Hopp til innhold

Sjøfartsdirektoratet snudde: Boreal får seile igjen

Alvorlige sikkerhetsbrudd hos rederiet Boreal sendte samtlige av selskapets ferger og hurtigbåter til kai. Onsdag kveld ble det klart at Sjøfartsdirektoratet likevel gir tillatelse til at de over 40 båtene får seile og at trafikken skal dermed komme i gang igjen.

Hurtigbåter til kai i Bodø etter at Boreal fikk seilingsnekt av Sjøfartsdirektoratet

BEORDRET TIL KAI: Hurtigbåter til kai i Bodø etter at Boreal fikk seilingsnekt av Sjøfartsdirektoratet. Boreal har ferger og hurtigbåter i Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark, Rogaland og Vestland.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Folk langs hele kysten fra Rogaland i sør til Finnmark i nord ble rammet etter at Sjøfartsdirektoratet avdekket alvorlige sikkerhetsbrudd hos rederiet Boreal

Direktoratet trakk derfor tilbake rederiets overordnede sikkerhetsstyringssertifikat.

Etter krisemøte med tre statsråder onsdag kveld ble det klart at båtene likevel får lov til å seile.

Tillatelsen kom etter at Boreal hadde lagt frem en plan med tiltak de skal sette i verk for å få orden på sikkerhetsbruddene.

– Vi har akkurat gitt beskjed til rederiet om at vi aksepterer planen med noen betingelser og at de dermed kan begynne å gå med fartøyene igjen innen kort tid, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet til NRK.

Aarhus sier at trafikken kan komme i gang relativt kjapt.

– Rederiet skal sende ut beskjed til alle fartøyene i kveld med beskjed om at planen er akseptert. Da vil det bli satt i gang en del tiltak for å utbedre de funnene som vi fant i revisjonsrapporten, sier Aarhus.

Det var næringsminister Iselin Nybø (V), fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) som satte i møte med Sjøfartsdirektoratet.

Aarhus sier at Sjøfartsdirektoratet ikke er blitt presset av ministrene, men har gjort en faglig vurdering.

Var fare for passasjerene

Det var en rekke punkter som Sjøfartsdirektoratet tidligere onsdag fant så alvorlige at de har gikk til et så alvorlig skritt

– Det har vært flere alvorlige hendelser og ulykker i selskapet, hvor vi ikke er blitt bedt om å gjennomføre tilsyn, for å etterse at sikkerheten blir ivaretatt. De har heller ikke foretatt de risikovurderingene de skal gjøre etter slike hendelser, sier Aarhus.

Flere av hendelsene har vært så alvorlige at de har hatt potensial for at passasjerer og materiell kunne blitt påført skade.

Blant annet var det en episode med en baugport på en av selskapets ferger som ramlet ned.

– Man kan jo tenke seg hva som kunne skjedd dersom det hadde vært folk eller biler der, sier Aarhus.

Hver for seg er dette alvorlige funn, og i sum gjorde dette at direktoratet etter gjeldende regelverk, måtte trekke tilbake den såkalte DOC-en (sikkerhetsstyringssertifikatet).

Aarhus understreker likevel at selv om det er funnet alvorlige avvik på det overordnete sikkerhetsstyringsdokumentet, betyr det ikke at det er feil ved samtlige fartøy i Boreal.

– Men når det overordnede dokumentet ikke lenger er gyldig, blir automatisk alle fartøyene sine sikkerhetsstyringssertifikater også ugyldige.

Dag Inge Aarhus

Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Det eneste rette å gjøre

Det var den såkalte DOC-en som ble trukket tilbake. Det står for Document Of Compliance, og er rederiets overordnede styringssertifikat som tilsier at ISM-systemet fungerer.

Sjøfartsdirektoratet understreker at de ikke går så alvorlig til verks uten at det er gjort alvorlige funn.

Vi har et sikkerhetsansvar, og dette er det eneste rette å gjøre, opplyser Aarhus.

Har satt krisestab

Nordland fylkeskommune satte ned krisestab tidligere onsdag.

– Det er en alvorlig situasjon vi er i nå. Svært mange reisende er naturlig nok berørt, og det er ikke gitt at man kommer seg ut til øyene i dag, sier fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal.

– Vi vet ikke hvor lang tid dette tar. Vi er informert om at Boreal har fått seilingsnekt fra sentrale myndigheter.

Bardal forventer ikke at fartøyene er i gang i dag, og jobber med å organisere alternativ transport på en del samband.

Allerede er Lovundskyss i gang med persontransport fra Sandnessjøen til Dønna. Neste tur går fra Sandnessjøen til Herøy.