– Tålegrensen overskredet

Tålegrensen for et bærekraftig fiskeoppdrett i Norge er overskredet seks-ti ganger, mener Norsk institutt for naturforskning (NINA).

oppdrettsanlegg

NINA viser til at det nå står 350 millioner oppdrettslaks i merder langs norskekysten.

Foto: Marita Andersen / NRK

NINA viser til at det nå står 350 millioner oppdrettslaks i merder langs norskekysten. Ut fra dagens nivå av kjønnsmodne lakselus innebærer dette en lusemengde på mellom 300 og 350 millioner lus.

Dette er mellom 6 og 10 ganger bærekraftig nivå for laksefisk, beregnet ut fra høyeste tålegrense (Heuch og Mo 2001).

Reell trussel

Seniorforsker Torbjørn Forseth i NINA sier til NTB at forskriften om kapasitetsøkning i havbruksnæringen ikke bør iverksettes. I dette inkluderer han både den planlagte økningen av 65 nye konsesjoner og økningen av tillatt biomasse (MTB) i oppdrettsmerdene på 5 prosent.

Uforenlig

– En kapasitetsøkning nå vil være uforenlig med myndighetenes egne mål om bevaring av våre laksebestander, mener Forseth.

Han viser til at lakselusbelastningen og lakserømming til sammen utgjør en reell trussel mot utryddelse av flere bestander.