Betydelig snøskredfare i Nord-Norge

Norges vassdrags- og energidirektorat og Meteorologisk institutt melder om betydelig snøskredfare i hele Nord-Norge i helga.

Møysalen i vinterdrakt 22.oktober 2012.

Mye snø og sterk vind har ført til flere utrygge lag med snø i fjellene i nord. Folk bes om å unngå bratt terreng og leområder hvor det legger seg opp snø.

Foto: Bjørnar Hansen

Etter flere dager med uvær, vil sterk vind og mye nedbør nå føre til større snøskredfare i Nord-Norge.

Fra Saltfjellet i Nordland og til og med Hammerfest i Finnmark betegnes skredfaren som betydelig de neste dagene. Det er fire faregrader når det gjelder snøskred, og tre er den nest største.

Faregradsskala for snøskredvarsling

– Det har kommet mye snø i kombinasjon med sterk vind fra nordvest. Snøen har lagt seg i større flak i sør og østvendte leheng. Det betyr at det er fare for at det kan gå både naturlig skred og skred utløst av skigåing og skuterkjøring, sier Emma Barfod, vaktleder ved Snøskredvarslinga.

Ber folk om å være forsiktige

Skredkart

Det er varslet betydelig skredfare i Nord-Norge (rødt), mens det på Vestlandet er ventet moderat (gul) til betydelig skredfare. I Vest-Telemark er det liten skredfare (grønt). Kilde: Varsom.no.

Foto: Hilde Mangset Lorentsen

I Nordland er det ventet mye nedbør i løpet av lørdagen, noe som øker faren ytterligere. Folk bes om å unngå bratt terreng og leområder hvor det legger seg opp snø.

– Dette er en skredfare man skal ha respekt for og det er viktig at folk er forsiktige. Lørdag og søndag er det ventet mye regn i Nordland. Det vil også falle regn i høyden, helt opp til 800 meter, noe som gjør at det er risiko for våte skred.

I Troms har fuktig og tung nysnø lagt seg, samtidig som skiftende vind har dannet nysnøflak og fokksnø i ulike himmelretninger og høyde. På Longyerbyen bes innbyggerne om å være forsiktig på grunn av nysnø og usikkert dekke. Også i Finnmark har det falt mye nysnø. I tillegg ligger det gamle, svake lag i snødekket.

Hun råder personer som reiser til fjells i helga om å følge nøye med på varsom.no.

– Etterhvert som været roer seg, vil også skredfaren senkes, sier Barfod, som sier det er for tidlig å si noe om hvordan skredfaren vil utvikle seg etter helga.

– Skredfaren er ofte knyttet til det været vi har i dag. Er det mye snø og vind er det gjerne betydelig skredfare. Så snart været roer seg, vil også skredfaren synke.

Turgåer

Både naturlige og skred utløst av skikjøring kan forekomme, advarer NVE.

Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK
Røde Kors lærer bort kunnskap om skred til ungdommer i Kåfjord.

Elever i Kåfjord lærer hva de bør gjøre hvis det går et snøskred.