Hopp til innhold

Dømt for å rigge millionanskaffelse – må punge ut med en tidel av kommunebudsjettet

Herøy kommune er dømt til å betale 11,6 millioner for grove brudd på reglene om offentlige anskaffelser. – Dette er en sjelden dom som vil få konsekvenser for andre entreprenører og kommuner, sier advokat.

Det nye helsehuset i Herøy

NYTT HELSETUN: For andre gang er Herøy kommune dømt i byggesaken som gjelder det nye helse- og omsorgsbygget i kommunen. Prislappen på det nye helsetunet endte til slutt på over 52,6 millioner kroner.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Vi er ikke enige i rettens tolkning. Vi har innrømmet saksbehandlingsfeil i saken, men anbudskonkurransen har definitivt ikke vært rigget, sier Herøy-ordfører Arnt Frode Jensen (Ap) til NRK.

Denne uken kom den knusende dommen, som konkluderer med at kommunen må ut med nær 12 millioner kroner for grove brudd på anskaffelsesreglene da de bygde nytt helsetun i 2016.

ordfører Arnt Frode Jensen, herøy

– Det er aldri hyggelig med overtredelsesgebyr, sier ordfører Arnt Frode Jensen.

Foto: Frank Nygård / NRK

Summen utgjør om lag 10 prosent av hele kommunebudsjettet på 120 millioner kroner, og vil svi for den vesle helgelandskommunen med vel 1800 innbyggere.

– Det er mye penger. Heldigvis har kommunen penger på bok, så innbyggerne vil ikke merke kutt i tjenestene, sier ordføreren til NRK.

Det er andre gang at Herøy kommune er dømt i den kontroversielle byggesaken. Hålogaland lagmannsrett kom til samme konklusjon som Alstahaug lagmannsrett i fjor.

Det var de to entreprenørene Contractor Bygg AS og EntrepreTor AS, som også deltok i anbudskonkurransen, som gikk til sak mot Herøy kommune fordi de mente kommunen hadde brutt reglene for offentlig anskaffelser.

I dommen fra Hålogaland lagmannsrett er det sannsynliggjort at anbudskonkurransen, som ble vunnet av entreprenørselskapet XO Construction, var rigget slik at akkurat denne entreprenøren skulle få oppdraget.

Sentralt i saken står en arkitekt og en byggeleder som ble engasjert for å bistå Herøy kommune. Avtalen de inngikk med kommunen sikret aktørene millioninntekter, ble undertegnet av rådmannen, men skal ikke ha vært gjort kjent for den politiske ledelsen i Herøy.

Herøy-ordføreren står fast på at kommunen er dømt for å ha bommet på regelverket.

– Det vi er dømt er at vi kun har lagt ut anbud i den norske databasen Doffin og ikke utlyst anbudet i hele EØS-området, slik reglene krever.

Herøy kommune

Etter to runder i rettsapparatet sitter Herøy kommune igjen med millionregning i overtredelsesgebyr og saksomkostninger.

Foto: Frank Nygård / NRK

Jensen går langt i å antyde at dersom kommunen hadde fått bedre råd av konsulentselskapet Norconsult, hadde de sluppet å møte i retten.

– Vi engasjert Norges største konsulentfirma, nettopp for at vi skulle gjøre ting riktig. Når vi lå så tett opp mot den europeiske terskelverdien for anskaffelser på 44 millioner kroner, burde rådet fra Norconsult vært at vi skulle legge det ut i Europa. Hadde vi gjort det, hadde ikke dette vært en sak, sier ordføreren.

– Handler ikke om penger, men prinsipper

Kommunen har underveis prøvd å inngå forlik med de to entreprenørene. Men da et krav om en revisorgjennomgang, og gransking av anbudsprosessen ble avslått av kommunene, ble forliket avvist.

EntrepreTors advokat Karle Øvereng, sier at saken handler om viktige prinsipper.

– I forliksforhandlingen var det ufravikelige kravet at det skulle gjennomføres en ekstern gransking slik at man fikk alt på bordet. Det ønsket ikke kommunen. Da var retten eneste vei få belyst saken. Nå har vi fått svar på det vi har ment hele tiden, nemlig at det var grove og forsettlige brudd og en rigget prosess.

Avviser at det dreier seg om penger

Arnt Frode Jensen synes det er merkelig at to lokale entreprenører stevner kommunen for at ikke anbudet er lagt ut i EØS-området.

– Det vil ikke ha gagnet dem uansett. Nå går de 12 millionene til staten. Hadde forliket vært inngått, ville de kunne fått et millionbeløp.

Ordfører Arnt Frode Jensen

– Vi har fått et helsehus som er topp moderne, det er et bygg for framtida. Men det ble dyrt, medgir Herøy-ordfører Arnt Frode Jensen.

Foto: Frank Nygård / NRK

Advokat Anders Navjord, som representerer Contractor Bygg, avviser at saken dreier seg om penger.

– Motivet til Contractor Bygg AS og Entrepretor AS har aldri vært økonomi, og det viser jo hele saken. Når ordføreren driver å refererer til økonomiske deler av tilbud i avisen vet han at entreprenørene ikke primært var opptatt av pengebeløp, men at kommunen skulle få gjort en gjennomgang av sine anskaffelser.

Navjord sier det er «sjelden å se at domstolen kommer til at ting er så klart», og at han derfor er overrasket over måten ordføreren ser saken.

Han tror dommen vil få konsekvenser for andre entreprenører og kommuner.

– Overtredelsesgebyret er ment å ha en allmennpreventiv effekt. Jeg tror andre kommuner får med seg at det har konsekvenser å sette regelverket til side. Dommen har også en annen signaleffekt. Den viser at det nytter å gå i rette med det man mener er uriktig.

Vil lære av saken

Helgelands Blad har fulgt saken tett, og redaktør Morten Hofstad sier de så langt har unngått å bruke ordet «skandale» i sin dekning - men at dette er et ord de vil bruke hvis saken utvikler seg til å handle om strafferettslige spørsmål.

– Slik vi har lest saken oppstod problemene gjennom utforminga av anbudet. Det blir for enkelt for ordføreren å skylde på Norconsult, for politisk ledelse har uansett et ansvar til slutt.

Om dommen blir anket vet foreløpig ikke ordfører Arnt Frode Jensen.

– 26. mars skal kommunestyret behandle saken. Vi bør lære av det som har skjedd og vil nå se framover.

Hålogaland lagmannsrett

Det er andre gang at Herøy kommune dømt i byggesaken. Hålogaland lagmannsrett kom til samme konklusjon som Alstahaug lagmannsrett i fjor. – Det er overraskende at ordføreren – etter å ha deltatt i begge rettsinstanser – ikke har fått med seg mer av tematikken enn at den berører området konkurransen skulle vært utlyst i, mener advokat Anders Navjord.

Foto: Jan-morten Bjørnbakk / NTB scanpix