– 300.000 barn lever i hjem med rusproblemer

På fem år har antall sykehusinnleggelser som følge av alkoholmisbruk økt med over 30 prosent. – Skremmende, sier forbundsleder.

Fest, alkohol, drikker

Hvert år legges flere tusen menn og kvinner inn på sykehus som følge av overdrevet alkoholinntak. I 2005 var det totale tallet 3955. Fem år etter hadde tallet økt med over 30 prosent. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Colorbox.com

Geir Scott Brunborg, forsker ved SIRUS

KULTURENDRING: Forsker Geir Scott Brunborg ved SIRUS forteller at det har skjedd en kulturendring der det har blitt mer akseptert å drikke vin, også på ukedagene.

Foto: FOLKEHELSEINSTIUTUTTET

Hvert år legges flere tusen menn og kvinner inn på sykehus som følge av overdrevet alkoholinntak.

I 2005 var det totale tallet 3955. I 2010 hadde tallet økt til 5213, viser tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

– De siste årene har alkoholkonsumet vært økende. Ser vi på salget, så var det siste vi målte 6,22 liter ren alkohol per person over 15 år per år, noe som er 15 prosent mer enn for 25 år siden. Vi regner likevel med at det reelle tallet ligger på cirka 8 liter per person, sier forsker Geir Scott Brunborg ved SIRUS.

I 1989 var det samme tallet 5,08 liter ren alkohol per person, legger han til.

– Økningen skyldes nok flere ting. En årsak er at alkohol har blitt lettere tilgjengelig siden det har kommet flere utsalgssteder. Spesielt har antallet vinmonopolutsalg økt, og taxfree har blitt mer aktuelt for flere siden prisene på flyreiser har gått ned.

– Prisen på drikkevarer har også relativt sett blitt lavere siden lønningene har økt mer enn prisen på alkohol. Det har også skjedd en kulturendring der det har blitt mer akseptert å drikke vin, også på ukedagene, fortsetter forskeren.

– Skremmende

Inger-Christin Torp fra Østfold Arbeiderparti

BEKYMRET: Forbundsleder Inger-Christin Torp i Arbeiderbevegelsens rus og sosialpolitiske forbund.

Foto: Jørgen Gangstøe / NRK

Forbundsleder Inger-Christin Torp i Arbeiderbevegelsens rus og sosialpolitiske forbund er bekymret over utviklingen, og at alkohol blir stadig mer tilgjengelig for folk flest.

– Vi ønsker å verne om polutsalgene, men ønsker å slippe en del av det andre. Da tenker jeg på nettutsalg, økte taxfreekvoter og utvidede åpningstider. Alt dette bidrar til flere rusrelaterte skader, sier hun.

– Da snakker jeg ikke om de som tar et vinglass til maten, men der hvor alkohol er et problem og forbruket da er økende, fortsetter Torp.

Som forbundsleder ser hun konsekvensene av det økte alkoholforbruket på nært hold.

– Det er skremmende. Vi har både beholdt helgefylla, som vi har hatt i alle tider, men har også fått med oss en del av det kontinentale drikkemønsteret. Det betyr at man nyter alkohol på en større del av uka enn det man gjorde før.

– Hvem er det som rammest mest av økt alkoholkonsum?

– Det er barna. Det estimeres at så mange som 300.000 barn lever i hjem med rusproblemer. Det er altfor mange.

– Store konsekvenser

Tilgjengeligheten på sprit kan øke i tiden som kommer. Hvis landets ordførere får det som de vil, kan det blir etablert polutsalg i rundt 100 av landets utkantkommuner.

Vi vet at alkoholbruk er forbundet med mange ulike typer sykdommer og skader.

Geir Scott Brunborg / Forsker ved SIRUS

Også forsker Geir Scott Brunborg i SIRUS mener utviklingen gir grunn til bekymring.

– Vi vet at alkoholbruk er forbundet med mange ulike typer sykdommer og skader. I tillegg kommer tredjepartsskader – alt fra å bli påkjørt av noen som har drukket og å bli utsatt for vold, til å bli holdt våken om natten av folk som er på vei hjem fra fest.

– Konsekvensene av alkoholbruken i Norge er fremdeles store og tiltak for å redusere alkoholforbruket fremdeles viktig for å begrense sykdom og skader, og for å forbedre folkehelsen, avslutter han.