Hopp til innhold

Over 600 tonn laks står fast – Boreals seilingsnekt gir krisestemning i sjømatnæringa

Sjømatnæringen langs kysten er sterkt rammet av transportstoppen. Sjømatkonsernet Nova Sea flere hundre tonn laks som skal ut torsdag og fredag.

Håvards lastebil står fast på Dønna

Denne lastebilen er stapp full av fersk laks som skal videre sørover. Bare Håvards lastebil frakter laks til om lag én million kroner.

Foto: Håvard Sund

– Slik situasjonen er nå, har vi 94 ansatte vi ikke vet om vi kan sende på jobb i morgen, sier administrerende direktør i Nova Sea, Tom Eirik Aasjord.

Sjømatkonsernet Nova Sea på Lovund ytterst på Helgelandskysten er hardt rammet av ferge- og hurtigbåtstansen onsdag.

Onsdag ettermiddag ble store deler av norskekysten er stengt ned. Samtlige hurtigbåter og ferger fra rederiet Boreal ble beordret til kai etter at Sjøfartsdirektoratet avdekket flere alvorlige sikkerhetsavvik.

Boreal er et stort selskap som trafikkerer ferger og hurtigbåter langs hele kysten fra Rogaland i sør til Finnmark i nord.

Nova Sea: – Situasjon er uavklart

– For oss som har et ganske omfattende logistikkapparat rundt produksjonen vår er vi totalt avhengig av fergene for å få fisken ut i markedet, sier Nova Sea-sjefen.

Nova Sea, Lovund

På Lovund står 200 tonn fersk laks som skulle ha vært sendt med ferga i dag.

Foto: Nova Sea

For dem er det ingen andre alternativ enn fergene. Hvis situasjonen vedvarer blir det veldig alvorlig for Nova sea. For ingen har det så travelt som en død laks.

– I utgangspunktet har laksen en holdbarhet på 14–16 dager. Vi må bare sørge for at den er riktig nedkjølt i et kontrollerte omgivelser.

Vi må ta en beslutning på om vi i det hele tatt kan gå i gang med produksjon framover. Hvis vi kommer dit at vi ikke kan det må vi permittere ansatte.

– Står fast på fergeleiet

Håvard Sund står på Bjørn fergekai med trailer med fiskelass til Trondheim. Han stod og lasta fisk og skulle kjøre tilbake til fergeleiet, da han fikk beskjed om at det var noe galt med fergene til Boreal.

Håvard Sund står fast

Håvard Sund transportere matvarer nordover og fisk sørover for Veglo AS.

Foto: privat

– Jeg håper ikke det blir langvarig, for det er noen som står og venter på fisken som skal videre ut på kontinentet. Fisken holder frem til i morgen, men det bør ikke drøye noe lenger, fortviler Sund.

Lastebilen er fullasta med omtrent 4500 laks. Det er 20 tonn og han anslår at fisken har en verdi på om lag en million kroner. Han har flere kollegaer som står fast på fergeleiene i regionen.

– Det blir nesten som en dominobrikke. Jeg får ikke levert som avtalt i Trondheim i natt, men det står også en bil og venter der som skal videre til Oslo. Det forplanter seg videre til nestemann som venter i Oslo, forklarer Sund.

Samtidig får det konsekvenser for bileier, som trolig må kansellere Håvards oppdrag i morgen, som gjør at det blir enda mer tapt inntekt.

– Det bør være i orden i morgen. Sikkerhet er selvfølgelig viktig, men jeg synes de som står med last og venter må få komme seg av gårde. Hvis de har avdekka alvorlige feil på én båt, kan jeg ikke skjønne at alle båtene i Boreal har avvik, sier sjåføren oppgitt.

– Forventer kontinuerlig fergedrift

Boreals seilingsnekt skaper store utfordringer for sjømaten.

– Mange fullastede vogntog står nå på ferjekaiene, sier Øyvind A. Haram, kommunikasjonssjef i Sjømat Norge

Han forventer at fergene går kontinuerlig når driften er oppe igjen.

– Vogntogene kommer til å stå der lenge om man setter opp bare vanlige fergeruter, sier kommunikasjonssjef Øyvind Andre Haram i Sjømat Norge.

Øyvind Andre Haram

– Mange vogntog står nå på ferjekaiene, sier Øyvind A. Haram, kommunikasjonssjef i Sjømat Norge

Foto: Sjømat Norge

– Våre medlemsselskap er jo langt fra plassert bare på fastlandet. All fersk sjømattransport som går fra selskap med slakteri og mottak på øyer langs kysten der Boreal transporterer, står nå bom stille, sier Haram.

Har vært i møter med Sjøfartsdirektoratet

Næringsministeren, fiskeri- og sjømatministeren og samferdselsministeren i møte med Sjøfartsdirektoratet i kveld

– Vi har i kveld hatt et møte med Sjøfartsdirektoratet og vi opplever at de jobber konstruktivt med rederiet for å få en løsning på situasjonen. Vi har fått forsikringer om at direktoratet vil vurdere ulike løsninger for å ivareta samfunnskritisk virksomhet. Hensyn til sikkerhet og helse til sjøs er viktig og vi håper på en snarlig løsning til beste for både folk og næringsliv langs den lange kysten vår, sier næringsminister Iselin Nybø.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har bedt Sjøfartsdirektoratet om å vurdere hvordan frakt av sjømat fortsatt kan skje.

– Hundrevis av tonn med laks står fast på ferjekaiene og kommer ikke videre. Jeg har derfor bedt Sjøfartsdirektoratet om å vurdere hvordan samfunnskritisk matproduksjon, som havbruk, kan opprettholdes. Dette er store verdier som ikke kan vente lenge. 95 prosent av all sjømaten vi produserer eksporteres og det er viktig at den norske sjømaten finner veien raskt fram, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.