NRK Meny
Normal

Eiendomsskatten forskjellsbehandler

Eiendomsskatteloven forskjellsbehandler. Mens noen nordlendinger må betale flere tusen i eiendomsskatt, slipper de fleste unna.

Boliger
Foto: Roland Schgaguler / Scanpix

Eiendomsskatteloven forskjellsbehandler, og det er vanskeleg å gjøre noe med.

Det sier lederen for eiendomsskatteforumet til Kommunenes Sentralforbund.

I 2007 er det bare i 3 nordlandskommuner at alle med private husstander må betale eiendomsskatt.

- Eiendomsskatteloven er ikke rettferdig slik den er utformet i dag. Loven gir muligheter for forskjellsbehandling

Det sier Helge Høve. Han er økonomisjef i Sortland kommune og leder for Kommunenes Sentralforbund sitt eiendomsskatteforum.

Kun tre kommuner i Nordland

Fra årsskiftet åpner loven for å kreve eiendomsskatt fra alle boliger og fritidsboliger i kommunen. Kun tre av kommunene i fylket benytter seg av muligheten. Her er ordføreren i en av dem, Steinar Horsgård i Dønna.

- Vi skulle helst sett at vi kunne sluppet å krevd inn eiendomsskatt, men nå har Stortinget lagt til rette for at eiendomsskatt er en del av frie inntekter. Da har vi en mulighet og vi ser at vi er nødt til å benytte oss av den for å kunne utvikle kommunen fremover.

Bedre tilbud med eiendomsskatt 

I 31 av nordlandskommunene kreves det ikke inn eiendomsskatt fra private boliger. I 10 av kommunene er det bare boliger i bynære strøk som betaler eiendomsskatt. Flere steder har det vært rettssaker om hvor grensen skal gå. Så lenge kommunene selv bestemmer, blir det forskjeller, sier Helge Høve.

- Forhåpentligvis vil de kommunene som krever inn eiendomsskatt gi et bedre tjenestetilbud til innbyggerne ved at de får økte inntekter.

Uansett ujevn takst 

For et hus taksert til en halv million kroner kan man slippe unna med 1.000 kroner i året hvis kommunen bruker laveste sats, mens det vil koste 3.500 kroner ved høyeste sats. Dønna-ordfører Steinar Horsgård tror ikke det gir mer likhet om alle ble avkrevd eiendomsskatt.

- Om prosenten er lik, blir det allikevel ikke likt for takstene vil være forskjellig om du holder til i en distriktskommune eller i et presset område som Bodø. Da vil skatten bli ujevn uansett.