Frp om veiprosjekt i nord: – Vi har brukt milliarder på ny E6, og så skal man møte på stengt bom

Fremskrittspartiet vil ikke akseptere at veiprosjekt som skulle sikre åpne vinterveier i Nord-Norge blir utsatt.

Saltfjellet stengt

LANGE KØER: I fjor vinter var E6 over Saltfjellet stengt eller hadde kolonnekjøring 141 ganger.

Foto: Frank Nygård / NRK

Mandag skrev NRK at Statens vegvesen ikke vil prioritere utbedring av fjellovergangene E6 Saltfjellet, E10 Bjørnfjell i Nordland og E6 Sennalandet i Finnmark.

Det til tross for at prosjektet av vegvesenet selv, blir omtalt å ha «nasjonal samfunnssikkerhetsmessig betydning».

En av dem som reagerer er stortingsrepresentant for Frp i Nordland, Kjell-Børge Freiberg.

Han mener det er meningsløst å ikke utbedre veien over Saltfjellet. Freiberg sier at Frp ikke vil akseptere at prosjektet skyves ut i tid.

Statssekretær Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg vil jobbe for at prosjektet blir prioritert i den neste 6-årsperioden.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi har brukt milliarder på å bygge ny E6 i Nordland. Vi har ikke bygd denne veien for at bilister og trailere skal komme seg fortest mulig til en bom ved Saltfjellet, sier Freiberg.

Han sier at behovet for vinteråpen kommunikasjon over fjellet er stort.

– 141 ganger siste år ble hovedpulsåren kuttet, det er rett og slett ikke akseptabelt.

Rapport viser store konsekvenser ved stengte veier

Samferdselsforum Nord fikk tidligere i høst lagd en rapport om stengte vinterveier. Den viser at forsinkelser på veier har ført til milliontap for sjømat-eksportører i Nord-Norge.

Da de presenterte rapporten for departementet ga de uttrykk for at dette var interessant og støttet resonnementet.

I rapporten går det også fram at Statens vegvesen ikke har regnet med gevinsten for godsnæringen ved at veiene holdes åpne. Når de har vurdert den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

Nytten av reduserte forsinkelser for godset er det ikke tatt høyde for. Statens Vegvesen har dermed sett bort ifra eventuelle virkninger som økte driftskostnader og eller reduserte ulykkeskostnader som tiltaket potensielt kan utløse.

Menon Economics

Lastebileierforbundet reagerer også på at prosjektet er ramlet ut av vegvesenet sin prioriteringsliste.

Frank Laurits Jensen i Bedre Reklame i Bodø

Fersk fisk på vei til Europa har ikke tid til stengte veier, sier Frank Lauritz Jensen i Norges Lastebileierforbund

Foto: Kåre Riibe Ramskjell

– Det er svært uheldig for Nord-Norge. Åpne veier er første premiss for eksporten og importen i landsdelen, sier Frank Lauritz Jensen,

Han er rådgiver og talsperson i Norges Lastebileierforbund.

– Kostnaden ved å utsette prosjektet er formidabel. Fersk fisk på vei til Europa har ikke tid til stengte veier, legger han til.

– Vil gi umiddelbar effekt

Nestleder i Samferdselsforum Nord, Stein Windfeldt synes det er merkelig at vegvesenet uansett har valgt å prioritere bort prosjektet.

– Det er dokumentert at det skaper store økonomiske tap for en stor og viktig næring. Det er et lite prosjekt. Det er lett å gjennomføre raskt og vil gi store umiddelbare effekter.

Da rapporten kom håpet han rapporten skulle bidra til å få politisk gjennomslag for flere veiprosjekter i Nord-Norge.

Windtfeldt synes ikke det er holdbart at prosjektet skyves så langt fram i tid.

– Det betyr at vi går opp mot ni vintrer i møte hvor vi fortsatt skal slite med dårlig framkommelighet på disse viktige vinterveiene, sier Windfeldt.

– Har mange prosjekter over hele landet

Direktør for utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik sier seg enig i at prosjektet har høy nytteverdi.

Kjell Inge Davik.

Direktør for utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik

Foto: Jo Vegard Aardal/Statens vegvesen

Likevel vil ikke vegvesenet prioritere det i de første seks årene av den nye Nasjonal Transportplan.

– Vi har fokus på dette prosjektet også, men vi har mange prosjekter over hele landet vi ønsker å få i gang. Vi vet at prosjektet er godt og vi ønsker å få gjort det i løpet av en tolvårsperiode, sier Davik.

Det skjer selv om Statens vegvesen selv i mars omtalte «Åpne vinterveier» på følgende måte:

Prosjektet E6 Saltfjellet vil øke robustheten i den viktige og i praksis eneste landvertsforbindelsen mellom Sør-Norge og Nord-Norge, noe som gjør at man blir mindre avhengig av omkjøring via Sverige. Dette vil ha nasjonal samfunnssikkerhetsmessig betydning

Statens Vegvesen, Nasjonal transportplan 2022-2033