Bekymret over tvangsbruk

Fylkesmannen i Nordland frykter at barnevernsinstitusjonene bruker mer tvang enn før.

Sollia barnehjem

Tilsyn ved Sollia barnehjem på Sortland viser at de ansatte sliter med å finne alternative løsninger til tvangsbruk.

Foto: John-Inge Johansen / NRK

Tilsyn ved Sollia barnehjem på Sortland viser at de ansatte sliter med å finne alternative løsninger til tvangsbruk.

Leder ved Sollia, Kari Mortensen, forklarer økningen med at de er i en spesiell situasjon akkurat nå, som gjør det nødvendig for personalet å handle ofte i nødverge.

- Hver gang vi holder i et barn for at det ikke skal skade seg selv eller andre, fører vi det inn i en tvangsprotokoll. Her begrunner vi hva som skjedde og hvorfor vi handlet som vi gjorde, sier Mortensen til NRK.

Fylkesmannen bekymret

Leif Aronsen, Fylkesmannen i Nordland

SKEPTISK: Seksjonsleder Leif Aronsen ved Fylkesmannen i Nordland liker ikke at det brukes så mye tvang ved barneverninstitusjonene.

Foto: John-Inge Johansen / NRK

Det er tvangsprotokollen Fylkesmannen blant annet fører tilsyn med, og i sin siste rapport uttaler tilsynet at ” Tilsynet har en rekke bemerkninger og spørsmål til de fremlagte tvangsprotokollene.

Institusjonen har fortsatt store utfordringer i forhold til å finne alternative løsninger til bruk av tvang og makt, spesielt knyttet til en av beboerne. Tilsynet kan ikke se at det har skjedd endringer med hensyn til dette siden forrige tilsynsbesøk, se tilsynsrapport nr. 1/2008 om forståelsen av rettighetsforskriften § 18.”

-Vi er bekymret, og vi har stilt spørsmål ved om her har vært tvangsbruk utover det som er nødvendig, sier seksjonsleder Leif Aronsen ved Fylkesmannen i Nordland.

Han skal ha et nytt møte med institusjonen i desember hvor blant annet grensen mellom lovlig og nødvendig tvang egentlig går.

Leder ved Sollia, Kari Mortensen

TVUNGET TIL TVANG: Leder Kari Mortensen ved Sollia barnehjem.

Foto: John-Inge Johansen / NRK

Kun kortvarig tvang

Så langt i år har Sollia hatt 32 oppføringer i tvangsprotokollen. I fjor var det ni registreringer – to av disse mener Fylkesmannen var unødvendige fordi personalet ikke befant seg i en nødvergesituasjon.

- Vi er enige med Fylkesmannen i dette punktet, sier Mortensen.

- Tvangsbruken ved institusjonene reguleres av den såkalte rettighetsforskriften.

Sollia benytter i hovedsak tvangsmidler som fastholding av kort varighet og det å fjerne barna ut av en situasjon og plassere dem på rommene.

I stor utstrekning brukes tvangen for å unngå at barna skal skade seg selv eller personalet, sier Mortensen til NRK.

- Det er viktig å være oppmerksom på at den maktbruken man utøver, ikke skal vare lenger eller være mer omfattende enn det som er strengt nødvendig, sier Aronsen fra Fylkemannen.