– Skjer det et uhell her, vil utslippene drive rett inn i de mest problematiske områdene

Fiskarlaget og Naturvernforbundet er sterkt kritisk til Aps forslag om å åpne Nordland VI for konsekvensutredning. Også havforskerne er bekymret, men mener samtidig området er det minst problematiske dersom man først skal åpne for petroleumsaktivitet.

Det årlige skreifisket starter i januar og varer til april

Nå er det kun Nordland VI som fortsatt skal konsekvensutredes, ifølge Aps programkomite. Det omfatter sydspissen av Lofoten. Illustrasjonsfoto.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

«Jonas Gahr Støre Støre har gitt oljeindustrien akkurat det området de har sikla etter i flere tiår», mener leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg

– Konsekvensutredninger har i Norge alltid ført til at nye områder har blitt åpnet for petroleumsindustrien, advarer Naturvernforbundets Silje Ask Lundberg.

Foto: Naturvernforbundet

Bakgrunnen er at Arbeiderpartiet går inn for å konsekvensutrede Nordland VI, mens de lar Nordland VII og Troms II være i fred. I alle fall fram til 2021.

Nordland VI omfatter havområdene sørvest for Lofoten, og det er her man trolig vil finne de største oljereservene i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Det er i dette området man forventer at halvparten av de fossile ressursene i Lofoten, Vesterålen og Senja finnes. Arbeiderpartiet våger å kalle det et kompromiss, men det er det slett ikke, fastslår Lundberg.

Hun sier området er unikt for sine natur- og fiskeriressurser, og mener det er helt «bak mål» at Arbeiderpartiet i det hele tatt vurderer petroleumsvirksomhet her.

Arbeiderpartiet ønsker å gi selve indrefileten til Norsk olje og gass.

– Det er her utenfor Røst man de siste 15 årene har hatt et helt eventyrlig lofotfiske, og hvor man dessuten finner verdens største kaldtvannskorallrev. Jeg håper forslaget blir stemt nord og ned på landsmøtet til Arbeiderpartiet i april.

– Har kunnskapen som trengs

Kart over områdene

Illustrasjon: Arbeiderpartiet.

Foto: Arbeiderpartiet

Også leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag liker signalene dårlig.

Han mener det er å gamble med fiskerinæringas fremtid å igangsette en prosess som kan ende med at det åpnes for aktivitet i sårbare havområder.

Det er særlig utslipp og forurensning han frykter kan bli fraktet med havstrømmene inn i viktige fiskefelt og egg- og gyteområder.

– Vi har den kunnskapen vi trenger for å kunne konkludere med at petroleumsvirksomhet i disse områdene er en veldig dårlig idé. Det må ansvarlige politikere ta inn over seg.

– Kan få store konsekvenser

Forsker Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet forteller at det nordøstligste området av Nordland VI er et kritisk område for de fleste fiskeartene – særlig uer, snabeluer og sild.

Svein Sundby, forskningsleder Havforskningsinstituttet

Forsker Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Samtidig påpeker han at Vestfjorden, Nordland VII (Vesterålen og deler av Lofoten) og Troms II (Senja) er mer sårbare områder. Slik sett er Nordland VI det minst problematiske hvis man først skal åpne opp for aktivitet på et tidspunkt.

– Men, og det er et men her: Skjer det et uhell, vil utslippene drive rett inn i de mest problematiske områdene. Avhengig av tidspunkt på året, kan det få store konsekvenser.

70 prosent av fiskeressursene i Norskehavet og Barentshavet passerer Lofoten, Vesterålen og kysten av Troms i de mest kritiske livsfasene, bemerker Sundby.

– Fiskeressursene er én ting. Man vet foreløpig lite om hvordan andre organismer lenger ned i næringskjeden kan bli påvirket.

Det man vet er imidlertid at dyreplankton som raudåte er av stor betydning som mat for fisken i tidlige livsstadier. Og eventuell forurensning fra petroleumsaktivitet vil i alle fall ikke bidra i positiv retning.

Illustrasjon

Mørke røde og gule farger indikerer de områdene som er mest kritiske med hensyn til påvirkning fra oljeforurensning. Lofotens geografiske posisjon i forhold til Norskehavet og Barentshavet og særlig den lokalt høye produktiviteten, gjør dette til kystens viktigste gyte- og overvintringsområde, ifølge Havforskningsinstituttet.

Foto: Havforskningsinstituttet