Hopp til innhold

Denne veien skal håndtere 12500 vogntog i året

Enorme mengder fisk fraktes hvert år ut fra en av landets største fiskerikommuner. Men forsinkelser og kanselleringer som følge av dårlige veiforhold koster næringslivet titalls millioner kroner.

Dårlig veistandard over Frøskelandsfjellet, fylkesvei 821

Dårlig veistandard over Frøskelandsfjellet på fylkesvei 821.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Fylkesvei 821 er den eneste innfartsåren til landets største torskekommune Øksnes. Blir det stopp her, får man hverken leveranser inn eller ut.

– Det skjer altfor ofte at transporten ikke kommer frem slik den skal. Biler kjører utfor, eller får problemer på denne fylkesveien som er i svært dårlig forfatning, sier Jan Roger Knutsen.

Han er produksjonssjef på fiskebruket Gunnar Klo AS og leder i næringslivsforeninga i Øksnes, og forteller fisken fraktes ut av cirka 12500 vogntog årlig. Det tilsvarer et snitt på mellom 30 og 40 daglig. I sesongen øker tallet til mellom 50 og 100 i døgnet, ifølge Knutsen.

Han estimerer at veiproblemene koster det lokale næringslivet et titalls millioner kroner i året.

– Problemet er at kundene ikke får produktene til avtalt tid. Fisken har en holdbarhetsdato, og kunden ønsker maksimal antall salgsdager. Blir leveransen forsinket, får man færre dager å selge varene på.

Jan Roger Knutsen

Jan Roger Knutsen, produksjonssjef på fiskebruket Gunnar Klo AS og leder i næringslivsforeninga i Øksnes, sier de dårlige veiene koster dem millioner.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Skader ryktet

Det er et problem på flere måter. Kundene ute i Europa ser først og fremst på pakkenummeret, og heller lite på forklaringer om dårlig vær og føre.

– Dette går ut over ryktet til de forskjellige bedriftene. Hvis fisken med for eksempel vårt pakkenummer kommer for sent ut, så er det dette nummeret de husker, og kan etter hvert bli et tall de assosierer med noe negativt.

Vil ha bedre vei

Lastebilsjåfør Einar Endresen, som også er leder for Norges Lastebileierforbund i Nordland, kjører alene over 8000 turer inn og ut med store vogntog, ifølge Øksnesavisa, som har gått tallene nærmere etter i sømmene.

Han har vært på veien i 40 år, og mener den enorme verdiskapningen i kommunen er et godt argument for å få utbedret veien.

Storsamfunnet må bruke penger der verdiene skapes. Hvert år transporteres det flere tusen lass og flere tusen tonn med fisk ut av kommunen.

Einar Endresen / Lastebilsjåfør

Stigninga opp Frøskelandsfjellet trekkes fram som et spesielt stort problem. Sporete vei og smal veibredde to andre.

– Hadde veien vært en meter bredere, så hadde mange av problemene vært løst, påpeker Endresen, som mener nytt veidekke og bredere vei er en god start for å få utbedret problemene.

Vogntogsjåfør Einar Endresen

Lastebilsjåfør Einar Endresen mener den store verdiskapningen i kommunen er et godt argument for å få utbedret veien.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Går på sikkerheten løs

Nordland fylkeskommune hadde tidligere bevilget 30 millioner kroner til utbedring av veistrekningen over Frøskelandsfjellet, men disse planene gikk før jul i vasken, skriver Vesterålen Online. Fylkesrådet foreslo å trekke tilbake veiprosjekter på over 700 millioner kroner, herunder strekningen over Frøskelandsfjellet.

– Det økonomiske er en ting, men det er også en sikkerhetsmessig faktor som er vel så skummel. Det er så dype spor i veien at bilene har problemer med å komme seg opp. Dette er forhold som må utbedres nå, mener Knutsen.