Hopp til innhold

Eksperter om boligprisveksten i Bodø: – Overraskende og interessant

Bodø har landets høyest prisvekst og ingen andre steder i landet selges boligene raskere. Men ordføreren Ida Pinnerød (Ap) er bekymret over utviklingen. – Dette rammer unge mennesker og barnefamilier.

Bodø havn.

Boligprisveksten i Bodø er høyest av alle byer i hele landet.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Tirsdag kom tall fra Eiendom Norge, som viser utviklingen i boligpriser over hele landet.

Når høye boligpriser nevnes er det ofte store byer som Oslo, Bergen og Trondheim som først dukker opp i hodet.

Men det var Bodø med Fauske som hadde størst prisvekst med 1,1 prosent oppgang i september. Bodø har også totalt den sterkeste veksten over hele landet de siste 12 månedene, med 14,7 prosent.

I tillegg har Bodø den fjerde høyeste medianprisen for å kjøpe en bolig i hele landet. Her er prisen 3,6 millioner kroner. Det er bare Tønsberg, Tromsø og Oslo og deler av det sentrale Østlandet som har en høyere medianpris, ifølge DNB.

Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge

Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Kan være negativt

NRK har snakket med Henning Lauridsen i Eiendom Norge, som sier at utviklingen i Bodø er interessant, og overraskende.

– Det vi tror kan være grunnen, er såkalte sammensetningseffekter. At det bygges og har blitt bygget mye i Bodø den siste tiden. Innslaget av nye, dyrere boliger, påvirker prisbildet noe. Det kan også være grunnet ekstra press på familieboliger.

Men Bodø er ikke alene med å ha dyre boliger, tross at byen ikke er den største, eller ligger på det sentrale østland.

Les også: Sentralbanken setter opp renta – bankene holder igjen

Tromsø sin vekst er noe svakere, men har lenge hatt boligpriser som har vært hakket under Oslo.

At Bodø nå får en stor prisvekst på boliger, tror ikke Lauridsen nødvendigvis er positivt.

– Jeg vil jo si at et høyt prisnivå og en høy prisvekst har noen veldig uheldige sider. For de som skal inn og ut av boligmarkedet er det langt bedre med et mer stabilt marked. Disse prisene kan jo også prise folk ut av markedet, noe som kan slå uheldig ut på rekruttering.

Bekymret ordfører

Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød (Ap), sier at hun er bekymret over utviklingen.

– Dette rammer unge mennesker og barnefamilier som trenger å komme seg inn på boligmarkedet.

Kommunen har forsøkt å legge til rette for at nye boliger kan bygges og Pinnerød sier at det er satt av store arealer til dette.

Ida Pinnerød

Ida Pinnerød, ordfører i Bodø (Ap).

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Så det står ikke på den biten. Vi har også mange som mottar startlån fra kommunen og bruker de ordningene som er. Men vi ser at det er problem at boligmarkedet er så markedsstyrt at vi i kommunen ikke har tilstrekkelig med verktøy til å påvirke utviklingen.

Bodø kommune skal fremover ved hjelp av kommuneplanen se om det er mulig å påvirke hva slags boliger som bygges.

– Vi kommer til å se på muligheten til å se på strengere krav til miks av boliger, til flere formål. Vi trenger også insentiver til de som bygger, så de kan holde høy fart i utbyggingen.

– For få boliger for familier

Avdelingsleder Frode Hansen i Eiendomsmegler 1 Bodø sier det spesielt er én ting som driver prisene i området.

– Selv om vi ikke har all verdens tilflytting, er det stor aktivitet. Samtidig bygges det for lite av typen familieboliger og rekkehus. Det blir et veldig stort press på akkurat dét segmentet. Det er i hovedsak det som er årsaken.

– Trenger vi flere slike boliger i Bodø?

– Vi ønsker oss flere mindre prosjekter som bygges målrettet mot småbarnsfamilier. Større leiligheter, rekkehus og mindre eneboliger, det er helt klart et stort marked for akkurat det.

Nedgang totalt

Boligprisene sett over ett falt med 0,9 prosent i september. Korrigert for sesongvariasjoner, steg derimot prisene med 0,2 prosent.

– I slutten av september fikk vi den første av flere varslede renteøkninger fra Norges Bank, men det er for tidlig å se tegn til at økte renter i boligprisutviklingen. Historisk har det også vært en tendens til at gradvise renteøkninger tar lengre tid å få effekt i boligmarkedet, sier Lauridsen i en pressemelding.

Eiendom Norge sier at prisutviklingen over hele landet nå er avtagende, og at de forventer at boligprisene vil fortsette å falle gjennom høsten.

– Slik det står nå vil boligprisutviklingen for 2021 bli noe svakere enn Eiendom Norges prognose på 7,5 prosent 12 måneders vekst ved utgangen av året, sier Lauridsen.

Raskest i Bodø

Det har blitt solgt færre boliger i september i år enn i fjor.

I gjennomsnitt tok det 35 dager å selge en bolig i september 2021, noe som er det samme som i august.

Oppsiktsvekkende nok er det i Bodø det har tatt kortest tid å selge en bolig, med kun 14 dager. Den som hadde lengst salgstid var Ålesund m/omegn som lå på 62 dager i snitt.

Ålesund m/omegn har også den svakeste prisveksten i løpet av de siste 12 månedene, med 3,8 prosent.

Kan bli en roligere høst

Ellers er det i Bodø som i andre byer en trend å eie sekundærboliger, mener Hansen. I tillegg er de små og sentrale leilighetene populære. Men sterk prisvekst er ikke kun positivt, mener han.

– En så sterk prisøkning øker risikoen for at man får en korreksjon. Det er litt sånn småskummelt. Samtidig er det jo slik at markedet avgjør. Nå ser vi tendenser til at det er roligere.

Allerede ser han tendenser til at markedet roer seg ned. Gjennom hele koronapandemien har markedet i Bodø vært sterkt.

– Vi ser konturene av en roligere høst, at den koronaeffekten vi har hatt kanskje avtar. Det har vært enormt høy aktivitet i en periode.