NRK Meny
Normal

– Vent med å sende småbarnsfamiliene hit

Norsk organisasjon for asylsøkere mener det blir feil at asylbarn som nettopp har startet på skole, skal flyttes til nye mottak der det i dag ikke finnes noe skoletilbud.

Ankomstsenter Finnmark, Vestleiren

15.000 asylsøkere venter på å bli intervjuet av UDI. For å lette saksgangen skal asylsøkerne samles ved større mottak, som her i Vestleiren i Finnmark.

Foto: Amund Trellevik/NRK

I går fortalte NRK om åtte år gamle Benjamin fra Afghanistan som har bodd tre måneder på akuttmottaket i Mosjøen og som hadde sin første skoledag på den lokale skolen denne uka.

Nå har han og familien fått beskjed om at de skal sendes til Vestleiren i Finnmark, ettersom UDI ønsker å stenge ned akuttmottakene og heller samle asylsøkerne ved større mottak.

– Sønnen min begynte å gråte da jeg forklarte han hva som sto i brevet. Han var så glad for å begynne på skolen og vil ikke flytte igjen, fortalte moren hans, Ziba Rahmi, til NRK i går.

Ansatte ny lærer for å ta imot asylbarna – nå sendes barna videre

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær NOAS

Generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Ann-Magrit Austenå, sier småbarnsfamiliene bør få bli ved det nåværende mottaket, inntil et nytt skoletilbud er klart.

Foto: Pressefoto / NOAS

Barn som har bodd i Norge i tre måneder og som det er sannsynlig at vil bli her over en lengre periode, har rett til å gå på skole.

Men selv om det allerede bor barn i Vestleiren i Finnmark, er det foreløpig ikke noe skoletilbud klart. Nå kan også de barna som går på skole, bli sendt hit.

I Mosjøen, der tolv av asylbarna ved akuttmottaket nylig startet på skole, har de nylig økt kompetansen og ansatt en ny lærer for å undervise barna.

– Det er urovekkende at disse barna ikke får ro og at de skal tas ut av skolen før et nytt skoletilbud er klart, sier rektor ved Mosjøen skole, Karl Børre Krog.

Han sier de har god kompetanse på å ta imot barn som kommer fra konfliktområder. De har også hentet inn ekstra kompetanse for å gi barna ved akuttmottaket et godt skoletilbud.

– Hvis det er slik at asylbarna tas ut av skolen, må vi trolig nedjustere bemanningen igjen.

De to brødrene Baleh (5) og Benjamin (8) fra Afghanistan bor i dag på asylmottaket i Mosjøen. Nå ska

De to brødrene Baleh (5) og Benjamin (8) fra Afghanistan bor i dag på asylmottaket i Mosjøen. Nå skal de sendes til et nytt mottak. Det er usikkert hvor lenge de må bli der og om åtteåringen får begynne på skole igjen.

Foto: Privat

– Bør vente

Generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Ann-Magrit Austenå, sier hun forstår UDI sitt ønske om å avvikle akuttmottakene, men at småbarnsfamiliene bør få bli ved det nåværende mottaket, inntil et nytt skoletilbud er klart.

– Når disse barna, som allerede har ventet lenge med å få gå på skole, endelig har fått skoleplass blir det feil å flytte dem fra det miljøet, før et tilsvarende skoletilbud er på plass ved det nye mottaket.

Austenå sier det sitter mange enslige asylsøkere ved de norske akuttmottakene, og håper UDI vil prioritere å sende dem til de nye mottakene, før småbarnsfamiliene.

– Prioriterer familier

UDI svarer at de er enig i at det er viktig at barna får skolegang.

– Derfor er vi også i dialog med Sør-Varanger Kommune om hvordan vi kan få til et skoletilbud for de barna som skal innom Vestleiren, sier presserådgiver i UDI, Kristian Nicolai Stakset-Gundersen.

Han sier at det er en fordel for barnefamiliene å få gjennomført asylintervju så snart som mulig.

– Vi prioriterer barnefamilier med tanke på asylintervju, for dermed å gi dem raskest mulig avklaring på asylsøknaden deres, og muligheten til eventuelt å gi dem en mer langsiktig boløsning.

Stakset-Gundersen sier akuttmottakene aldri var ment til å fungere som varige oppholdssteder.

– Akuttmottakene ble opprettet på kort varsel i høst for å kunne huse den store mengden asylsøkere som ankom Norge. I tillegg til å være dyrere boløsninger som vi nå vil gå bort fra, gir akuttmottakene ikke alltid et fullverdig tilbud til asylsøkerne. Etter å ha gjennomført asylintervjuer på Vestleiren vil vi prioritere å få overført barnefamiliene til mer langsiktige boløsninger i ordinære asylmottak.