– Hadde ikke sittet her i dag om det ikke hadde vært for sykehuset

Kirurgisk sykepleier Lena Ivarjord snakket fra hjerterota da hun talte til helseminister Bent Høie (H) i Narvik i dag.

Lena Ivarjord under møtet med Bent Høie

For noen år tilbake opplevde kirurgisk sykepleier Lena Ivarjord selv hvor viktig det er at lokalsykehuset har akuttfunksjon. Her får hun støtte av sine kolleger etter å ha fortalt sin historie.

Foto: Knut Haarvik / NRK

Lena Ivarjord har jobbet som sykepleier ved sykehuset i Narvik i 20 år, men for noen år siden befant hun plutselig på akuttavdelingen som pasient.

– Etter en operasjon hvor jeg hadde fjerne mandlene, fikk jeg en akutt blødning. Hadde ikke jeg blitt operert her samme kveld, ville jeg ifølge legen ikke ha overlevd og sittet her i dag. Jeg kan skrive under på at vi ikke bløs saktere nordpå, sa hun til helseminister Bent Høie og de frammøtte på allmøtet ved sykehuset.

Lena Ivarjord under møtet med Bent Høie

Lena Ivarjord lytter til helseministeren.

Foto: Knut Haarviuk / NRK

– Er ikke mitt liv verdt noe, spurte hun retorisk.

Ivarjord har merket seg at Høie i sin argumentasjon framhever viktigheten av kvalitet.

– Dette sykehuset ønsker å stå for kvalitet, og det får vi kjempegode tilbakemeldinger fra pasientene på at vi klarer. Vi har ikke mer komplikasjoner her enn andre sykehus.

Høie ga Ivarjord rett i at kvaliteten på kirurgien ved mindre sykehus er god.

– Pasientene er jevnt over fornøyde og opplever redusert ventetid, nettopp fordi sykehusene er effektive. Det er derfor vi er opptatt av at den planlagte kirurgien skal være en del av basisen for å opprettholde de mindre sykehusene, sa Høie.

Slo ring om sykehuset

narvik

Om lag 2000 demonstrerte mot forslaget om å legge ned døgnbasert akuttkirurgi i Narvik da Høye kom dit i dag.

Om lag 2000 demonstranter slo ring om sykehuset i Narvik i dag da helseminister Bent Høie kom på besøk. Forslaget om å legge ned heldøgns akuttkirurgi ved fem av landets lokalsykehus opprører både dem og de ansatte.

– Planen innebærer en trygghet for at det skal være et akuttsykehus i Narvik også i framtiden. Den innebærer også at det skal være en lokal prosess knytta til en diskusjon om hvilket omfang akuttberedskapen skal ha. Det skal være en lokal prosess.

Ydmyk helseminister

Sykehusansatte i Narvik er glad helseminister Bent Høie vil gi helseforetakene stor frihet til selv å bestemme hvilke akuttjenester lokalsykehusene skal ha. Overlegen ved Narvik legevakt og talsmann for sykehusalliansen «Blør vi saktere i nord» mener han i dag hører nye toner fra Høie.

– Det at han nå sier at Helse Nord skal få større rom til å ta spørsmålet videre er bra, sier overlege Sverre Håkon Evju.

I Narvik er håpet at politikerne og helesebyråkratene som til slutt skal bestemme har forstått budskapet.