Barnehjem blokkerte dør med planke

Sollia barnehjem på Sortland blokkerte døra til en beboer med planke for at jenta ikke skulle kunne komme ut.

Barnehjemssak Sollia barnehjem

”Anne” er fortvilt over at datteren ble sperret inne på rommet uten tilsyn.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Mora reagerer på behandlingen barnet har fått, og kritikken deles av barneverntjenesten i Vågan som har omsorgsansvaret.

Les også: Bekymret over tvangsbruk

Mora reagerer på behandlingen barnet har fått, og kritikken deles av barneverntjenesten i Vågan som har omsorgsansvaret.

Ved flere anledninger skal ansatte ved Sollia Barnehjem ha blokkert døra til jenta. Ved å sette en planke på høykant under dørhåndtaket, har døra blitt fysisk stengt mens jenta var alene på rommet.

- Årsaken er at personalet trengte avlastning for å holde dørhåndtaket igjen, sier daglig leder Kari Mortensen ved Sollia barnehjem til NRK Nordland. Men vi ser at dette var uheldig, og i mars i år besluttet vi å ikke bruke denne klossen mer, sier hun.

-Skjedde dette etter egen vurdering, eller etter at barnevernet eller fylkesmannen hadde tatt kontakt?

-Det skjedde etter en dialog med fylkesmannen, sier Mortensen.

Reagerer med fortvilelse

Trebarnsmoren ”Anne” som har gitt NRK fullt innsyn i sin sak, sier at hun er fortvilt over måten datteren blir behandlet på enkelte områder ved barnehjemmet. Plankehistorien går igjen i en sakkyndig rapport, og også fylkesmannen ba i et tilsyn om forklaring fra barnehjemmet.

- Ved en anledning knøt datteren min sammen lakener for å rømme ut av vinduet, sier ”Anne”. Det kunne gått riktig galt dersom hun hadde falt, for det er ganske høyt fra vinduet og ned til bakken.

Barnevernet deler bekymringen

Omsorgen for barn i barnehjem er lagt til kommunens barnevernstjeneste. Leder Inger Rasmussen mener at forskriftene sier at det skal være voksentilsyn på rommet dersom døra stenges, og at barnet kan være alene på rommet dersom døren er åpen til et tilstøtende rom med voksne.

- Slik tolker i hvertfall vi disse forskriftene, sier hun. Etter at barnevernet også tok opp praksisen med barnehjemmet ble det slutt på bruk av planken.

Tvang påvirker alle

Bruk av tvang i barnevernsinstiusjoner er et viktig tema for organisasjonen ”Voksne for Barn”. Leder Randi Talseth har vært med på å gjennomføre en undersøkelse blant barn som har blitt utsatt for tvang i institusjoner, og de forteller at det også påvirker de barna som er vitne handlingene.

- De blir utrygge, og identifiserer seg i stor grad med dem som utsettes for tvangstiltak, sier Talseth til NRK Nordland.

Hun mener at det må komme en regelendring som gir barn i psykatrien og barn i barnevernsomsorg de samme rettighetene når det gjelder tvangsbruk.

- Barna skjønner ofte HVORFOR de voksne handler som de gjør, men har samtidig en formening om at det finnes alternative løsninger som kunne vært tatt i bruk. Dialog er et nøkkelord her, sier Talseth.

Mer informasjon om voksne for barn finner du på www.vfb.no . Barneombudet har også et ansvar for barns rettssikkerhet. Mer informasjon om det finner du her: www.barneombudet.no .