NRK Meny
Normal

Tror det ligger verdier for 500–1000 milliarder utenfor Lofoten og Vesterålen

Olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil være av avgjørende betydning for fremtidas velferdssamfunn, mener interesseorganisasjon.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i interesseorganisasjonen Norsk Olje- og gass

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen presenterte en ny rapport i Bodø i dag.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

I en ny rapport som blant andre Norsk Olje- og gass og LO la fram i Bodø i dag, konkluderes det med at Stortinget snarest må gjennomføre en konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja med tanke på oljevirksomhet.

Olje- og gassutvinning i disse områdene vil faktisk være av avgjørende betydning dersom vi skal sikre fremtidas velferdssamfunn, mener direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i interesseorganisasjonen Norsk Olje- og gass.

Gerd Kristiansen

LO-leder Gerd Kristiansen mener at en konsekvensutredning er riktig og viktig.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– De beste anslagene viser at det kan være verdier utenfor denne kysten i størrelsesordenen 500 til 1000 milliarder kroner. Det vil være av fundamental betydning for fremtidas velferd i Norge, sier Schjøtt-Pedersen til NRK.

LO-leder Gerd Kristiansen er enig i at en konsekvensutredning er veien å gå, men påpeker at det ikke nødvendigvis betyr at det blir utvinning.

– Det må vi ta stilling til når vi har alle konsekvenser på bordet. Det et ganske mange felt i landet vårt som er utredet tidligere, der man ikke har valgt å utvinne. Nettopp av hensyn til andre næringer.

Ikke imponert

Marius Meisfjord Jøsevold

Marius Jøsevold i Nordland SV er ikke overbevist, og sier dette er kjente toner fra bransjen.

Foto: Anita Borkamo / NRK

Schjøtt-Pedersen er klar på at ringvirkningene vil være store, med mange nye arbeidsplasser. Men Marius Jøsevold fra Nordland SV, som også fulgte fremleggelsen av rapporten i dag, er ikke imponert.

– Jeg er selv fra Helgeland, og i Sandnessjøen er det mange mørke vinduer og tomme lagerhaller nå. Poenget er at når man ikke stiller konkrete krav til at det skal være virksomhet på land, så får man ikke de mulighetene som det her snakkes om.

Schjøtt-Pedersen satt selv i regjering da man vedtok at «Aasta Hansteen»​ skulle monteres på Vestlandet og ikke på Helgeland, eksemplifiserer han.

– Vi har en oljenæring i Norge som sliter voldsomt. Hadde jeg satt i regjering nå, så hadde jeg kanskje vært mer opptatt av å ta vare på den oljenæringa man allerede har på fastlandet enn å bygge opp en ny.

Illustrasjonsfoto

Jøsevold er bekymret for konsekvensene et utslipp kan få for natur- og dyrelivet. Her fra Trollfjorden i Lofoten.

Foto: Nordahl, Aleksander / NTB scanpix

Frykter for fisken

Jøsevold er også redd for konsekvensene et eventuelt utslipp vil få for torskestammen, og mener Nord-Norge vil få et stort problem om 2–3 årsklasser med torsk skulle gå dunken.

Schjøtt-Pedersen deler på ikke bekymringen.

– Næringa hadde aldri bedt om olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen dersom vi hadde trodd at det var en risiko for de viktige fiskebestandene.

Tviler på konsekvensutredning

Direktøren i Norsk Olje- og gass mener både flertallet på Stortinget og folk i Norge ønsker seg en konsekvensutredning. SV-politikeren stiller seg tvilende til at det vil skje med det første.

– Vi har tatt kampen om konsekvensutredning gjennom mange valgkamper, og vi vil vinne den på ny, avslutter han.