Hopp til innhold

Her renner blodsøl ut av vogntogene: – Kan skape farlige situasjoner

13 av 16 kontrollerte kjøretøy fikk bruksforbud for avrenning av blodsøl fra fisk forbindelse med en kontroll i Nordland denne uka.

Tre vogntog med avrenning fra fisk rennene ut av lasterommet.

BLODVANN: Blodsøl fra vogntog fylt med laks stinker og kan føre til farlige situasjoner i trafikken.

Foto: Statens vegvesen

Onsdag og torsdag denne uken stilte kontrollører fra Statens vegvesen seg opp utenfor lakseslakteriet til Cermaq i Steigen i Nordland.

Bakgrunnen for kontrollen var å sjekke trailere for avrenning av blodvann fra fisken.

Kontrollen første til bruksforbud for 13 av 16 vogntog.

Blodvannet kan skape trafikkfarlige situasjoner ved at avrenningen kan danne ishinne på veien i denne årstiden, sier lederen for utekontroll av tunge kjøretøy i Statens vegvesen, Frode Johansen.

Sjåførene fikk beskjed om å stoppe avrenningen før de fikk kjøre videre fra lakseslakteriet.

Økende problem

Statens vegvesen har i høst gjennomført en rekke kontroller både i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal med samme resultat. Noen eksempler:

  • I juli fikk 6 av 7 kontrollerte trailere bruksforbud i Lurøy i Nordland
  • I august ble 12 av 16 laksetrailere stoppet i Herøy i Nordland
  • I september ble 13 laksetrailere stoppet i Stokkvågen i Nordland
  • Samme måned fikk 8 av 16 trailere bruksforbud i Snåsa i Trøndelag

Johansen anslår at flere hundre trailere med fisk kjører fra Nord-Norge til Oslo hver dag, og at det på en slik tur kan det renne to til tre tusen liter fra en trailer.

– Om sommeren er det et enda større problem, særlig for syklister og motorsyklister. Vi har sett ulykker, og vi får tips fra ekspeditører på ferger som forteller om griseri fra trailere som blir stående på oppstillingsplass eller på ferga.

Les også Slimete fiskevann renner ut av vogntoget: – Et livsfarlig svineri

Avrenning fra vogntog som frakter laks. Vannet kommer fra kar med is og fisk.

Blodvann som renner ned på fergedekket kan da havne under beina til passasjerer, som drar det med seg inn i parkerte biler og inn i salongen på ferga.

Problemet oppstår når fisken eller traileren ikke er tilstrekkelig nedkjølt før transport. Fersk fisk som skal fra Nord-Norge til kunder i Oslo eller Europa skal ikke fryses, men holdes kald. Men dersom temperaturen på fisken er for høy, smelter den isen i kassen, som igjen fører til at smeltevann og blod renner gjennom kassen.

Vogntog tatt i kontroll av tunge kjøretøy. Sjåføren ble bøtelagt fordi det rant blodvann fra fisk i lasterommet.

Vogntog tatt i kontroll av tunge kjøretøy. Sjåføren ble bøtelagt fordi det rant blodvann fra fisk i lasterommet.

Foto: Statens vegvesen

– Virker ikke som næringa er interessert

Under kontrollen i Steigen denne uken opplevde vegvesenet noe annet. Sjåførene ved slakteriet ble stående og vente på å kjøre ut.

– Det er det vi opplever mer og mer, at de står og venter. Vi har opplevd at de har bestilt ekstra ferger på natta, når vi har avslutta kontrollen vår for å unngå å bli stoppet, sier Johansen.

Han mener problemene med avrenning kan unngås, men sier det koster tid og penger. Noen transportører har kjøpt hengere med oppsamlingstanker på 300 liter.

Her renner det en blanding av isvann og blodvann fra fisk ut av en laksetrailer.

Her renner det en blanding av isvann og blodvann fra fisk ut av en laksetrailer.

Foto: Statens vegvesen

– De fleste slakteriene kan jo også velge å kjøle ned fisken til 0 grader før de slakter. De kan også frakte den i doble kasser. Da blir oppsamlingsvannet liggende i kassene. Eller de kan bruke helt tette kasser. Da har de minimalisert problemet, men det virker ikke som næringa er så interessert, sier Johansen.

Ønsker straff med bøter

I dag kan Statens vegvesen kun gi bruksnekt til trailere som blir stoppet med avrenning fra fisk. Da må sjåføren kjøle fisken ned før transporten kan fortsette, ved å bruke kjølemaskinen som er i traileren.

– Innen kort tid kommer det til å skje noe med regelverket, sier Johansen.

Statens vegvesen er i dialog med myndighetene om å skjerpe reaksjonen mot de som har ansvaret for fisketransporten.

– Vi diskuterer om det er avsender, transportør eller sjåføren som eventuelt skal ha en bot. Vi mener kanskje at alle må straffes. Det er det eneste som nytter. Det man diskuterer er hvem som skal få straffen, og hvilken straff.

Cermaq: – Vårt ansvar

Astrid Aam er kommunikasjonssjef i Cermaq. Hun sier at selskapet oppfordrer transportørene til å frakte laksen med kuldegrader i lasterommet for å hindre avrenning.

Astrid Vik Aam

Kommunikasjonssjef Astrid Aam i Cermaq sier hun synes det er bra at Vegvesenet gjennomfører denne typen kontroller. Hun håper det bidrar til økt fokus og fart på arbeidet med å finne løsninger.

Foto: Cermaq

Det er vår fisk og vi som pakker fisken, så vi har selvsagt også et ansvar for at den kommer frem dit den skal på en god måte.

Hun forteller at avrenning oppstår når isen i isoporkassene smelter.

Dette er todelt. På kort sikt arbeider vi med å sikre minst mulig avrenning ved at fisken har lav temperatur når den kommer i kassen, og at det er kaldt der kassene oppbevares før lasting og transport.

I tillegg er tid en viktig faktor.

– Dersom lasten rekker å «sette seg», altså at alle elementer har lav temperatur før avreise, reduseres også sannsynligheten for avrenning.

Aam sier at sjømatnæringen og transportørene jobber med å etablere en felles standard for å kunne samle opp og tømme ut smeltevannet der hvor det er naturlige logistikknutepunkt.

Resultatene fra pilotprosjekt er lovende og hvis konklusjon er at dette er en løsning, ønsker vi å få etablert dette så raskt som mulig.

Aam forteller at bransjen teste ut oppsamling av avrenningsvann om bord på bilene.

Frem til vi har en god og permanent løsning på plass er et midlertidig tiltak å ha lavest mulig temperatur inne i bilene slik at isen ikke smelter. Samtidig vil det være viktig å sikre nok tid slik at laks og kjølerom har samme lave temperatur før transport.

viseadministrerende direktør Trond Davidsen i Sjømat Norge.
Foto: Siv Dolmen / Sjømat Norge

Viseadministrerende direktør Trond Davidsen i Sjømat Norge er helt klar på at det ikke skal ikke være noe avrenning.

Det er vårt utgangspunkt. Avrenning er ikke tillatt. At noe må gjøres, det tror jeg vi alle er enige i. Men problemet her er jo å avgjøre hvem som har skylda her. Og i rettsstat er det jo helt grunnleggende at du plasserer skylda der hvor den hører hjemme. Og her er det både sjåfør og eventuelt slakteri som kan ha et ansvar som ikke er oppfylt. Men vi jobber jo med mulige løsninger på dette.

Men de fleste bilene har vel kjølesystemer om bord? Hvorfor er det ikke nok å la det gå?

– Du kan selvfølgelig ikke ha det på under fergeturen. Det handler vel også om kostnader for transportører. De forsøker å spare diesel der det er mulig.