Hopp til innhold

Hercules-fly var sekunder unna kollisjon med øy i Lofoten

Et Hercules-fly var nær ved å kollidere med fjelløya Mosken i Lofoten under en militærøvelse tidligere i år. Bare marginer skilte hendelsen fra en katastrofe.

Hercules C-130J

Nestenulykken skjedde under øvelsen Cold Response. Været og lysforholdene var ifølge rapporten så dårlige at det ikke skal ha vært mulig å oppdage Mosken visuelt på trygg avstand.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Under den årlige militærøvelsen Cold Response i år holdt det på å gå fryktelig galt.

Et Hercules transportfly måtte gjøre en unnamanøvrer da det var 10 sekunder fra å kollidere med øya Mosken. Det skriver Forsvarets Forum. To Hercules-fly var involvert i nestenulykken.

Nå har Luftforsvaret ferdigstilt en rapport om hendelsen.

– Hendelsen som inntraff 11. mars 2020 var svært alvorlig og marginene som skilte den fra en katastrofal ulykke var meget små. Dette gjør sterkt inntrykk på meg som sjef for Luftforsvaret, skriver luftforsvarssjef Tonje Skinnarland i et notat til rapporten.

Flytypen er den samme som var involvert i Kebnekaise-ulykken i 2012 hvor 5 norske offiserer mistet livet. Det er også snakk om samme enhet i Luftforsvaret. Forsvarets 335 skvadron er det norske Luftfortsvarets transportflyskvadron.

flyrute for Herculesflyet

Denne illustrasjonen viser flyruten for det første Hercules-flyet i formasjonen.

Grafikk: Forsvarets interne granskingsrapport

44 meter over bakken

To norske C-130J Hercules transportfly skulle trene på formasjonsflyvning i lav høyde og i mørket. Oppdraget innebar også samtrening med kampfly i et øvingsområde vest for Lofoten heter det i et utdrag fra rapporten.

I notatet fra luftforsvarssjefen går det frem at vær- og lysforholdene ble mer krevende enn forutsatt. Likevel valgte bestningene ved flyene å fortsette oppdraget.

Selv om flyene skal ha operert under kravene for visuelle flyregler, skal vær- og lysforholdene ha vært marginale. Derfor var det ikke mulig å oppdage Mosken på trygg avstand.

Mot slutten av oppdraget skal flyene ha kommet svært nær øya Mosken, noe som førte til at et av flyene måtte gjøre en unnamanøver for å unngå kollisjon med øya.

Kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, Stine Barclay Gaasland sier til Forsvarets Forum at flyet var om lag 10 sekunder unna Mosken og lå omtrent 150 meter over havet da piloten gjorde unnamanøveren.

værøy mosken lofoten

Hendelsen skjedde ved øya Mosken i Lofoten i Værøy kommune.

Foto: Guilhem Boyer / CC BY-SA

Etter hendelsen satte Luftforsvaret i gang en forsvarsintern undersøkelse med bakgrunn i hendelsens alvorlighetsgrad.

Luftforsvarssjefen: – Nødvendig å intensivere

I rapporten kommer Luftforsvaret med 7 punkter med tilrådninger for å minske sannsynligheten for at tilsvarende hendelser skal skje igjen.

– Det er viktig å avklare hva som har skjedd og hvorfor det skjedde slik at vi kan lære og forbedre oss i hele organisasjonen, sier Skinnarland.

Hun sier videre at Luftforsvaret tar hendelsen og oppfølgingen av den på største alvor. Selv om verken personer eller flyet ble skadet under hendelsen, mener Luftforsvaret at skadepotensialet var tilstede.

Derfor besluttet luftforsvarssjefen å oppnevne en forsvarsintern granskingsgruppe. I tillegg til denne rapporten skal også Statens Havarikommusjon gjøre en egen undersøkelse.

– Hendelsen viser også med all tydelighet at det er nødvendig å intensivere arbeidet med læring og kontinuerlig forbedring av sikkerheten i Luftforsvaret, skriver Skinnarland i et annet notat til rapporten.

Statens Havarikommusjon skriver på sine nettsider at de ble varslet om hendelsen samme kveld. De har besluttet å iverksette en undersøkelse som vil forsøke å avdekke ulike faktorer som bidro til hendelsen.

Rapporten fra Luftforsvaret kommer med disse tilrådningene: