– Norsk presses dekning av Donald Trump har vært «hinsides elendig»

I USA er den nye makteliten i Washington skeptisk til måten mediene utfører jobben sin på. – Det er et problem også her til lands at nyhetsaktører har sin egen agenda, mener stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen.

Jan Arild Ellingsen (Frp)

Jan Arild Ellingsen er medlem av Justiskomiteen på Stortinget, og ser – i motsetning til mediene – ikke mørkt på fire år med Trump som president.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Donald Trump har ved flere anledninger uttrykt seg skeptisk overfor media, som han mener bidrar til å spre løgner og usannheter.

Skjermdump fra Facebook

Skjermdump fra Facebook.

Foto: Skjermdump

Lørdag fikk mediene en skikkelig skyllebøtte av pressetalsmann Sean Spicer, som på en brifing antydet at Trump i størst mulig grad vil kommunisere direkte med folket framfor de tradisjonelle mediene, ifølge VG.

I går strakte han ut en hånd til journalistene, men ikke uten å samtidig benytte anledningen til å greie ut om hvor frustrerende han synes dekningen har vært.

Og kanskje bør mediene bli flinkere til å spørre seg selv om kritikken er berettiget, påpeker Frps Jan Arild Ellingsen, som i et innlegg på Facebook trekker paralleller til norske forhold:

– [ ...] pressens evne til å være selektiv når det gjelder hva de vil sette på trykk eller vise i etermedia, er på grensen til det kyniske, og i noen tilfeller oppleves det nærmest som utpressing, skriver han i sitt innlegg.

Pressetalsmann i det hvite hus, Sean Spicer, syntes dekningen av Trump er for negativ.

Sean Spicer, pressesekretær i Det hvite hus, benyttet mandagens pressebrief til å uttale misnøye med mediedekningen av Trump.

Ulike erfaringer

Til NRK utdyper stortingspolitikeren at han mener samfunnet selvfølgelig er tjent med en granskende presse, men at også norske medier har sine utfordringer når det kommer til å drive nøyaktig og etterrettelig.

– Det er ikke til å stikke under en stol at noen går over lik for å få ting på trykk, mot bedre vitende. Det er flere som med fordel kunne gått litt inn i seg selv, fremholder Ellingsen.

Den erfarne Frp-politikeren understreker at det selvsagt finnes pressefolk som han har stor respekt for, men at det på den andre siden jammen finnes nok av dem som vet å trekke strikken vel langt.

President Donald Trump holder tale i Det hvite hus søndag 22. januar 2017

– Den norske pressens dekning av Trump har vært helt hinsides elendig. Det har vært så dårlig at jeg nesten ikke har ord, sier Jan Arild Ellingsen

Foto: Andrew Harnik / AP

– Det handler vel om at en negativ overskrift selger bedre enn en positiv. Det ser man gjennom saker der både sitater og enkeltord er blåst ut av sammenheng, og der man har valgt seg ut små biter av informasjon som passer inn i en planlagt vinkling.

Han fortsetter ved å gi norsk presse det glatte lag når det kommer til dekningen av den amerikanske valgkampen generelt og Trump spesielt.

– Den har vært helt hinsides elendig. Det er selvsagt forskjell fra redaksjon til redaksjon, men det er et problem at journalistikken farges av at mediehusene har en egen politisk agenda.

Får støtte

Nyhetssjef Mímir Kristjánsson i Klassekampen gir Ellingsen langt på vei støtte i kritikken. Han har lenge savnet en mer seriøs dekning av Donald Trump, og mener det ikke er noe tvil om at «alle» i norsk presse har vært imot Trump siden starten.

Dette har gått ut over den seriøse og grundige journalistikken, hevder Kristjánsson, som tror mediene har gjort seg selv en bjørnetjeneste ved å behandle Trump som en klovn.

– Det er mange gode grunner til å være kritisk mot Trump, og det skulle bare mangle at norsk presse ikke var det. Men sakene vi har sett til nå har vært preget av «du vil ikke tro hva Trump har funnet på nå».

– Jeg hadde i stedet ønsket meg mer fokus på hans politikk, velgerne som byttet side i valgkampen og årsaken til at han ble så populær. Da hadde man kanskje klart å fange opp de bevegelsene som til slutt resulterte i hans valgseier.

«Ukritisk heiagjeng»

Han uttalte til TV2 i oktober at norsk presse hadde blitt en «ukritisk heiagjeng for Hillary Clinton», og synes lite har endret seg siden da.

Fortsatt preges journalistikken av å ha en klar slagside, noe som genererer en god del støy og saker han omtaler som «tabloid klikkjournalistikk».

– Ser man disse utfordringene i medie-Norge generelt?

– Den store trusselen mot etterrettelig dekning av politikk er fokuset på klikk. Ønsket om sensasjonelle nyheter kombinert med færre ressurser i redaksjonene, resulterer i en viss type saker. Det er bekymringsfullt.

– Dårlige på å forstå USA

Mímir Kristjánsson

Nyhetssjef Mímir Kristjánsson i Klassekampen synes dekningen har vært preget av mye støy, og bruker begrepet «tabloid klikkjournalistikk».

Foto: Thomas Buikema Fjaertoft

At norske medier tar et aktivt politisk standpunkt trenger imidlertid ikke være et problem. Faktisk ønsker Kristjánsson at mediene i større grad gjør nettopp dette.

– Det er en illusjon at mediene er helt nøytrale. Det er de aldri, og det bør man være ærlig om. Poenget er at det ikke er noe problem så lenge det blir kombinert med seriøs, faktasøkende og grundig journalistikk som tar for seg realitetene.

Det blir dessuten helt feil å sette seg likegyldig på sidelinjen når en verdensleder blir valgt. Og det er vanskelig å dekke en så splittende figur som Donald Trump, uten å få en slagside.

– En del av dette handler nok også om at vi i Norge aldri har vært særlig flinke til å forstå USA. Vi tror dem er som oss, og reagerer som oss. Men det er de ikke, og vi blir like overrasket hver gang.

Gjør stort sett en god jobb

Reidun Kjelling Nybø, konstituert generalsekretær Norsk Redaktørforening

Til syvende og sist er det befolkninga – og ikke mediene selv – som avgjør om pressen har tillit, bemerker Reidun K. Nybø i Norsk Redaktørforening, som etterlyser mer forskning på medias tillit ute blant folk.

Foto: Pressebilde/Norsk Redaktørforening

Inntrykket til assisterende generalsekretær Reidun K. Nybø i Norsk Redaktørforening er at norske redaksjoner jevnt over gjør en god jobb, men at man skal være lydhør for den kritikken som både Trump, Ellingsen og andre kommer med.

For en god debatt er viktig og nyttig, sier hun.

– Dette er en del av en løpende debatt som vi må lytte til og ta del i, særlig nå som det går mot valgkamp her i Norge, sier Nybø.

Mediene gjør lurt i å reflektere over om man har en slagside, og hvorvidt ulike kilder behandles forskjellig – fordi man er farget av et spesielt syn.

– Det er vanskelig å se seg selv utenfra, men jeg tror norsk presse har litt å hente gjennom å utvise større åpenhet om etikk, kildekritikk og journalistiske metoder, samt fokus på at det vi gjør skal være etterprøvbart.

Vi har blitt flinkere, åpnere og mindre arrogante enn vi var før. Så det går riktig vei.

– Så forstår jeg at det er lett å bli provosert av tankene som nå kommer fra Det hvite hus. Men her må vi bare besinne oss, og gjøre jobben vår som best vi kan.

– Hva tenker du om at politikere boikotter mediene?

– Det har jeg ingen tro på. God presseskikk og folkeskikk handler egentlig om mye av det samme, og min erfaring er at mye løser seg gjennom god dialog.