Hopp til innhold

– Oppdrettsnæringen har seg selv å takke for trøbbelet den står i

– Det er nesten så man ikke tror sine egne ører, sier både Norges jeger og fiskeforbund og Naturvernforbundet etter at oppdretterne krever ytterligere vekst i produksjonen for å få ned de skyhøye lakseprisene.

Salten Aqua sitt anlegg i Storvika i Gildeskål

LUSEFRI FJORD: Salten Aqua har fått tillatelse til utvidelse av produksjonen i Saltenfjorden med fem prosent takket være lusefri fjord og måten det drives på.

Foto: Salten Aqua

Rolv Sigurdsen, Naturvernforbundet

Rolv Sigurdsen i Naturvernforbundet er skeptisk til vekst, og mener at vi trenger å vite mer.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Situasjonen oppdrettsnæringen står i med priser som løper løpsk, stagnasjon i produksjonen og usikkerhet i markedet er selvforskyldt. Situasjonen med lakselus viser at dette er ei næring som har fått lov å ekspandere altfor raskt de siste tiårene, sier Rolv Sigurdsen som sitter i oppdrettsutvalget i Naturvernforbundet.

Stor etterspørsel på verdensmarkedet har sendt lakseprisene til himmels. Men priser på opp mot 70 kroner kiloen for norsk laks bekymrer både oppdrettsnæringen og fiskeriministeren. Lakseprodusentene frykter at de ikke får solgt fisken på grunn av høy pris og vil produsere mer slik at prisene presses ned.

Umusikalsk

Naturvernforbundet mener det er umusikalsk av oppdrettsnæringen å kreve ytterligere vekst før lakselusproblematikken er under kontroll.

Espen Farstad

Espen Farstad i NJFF mener at så lenge lakselussituasjonen er ute av kontroll, krever organisasjonen stans i vekst.

Foto: NJFF

– Dette mener jo norske myndigheter også. Fiskeriminister Per Sandberg står fast på kravet om stopp i veksten til lakselusa er under kontroll, sier Sigurdsen.

Bærekraft og lukkede merder

Norges jeger og fiskeforbund mener det må stilles krav om at all form for videre vekst i oppdrettsnæringen forutsetter overgang til lukkede anlegg eller andre teknologiske løsninger som eliminerer utfordringene knyttet til lakselus.

– Næringens egne lovnader om at de jobber hardt for å løse sine miljøutfordringer har gjentatte ganger vist seg ikke å være tilstrekkelig til å løse lakselusutfordringene, sier informasjonssjef Espen Farstad i NJFF.

– Produksjonen må opp

Geir Wenberg i Salten Aqua

Daglig leder Geir Wenberg i Salten Aqua ønsker seg en laksepris på rundt 45–50 kroner kiloen. – Det er levelig for produsentene, sier han.

Foto: Martin Steinholt / NRK

Ordrebøkene her på salgsavdelingen til Salten Aqua er fremdeles fulle. De har fått tillatelse til utvidelse av produksjonen i Saltenfjorden med fem prosent takket være lusefri fjord og måten det drives på.

Men daglig leder Geir Wenberg frykter de høye prisene gjør at forbrukerne vil kjøpe annen og billigere mat. Den beste måten å få ned prisen på er å øke produksjonen, mener han.

Laks blir stadig mer populært i hele verden, men det er en grense for hvor høy prisen kan bli. Vi bør rigge oss slik at vi kan dekke etterspørselen.

2016 blir det første året i oppdrettsnæringens historie hvor man ikke klarer å vokse.

Alle produksjonstillatelsene vi har i Norge er utnyttet. Det er viktig å skape økt næringsaktivitet langs kysten. Laksenæringa er den næringa som har det største potensialet framover. Vi produserer en fornybar ressurs og den bør vi ivareta slik at vi kan vokse.

Sier nei

Naturvernforbundet vil ha full stans i veksten, og håper ikke myndighetene lar laksenæringa få viljen sin.

– Problemet nå er at det legges ut masse areal i områder vi ikke har kunnskap om. Når luseproblematikken kommer under kontroll, står næringa klar til å fylle fjordene med anlegg. Det vi heller bør satse på er en kunnskapsutredning, mener Rolv Sigurdsen.