Hopp til innhold

På kort tid er sju ørner drept av tog på Nordlandsbanen

Ornitolog og ørne-ekspert Alv Ottar Folkestad gir reinpåkjørslene skylda for at mange fredede ørner i vinter er blitt påkjørt av toget.

Blodig jernbanelinje

Blodspor langs Nordlandsbanen etter at rein er blitt påkjørt av toget. Døde rein er fristende føde for ørner.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

I perioden 1. januar til 28. desember er det registrert ni ørnepåkjørsler på strekningen Steinkjer-Bodø på Nordlandsbanen. Det opplyser Bane NOR i en e-post til NRK.

Havørn

Ni ørner er drept langs Nordlandsbanen i år. Dette er en havørn.

Foto: Jan Erik Tangen

Sju av disse påkjørslene har skjedd etter den 1. oktober. I samme periode har det vært en rekke tilfeller av reinpåkjørsler langs toglinja. Senest i går ble 10 rein påkjørt av toget i Saltdal kommune. Siden 80-tallet er rundt 15.000 rein, elg og sau drept langs Nordlandsbanen.

– Når vi får slike tall på drepte ørner, er det vel ingen tvil om at det er en direkte konsekvens av de mange reinsdyrene som er påkjørt, sier Alv Ottar Folkestad i Norsk Ornitologisk Forening.

Kan ramme ørnebestanden

Alv Ottar Folkestad

Ornitolog og ørne-ekspert Alv Ottar Folkestad mener antall drepte ørn langs Nordlandsbanen er et problem.

Foto: Tove Fugelsnes / NRK

Folkestad sier at påkjørsler langs jernbanen er en gjenganger i dødsstatistikken både for kongeørn og havørn i Norge.

– Vi har et klassisk eksempel fra noen år siden hvor ei havørn ble påkjørt av toget på Raumabanen på Lesja fordi han satt og åt på en rev som var drept av toget, mens den i sin tur satt og åt på en elg som var påkjørt av toget.

De siste tallene fra Rovdata viser en svak nedgang for kongeørn i Norge og færre vellykkede hekkinger og unger sammenlignet med fjoråret.

Med en negativ bestandsutvikling produseres det ikke nok unger til å balansere for den normale dødeligheten, ifølge Folkestad. I tillegg kommer fuglene som dør mens de gnager på reinkadaver på skinnene.

– Alt tyder på at kongeørnbestanden i Norge er nedadgående, og da vil enhver ekstra dødsårsak være ei tilleggsbelastning, påpeker Folkestad.

Må fjerne reinen lenger unna skinnegangen

Folkestad sier det er viktig at de døde reinene fjernes fra skinnegangen så raskt som mulig for å hindre at ørner blir påkjørt.

– Slik jeg har forstått rutinene så blir reinsdyrene bare lempet til side og liggende i terrenget rett ved skinnegangen ei stund.

Han sier det også er et problem av spesielt kongeørnen spiser seg så full av mat at den ikke klarer å lette raskt nok når toget kommer.

Reinsdyr påkjørt av toget på Nordlandsbanen
Foto: Jon Erling Utsi

Setter opp gjerder for 34 millioner kroner

Samferdselsdepartementet har gitt Bane NOR en pott på 350 millioner til tiltak. I 2018 blir det satt av midler og igangsatt et arbeid for å sikre permanente gode løsninger.

Neste år setter Bane NOR i gang byggingen av reingjerder, og sier de kommer til å samarbeide tett med reinbeitedistriktet fremover.

– Gjerdene har størst effekt i områdene der reinen oppholder seg over lengre tid. Ellers forventer vi at reineierne holder kontroll med hvor dyrene er og gir oss beskjed. Jeg skjønner det tidvis kan være vanskelig, men det er slik det må være, sa Thor Brækkan i Bane Nor.