Hopp til innhold

Jusprofessor beskylder Holmås for rolleblanding: – Trenger ikke være rakettforsker for å se det

Heikki Holmås har en lederrolle i Multiconsult, som skal gi uavhengig kunnskap om konsekvensene av vindkraftutbygging. Samtidig har han styreverv i Norwea, som har som mål å fremme norsk vindkraft.

Heikki Holmås er seksjonssjef for vindkraft i Multiconsult, som blant annet utreder naturkonsekvenser av vindkraftutbygging. Samtidig sitter han i styret i Norwea, som fremmer norsk vindkraft.

Har to hatter: En jusprofessor og en tidligere feltarbeider i Multiconsult kritiserer Heikki Holmås for å blande roller knyttet til utvikling av norsk vindkraft.

Foto: kirsti haga honningsøy / siri løken / NRK

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Det pågår en bitter strid som splitter lokalbefolkningen i flere kommuner i Norge.

Både i Vefsn i Nordland og på Haramsøy i Møre og Romsdal har politiet i dag grepet inn mot aksjonister fra blant annet Motvind, som har forstyrret anleggsarbeid i forbindelse med store vindkraftprosjekter.

Markus Hoel Lie, professor ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Jusprofessor Markus Hoel Lie mener Heikki Holmås kan ha en dobbeltrolle i forbindelse med vindkraftutvikling i Norge.

Foto: UiT/Trude Haugseth Moe

Frontene er steile, men begge prosjektene har fått grønt lys av myndighetene, etter at naturkonsekvensene har blitt utredet og vært på høring.

Men nå stiller jusprofessor Markus Hoel Lie spørsmål om habiliteten til et av konsulentselskapene som har bidratt til den viktige kunnskapsinnhentingen.

– Det blir jo et åpenbart problem hvis du på den ene siden skal lage en upartisk konsekvensutredning, og på den andre siden jobber for å fremme denne typen kraftutbygging.

Hoel Lie er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet, hvor han blant annet underviser i forvaltningsrett og avtalerett.

– Interessemotsetningen er åpenbar

Han mener Heikki Holmås, som tidligere har vært stortingsrepresentant og utviklingsminister for SV, har på seg to hatter.

På den ene siden leder han vindkraftseksjonen i Multiconsult, som gir råd til NVE om naturkonsekvenser av vindkraftutbygging.

Men på den andre siden sitter han i styret i Norwea. En interesse- og bransjeorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon, med flere store vindkraftselskaper på medlemslista.

Multicinsult påpeker på sin side at det ikke er vindkraftseksjonen som utreder naturkonsekvenser i forbindelse med vindkraftutbygging, men deres naturressursseksjoner.

På sin egen nettside opplyser Norwea at målet deres er å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge.

– Interessemotsetningen som potensielt foreligger her er jo at Holmås på den ene siden jobber for å fremme vindkraft, og på den andre siden skal arbeidsgiveren hans utrede konsekvensene av vindkraft på en objektiv måte. Den interessemotsetningen er så åpenbar at man trenger ikke være rakettforsker for å se den, sier Hoel Lie.

Aksjon i Øyfjellet, Motvind

Denne uken har aksjonister slått til mot flere vindkraftverk som er under bygging i Norge, her fra Vefsn i Nordland hvor Eolus Vind har fått konsesjon til å sette opp 72 vindmøller på Øyfjellet

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Flere konsulentselskaper på medlemslista

Holmås og Multiconsult er ikke alene om å være medlemmer av Norwea.

Også Norconsult og Rambøll Norge AS står på medlemslista. Begge selskaper som tilbyr konsulenttjenester i forbindelse med utredning av vindkraft i Norge.

Jusprofessoren mener rollene til Holmås er spesielt betenkelig.

– Når man leverer en utredning om konsekvensene av vindkraft, samtidig som man har en interesse av at vindkraft bygges ut, så vil det kunne påvirke den utredningen, på den måten at de som er under Holmås i organisasjonen vil være klar over at Holmås er interessert i å få vindkraft gjennom.

Tor-Amund Røsberg jobbet som utreder og miljøkonsulent i Multiconsult fram til 31.januar 2020, og var involvert i arbeidet med Miljø- Transport og Anleggsplanen for Øyfjellet Vindpark.

Tor-Amund Røsberg sluttet i jobben i Multiconsult 31. januar og ble vindkraftmotstander i Motvind.

Foto: privat

– Og jo mindre negativ konsekvensutredningen blir, jo lettere vil det være å få igjennom en slik vindkraftutbygging, sier Hoel Lie.

Tirsdag rettet tidligere feltbiolog og miljøkonsulent i Multiconsult Tor-Amund Røsberg kritikk mot utredningen av Øyfjellet Vindpark i Vefsn, som skal bli et av landets største vindkraftverk. Han mener tilliten til konsulentselskapene står på spill.

– Jeg mener at et selskap som er medlem i Norwea har tatt et standpunkt. Og på prinsipielt grunnlag kan ikke det firmaet hevde å være nøytral. Det går ikke på at arbeiderne er uetiske, men på det prinsipielle.

Opptatt av faglig integritet

Vindmøllepark Fitjar

Med optimale vindforhold kan de 55 vindturbinene på Midtfjellet i Fitjar kommune forsyne hele Sunnhordland med fornybar strøm. Men vindmøller er også godt synlige, og kan gjøre skade på lokalt plante- og dyreliv.

Foto: Siri Løken, NRK

NRK har bedt om en kommentar fra Heikki Holmås, som henviser videre til ledelsen i Multiconsult.

Kommunikasjonsleder i selskapet Gaute Christensen sier påstandene om rolleblanding er ubegrunnet.

– Det er ikke uvanlig at personer sitter i ulike roller som beskrevet her i vår bransje. Det som er viktig er at de personene kjenner ansvaret det innebærer å ha en sånn dobbeltrolle. Så lenge de gjør det vurderer ikke Multiconsult det som noe uhensiktsmessig.

Christensen viser til at konsernsjefen i Multiconsult sitter som styreleder i Klima2050, som et annet eksempel.

Gaute Christensen

Avviser kritikken: Gaute Christensen er kommunikasjonsleder i Multiconsult

Foto: © Fotograf Christine Wendelborg

Klima2050 jobber med å løse utfordringer knyttet til klimaendringer, og utvikle løsninger innen klimatilpasning av bygg og infrastruktur.

At jusprofessor Hoel Lie mener Multiconsult sitt medlemskap i Norwea, og Holmås sitt styreverv kan påvirke utredninger av vindkraftprosjekt, mener Christensen er urimelig.

– Jeg ser at man på et generelt grunnlag kan stille det spørsmålet. Men i det tilfellet her ser jeg ikke det problemet i det hele tatt. Multiconsult lever av faglig integritet basert på faglig objektivitet, og det gjelder alt vi gjør.

– I dette tilfellet er det både regelverk og metodikk fra NVE vi forholder oss til, så jeg kan ikke forstå hvordan det skal påvirke Multiconsult sitt omdømme.

– Bør melde seg ut

Foreløpig er det ikke et tema for Multiconsult å bryte båndet til vindkraftforkjemperne i Norwea, sier kommunikasjonslederen.

Det bør de kanskje gjøre, mener Hoel Lie.

– Det kan bli snakk om en sak er godt nok utredet eller ikke etter forvaltningslovparagraf 17. Da vil det kunne bli spørsmål om interessebindingen gjør at Multiconsult sin konsekvensutredning er tilstrekkelig uhildet, sier han.

Men Christensen sier det ikke er noen grunn til å tvile på at jobben Multiconsult gjør, og mener denne typen kritikk henger sammen med vindkraftmotstand.

– Vi er ikke uvant med at det kommer sånne påstander, når jobber vi gjør konkluderer med noe motparten ikke ønsker å høre. Men sånn som jeg kjenner vår organisasjon, så er ikke medarbeidere veldig påvirket av roller som andre i samme selskapet har. De er opptatt av jobben sin.