NRK Meny
Normal

Norway Seafoods taus om framtiden for flere hundre ansatte

– Jeg har aldri opplevd maken til taushet, både fra konsernledelsen og tillitsvalgte i Norway Seafoods, sier Hadsel-ordfører Kjell Børge Freiberg (Frp).

Kystopprøret 1

Folkeopprøret mot Røkke og Norway Seafoods. Folk i Hammerfest markerte sin protest mot det de frykter kan bli nedleggelse av 110 industriarbeidsplasser i byen. Her med ordfører Alf E. Jakobsen og initiativtager Elin Holmgren i spissen for demonstrasjonstoget.

Foto: Allan Klo

Norway Seafoods sliter med lønnsomheten, og det har lenge vært spekulasjoner rundt at Røkke-eide Norway Seafoods ønsker å legge ned flere fiskebedrifter i Nord-Norge.

Kjell Inge Røkke overtok en rekke fabrikker langs kysten på midten av 1990-tallet. Med på kjøpet fulgte rikelige fiskekvoter og et krav om at fisken måtte leveres til fabrikkene. Nå er det opprør i Nord-Norge. Ansatte og politikere mener at Aker Seafoods bryter løftene sine ettersom stadig mer av fisken havner på filetfabrikker i Kina. Både i Mehamn, Vardø, Hammerfest og i Stamsund har det vært aksjoner for å markere trålerrettighetene som tilhører lokalsamfunnet.

Avviser påstandene

Konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods har avvist påstander om at Norway Seafoods bare ønsker ett foredlingsanlegg i Finnmark og ett i Nordland. Utover det har ledelsen i Norway Seafoods holdt kortene tett inntil brystet. I morgen er det imidlertid varslet allmøte både i anlegget på Melbu og i Stamsund.

Etter det NRK.no kjenner til vil informasjonen bli offentlig kjent før mandag, på et varslet pressemøte.

Ordførerne i de respektive kommune er bedt om å være tilgjengelig for et telefonmøte en time etter at allmøtet er avsluttet.

Mur av taushet

Kjell Børge Freiberg

– Jeg er født optimist. Hadsel vil aldri gi seg uten kamp, sier ordfører Kjell Børge Freiberg.

Foto: Liv Randi Lind

– Vi vet ikke hva planen til Norway Seafoods. Faktisk har jeg aldri opplevd maken til taushet, både fra konsernledelsen og de tillitsvalgte. Men jeg er født optimist. Hadsel vil aldri gi seg uten kamp, sier ordfører Kjell Børge Freiberg til NRK.no.

På den andre siden av fjorden sitter ordfører Jonny Finnstad (H) i Vestvågøy. Han føler seg litt tryggere en ordførerkollegaen i Vesterålen. Flere tror at Norway Seafoods ønsker å satse på Stamsund, hvor det jobber 100 personer.

I januar ble arbeidsstokken utvidet med 50 personer, og Norway Seafoods produserer nå på to skift.

– Dersom det er kroken på døra i Melbu, betyr det strengt tatt ikke annet enn Havfisk ASA, som eier trålerne som leverer fisken, får finne en ny leietaker, sier Kjell Børge Freiberg til NRK.no.

Fakkeltog for arbeidsplasser

Både i Mehamn, Vardø, Hammerfest og i Stamsund har det vært aksjoner for å markere trålerrettighetene som tilhører lokalsamfunnet. Søndag 23. februar blir det folkemøte og fakkeltog for leveringsplikt og arbeidsplasser på Melbu.

Fylkeskommunen har engasjert seg

Kjell Inge Røkke overtok en rekke fabrikker langs kysten på midten av 90-tallet. Med på kjøpet fulgte rikelige fiskekvoter og et krav om at fisken måtte leveres til fabrikkene. Nå er det opprør i Nord-Norge. Ansatte og politikere mener at Aker Seafoods bryter løftene sine ettersom stadig mer av fisken havner på filetfabrikker i Kina. Røkke avviser kritikken: - Hvis andre mener så innlyst intelligent at det vi gjør er feil, kan de kjøpe bedriften av meg. Ingen kommer, de bare kritiserer.

Fylkesråd for næring i Nordland, Arve Knutsen (KrF), har hatt møte med Norway Seafoods om situasjonen for landanleggene.

I brevet til bedriften oppsummerer han at nedlegging av anlegg bør få konsekvenser for fiskerirettigheter knyttet til anlegg på land.

– Nordland fylkeskommune understreker den betydning Norway Seafoods Group og eierselskapet Havfisk har for sysselsetting og verdiskaping i Nordland. Fylkeskommunen har store forventninger til at konsernet opprettholder høy aktivitet både på havet og ved de to foredlingsbedriftene i henholdsvis Stamsund og Melbu, skriver fylkesråden.

Bilde fra kaia hos Norway Seafoods på Melbu

Aker Seafoods sitt anlegg på Melbu.

Foto: Charnsawad Wongsanao

Da Aker Seafood i sin tid overtok de industrieide trålerrederiene i Nordland, overtok selskapet også betydelige fiskerettigheter. Samtidig overtok selskapet en plikt til å videreføre ansvaret for å drifte industribedriftene på land gjennom industriell bearbeiding av råstoffet. Selskapet har i snart 20 år tilpasset seg de vilkår fiskerimyndighetene har stilt for å opprettholde retten til fiske og levering.

– Det er imidlertid et faktum at en stadig mindre andel av råstoffet er gjort tilgjengelig for bearbeiding i egne bedrifter. Dette gjelder særlig Norway Seafoods Melbu. Bedriftene har blitt mer og mer avhengig av kystfanget råstoff i og utenfor sesongen og det har ikke vært til å unngå at foredlingsbedriftene har måttet permittere ansatte, skriver Arve Knutsen.

Han understreker at leveringsplikten, aktivitetsplikten og industriplikten er klart nedfelt i de vilkår myndighetene har satt for Nordland Havfiske AS sine fisketillatelser.

– Det understrekes i nevnte vilkår at fartøyenes konsesjoner er knyttet til bestemt industrivirksomhet og vil ikke bli tillatt skilt fra denne virksomheten. Ved en eventuell nedleggelse eller reduksjon av industrivirksomheten vil ervervstillatelsen og torsketrålkonsesjonene for fartøyene kunne bli trukket tilbake. Nordland fylkeskommune håper ikke at de strukturelle grep som selskapet har varslet, og planlegger å gjennomføre, medfører en slik reduksjon i industrivirksomheten at det blir nødvendig for myndighetene å trekke tilbake fartøyenes tillatelser, skriver fylkesråd Arve Knutsen.