NRK Meny
Normal

Gårdbruker-enke frykter regjeringens landbrukspolitikk

– Landbrukspolitikken til den nye ministeren er farlig, mener gårdbruker-enken Kerstin Sørensen i Steigen, som frykter flere arbeidsulykker.

Kerstin Sørensen i arbeid på gården i Steigen

MISTET MANNEN: Den første tanken da mannen døde i en ulykke på gården, var å ta med ungene og flytte. Men Kerstin Sørensen bestemte seg for å jobbe videre.

Foto: Barbro Andersen / NRK

– Dersom Sylvi Listhaug mener at hver gårdbruker skal produsere mer og bli enda større, vil antall arbeidsulykker også øke. Arbeidspresset blant norske bønder er allerede stort nok. Dagene er lange, sier Kerstin Sørensen.

I juli i fjor skjedde det utenkelige på gården på Engeløya i Steigen. Kerstins mann omkom da han ble klemt i hjel i en rundballepresse midt i den travle slåttonna. Han ble en av åtte som omkom i landbruket her i landet i fjor.

Nå frykter gårdbruker Kerstin Sørensen at landbrukspolitikken til den nye regjeringen kan føre til flere ulykker på gårdsbrukene.

– Mannen min gjorde aldri overilte og dumme ting. Han var den siste jeg trodde noe sånt kunne skje med. Du jobber alene med store maskiner. Du er trett og sliten, sier Kerstin.

(artikkelen fortsetter under)

Kerstin Sørensen

denne rundballepressa tok livet av mannen til Kerstin – nå må hun bruke den igjen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Stor holdningskampanje

De siste årene har det vært opptil 10 dødsulykker hvert år i norsk landbruk. en 2-årig kampanje har som mål å få ned antall ulykker i landbruket. Og så langt i år ser statistikken bedre ut.

Hans Husebye, som leder kampanjen, advarer også landbruksministeren mot å stille større krav.

– Dersom krav om større effektivitet fører til større arbeidspress, er jeg redd døds- og skadestatistikken i landbruket vil øke.

Han mener hovedårsaken til den stygge døds- og skadestatistikken i norsk landbruk er at arbeidspresset er stort.

– Vi har krevende og kompliserte arbeidsoppgaver som egentlig krever mer tid og forberedelser enn vi har mulighet for i en travel hverdag. Å øke arbeidspresset og kravet om effektivitet er en skummel utvikling, som kan føre til flere ulykker, sier han til NRK.no.

En av de farligste næringene i Norge

Landbruket er den næringen på land med flest dødsulykker.

– Ingen andre landbaserte næringer har en så stygg statistikk som bøndene. Undersøkelser viser også ar vi scorer høyt på skader. Ti prosent av bøndene skader seg fysisk hvert år slik at de ikke kan utføre jobben sin dagen etter, sier Hans Husebye.

(artikkelen fortsetter under)

Kerstin Sørensen (46) ble alene med gården og fire unger da mannen ble klemt i hjel i ei rundballepresse i fjor sommer

– Mannen min gjorde aldri overilte og dumme ting. Han var den siste jeg trodde noe sånt kunne skje med, sier Kerstin.

– Ingen grunn til frykt

Statssekretær Hanne Blåfjelldal i Landbruksdepartementet sier det ikke er noen grunn til å frykte at det nå bli flere ulykker i landbruket:

– Det er viktig å få ned antall ulykker i landbruket. Det er klart for mange ulykker i dag. Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet vi tar på største alvor. Men det er ikke noe grunnlag for å si at mer effektiv drift eller større bruk vil føre til flere ulykker.

Men bøndene er ikke overbevist.

– Vi har gjennom to år prøvd å engasjere og inspirere bønder til å jobbe mer bevisst med helse, miljø og sikkerhet. Vi har deltatt på nesten 600 arrangementer i hele Norge. Vi ser en liten bedring på ulykkesstatistikken, som jeg håper vi kan knytte til kampanjen. I fjor hadde vi åtte dødsulykker, hittil i år har det vært to, sier han til NRK.no.

– Alle har et ansvar for å få ned ulykkestallene, mener bonde Fred-Arne Skjelstad fra Saltstraumen. Gårdagens tragiske ulykke i Steigen føyer seg inn i en lang rekke dødsfall innenfor landbruket de siste årene.