjef hos SKS Handel.

Foto: Ola Helness / NRK

Det er mye uro i det europeiske markedet nå. Frykt for at gassleveranser fra Russland skal opphøre, bidrar til høye strømpriser.

– Vi merker bare litt av dette i Sør-Norge. Det er mye verre ute på kontinentet, sier Johnny Horsdal til NRK.

Horsdal er forvaltningssjef hos SKS Handel, handelsselskapet til Salten Kraftsamband som er en ledende produsent av kraft i Nord-Norge.

Han følger spent med på prisutviklingen på strøm, som i Sør-Norge når årets høyeste nivå i dag, med 6,53 kroner per kilowattime (kWh).

Og en snittpris på 2,57 kroner per kilowattime.

– De tyske prisene er skyhøye. Dette smitter over på Norge, forteller han.

– Ikke lønnsomt

Men i Nord-Norge derimot, der er situasjonen en annen.

I Nord-Norge er det en snittpris for strøm på 0,15 kroner per kilowattime tirsdag og en makspris på 0,16 kroner.

I tillegg er det jo momsfritak på strøm i Nordland, Troms og Finnmark.

Er det blitt for billig for strømmen i nord? Ja, mener Horsdal.

– Det er sannsynlig at vi vil komme ned i fem øre til juli. Kombinert med lavt strømforbruk, mye vann i magasinene og mye vind så risikerer vi at prisen blir negativ.

Altså at det rett og slett ikke er lønnsomt å produsere kraft.

– Prisene kan bli grusa helt, forteller Horsdal.

Verden trenger kraft

Mens Europa skriker etter kraft – og spesielt billig kraft, kan man i Nord-Norge altså i perioder få en situasjon med superbillig strøm som man rett og slett ikke får brukt.

– Man kan ende med at man ikke får brukt all krafta, at man bare må la vannet gå forbi turbinene og kaste vannet på hav.

– Det er stor sannsynlighet at det kan skje i perioder til sommeren. Det er jo galt, ser Horsdal.

En tilleggseffekt er at «ingen» orker bygge ut kraftproduksjonen i nord, fordi det er lite penger å tjene på strømmen er oppe, forklarer han.

– Prisene er så lave i nord, at det ikke er grunnlag for å ta investeringsbeslutninger. Men det er nå man skulle tatt dem. Verden trenger mer kraft.

Vil øke utvekslingskapasiteten

Prisene bør opp i nærmere 30 øre kilowattime i nord. Først da blir det mer attraktivt å bygge ut fornybar energi, sier Horsdal.

Han tenker noe av løsningen er å legge mer forbruk til nord, bygge mer kraftproduksjon i nord og øke utvekslingskapasiteten mellom nord og sør – slik at alt det varslede forbruket i nord også får strøm når det ikke blåser.

– Nå går diskusjonen på å kutte kabler, at alt skal gå til oss selv. Det er feil retning. Et Europa i krise trenger samarbeid og støtte.

– Nå er alt av vindkraftkonsesjoner satt på vent. Vi må ta diskusjonen, og prøve erkjenne at vi må bygge ut mer fornybart.

Redaktør: Han har et poeng

Ole Petter Pedersen er redaktør for nettstedet Europower Energi, et magasin som dekker kraftbransjen. Han følger strømpris-tematikken tett i egen redaksjon.

Han sier Horsdal har et poeng.

– Prisene i nord er eksepsjonelt lave. Nå har man i tillegg en krigssituasjon som setter energimarkedene i Europa fullstendig på hodet, og i Nord-Norge er ikke dette engang merkbart.

Det tilsier at det nok må skje en god del på infrastrukturen, om ønsket er å gjøre noe med den situasjonen som Horsdal påpeker, sier redaktøren.

Ole Petter Pedersen

Ole Petter Pedersen, redaktør i Europower Energi, følger kraftmarkedet tett.

Foto: Kommunal Rapport

– Du må i praksis kunne utveksle mye mer kraft inn og ut av området.

– Så dette med å øke utvekslingskapasiteten, det er noe i det?

Ja, jeg synes det høres ut som et rimelig resonnement. Og det er klart at man trenger ikke ha ett prisnivå i Norge. Man kan jo utvide den kapasiteten noe.

Men det man har sett i Sør-Norge er prisene har bitt seg fast på et ganske høyt nivå. Så man skal samtidig være forsiktig med hva man drømmer om.

En ting som uansett er klart, er at ny kraftutbygging vil være viktig for Norge fremover, sier Pedersen.

Skal industrien bygges ut trenges det mer strøm. Samtidig er det klart, at om ikke de som bygger ut får godt nok betalt for strømmen sin, så vil det ikke bli ny strømproduksjon.

– Da vil de med ideer om industri som krever mye strøm, stå på bar bakke.

Vil produsere mer kraft

Olje- og energidepartementet skriver i en epost til NRK at regjeringen vil legge til rette for økt kraftproduksjon, men understreker at det må skje på en «skånsom måte» både på land og til havs.

Norge skal fortsatt være industriens førstevalg. Rikelig tilgang på rimelig kraft er selve nøkkelen for å lykkes med dette, skriver statssekretær Elisabeth Sæther og fortsetter:

Den lave kraftprisen har allerede lokket flere industriaktører til å etablere seg i nord, det håper jeg fortsetter. Det er når vi tar krafta i bruk at vi skaper arbeidsplasser og verdier i landsdelen.

Saken er oppdatert 10. mars med sitater fra Olje- og energidepartementet.