Hopp til innhold

Utbrudd ved tre sykehjem: Halvparten av de smittede døde

Ved sykehjem i Narvik klarte man unngå koronasmitte lenge. Men så kom gjenåpninga. – Jeg er glad det nå har kommet innstramminger, sier enhetsleder.

Ankenes Bo- og servicesenter, Narvik kommune

Ankenes Bo- og servicesenter i Narvik kommune.

Foto: Frida Brembo / NRK

– De ansatte har jobbet mye overtid og er slitne. De er redde for å smitte de eldre eller redd for å dra med seg smitte hjem, sier Narviks kommunalsjef for omsorg og mestring, Heidi Eriksen Laksaa.

Siden oktober har 21 eldre blitt smittet i fem ulike smitteutbrudd ved tre sykehjem i Narvik kommune.

Så langt er ti beboere død av koronarelaterte årsaker.

Samtlige var over 85 år og fullvaksinert med to doser. Før de døde fikk de lindrende behandling, smertebehandling, oksygen og antibiotika.

Det er usikkert om noen av de var vaksinert med 3. dose. I så fall er det usikkert om den har hatt nok tid til å fungere.

17 ansatte smittet

I tillegg til beboerne har 17 ansatte ved sykehjemmene vært smittet.

Smitteutbruddet har ført til at kommunen har måttet flytte på personell og hentet personell fra sykehuset i Narvik.

kommunalsjef helse og omsorg i Narvik kommune, Heidi Eriksen Laksaa

Heidi Eriksen Laksaa er kommunalsjef for omsorg og mestring i Narvik.

Foto: Frida Brembo / NRK

– Det er veldig vanskelig å finne vikarer. Det var vanskelig før pandemien, og enda vanskeligere nå.

Laksaa er redd for at overtidsbelastningen vil føre til stort sykefravær framover.

I tillegg til den vanlige pleien, skal de ansatte isolere, teste, vaksinere. Det krever tid og ressurser.

– Vi bruker mye tid på samtaler med de ansatte. Krevende for de ansatte med isolasjon i sykehjem fordi det ikke er bygd for det. Ingen sluser eller egne isolat slik man har på sykehus.

– Tiltakene kommer for sent

Narvik hadde ingen smitteutbrudd i sykehjem fra pandemiens start frem til gjenåpningen av samfunnet.

Laksaa sier at tiltakene som kom fra regjeringen tirsdag er etterlengtet, men kunne kommet tidligere.

– Hovedgevinsten vil være et redusert smittetrykk i befolkningen. Det vil bety mindre smitte også ved sykehjemmene. Det er bra. For de ansatte vil det viktigste være å ha en god vaksinestatus.

Fullmånen over Narvik-by

Fullmåne over Narvik by.

Foto: Arild Normann

38 nye koronadødsfall registrert

FHI har rapportert 38 nye dødsfall i sine systemer.

Tirsdag var det totale antallet 1.096, nå er det 1.134.

Fem dødsfall er registrert blant kvinner over 90 år, mens det er registrert ett dødsfall blant menn i samme aldersgruppe.

Blant 80-åringene er det registrert 14 nye dødsfall, blant 70-åringene 12 nye dødsfall, to dødsfall er registrert blant 60-åringene, ett blant 50-åringene, ett blant 40-åringene og to blant personer mellom 0 og 39 år.

På sykehjemmene bor de som er særlig utsatt for å dø dersom de blir smittet. For eldre, skrøpelige på sykehjem er dødsrisikoen kanskje så mye som 10 prosent hvis de blir smittet. Når det er mye smitte i samfunnet, som nå, er det alltid fare for at viruset klarer å komme inn på sykehjemmene, dessverre, sier Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Kommer koronarelaterte dødsfall til å bli «den nye hverdagen» på sykehjemmene framover?

Vi må regne med at sykehjemspasienter kommer til å dø av luftveisinfeksjoner også de kommende årene. Før var det lungebetennelser, influensa og andre virusinfeksjoner. Framover blir det også korona, sier han.

Krevende

Elise Hindahl, enhetsleder Ankenes bo- og servicesenter.

Elise Hindahl sier de klarte seg uten smitte lenge.

Foto: Frida Brembo / NRK

Elise Hindahl er enhetsleder på Ankenes bo- og Servicesenter i Narvik, sier kommunen klarte seg godt – helt til gjenåpninga i høst.

– Vi har ikke hatt utbrudd eller smitte blant beboere eller personell fram til vi gjenåpnet. Da var vi den første enheten som fikk et smitteutbrudd.

– Jeg er glad det nå har kommet innstramminger, slik at man kanskje forebygger at dette kommer igjen.

– Hvordan var det for de ansatte å stå i det?

– De ansatte er slitne. Det å stå i et utbrudd er krevende.