– Foreldre ber NAV om støtte til leirskole til barna, men når svaret kommer er leirskolen over

NAV-ansatte glemmer barna når de skal beregne hvor mye foreldrene skal ha i sosialhjelp, Svært alvorlig, mener Statens helsetilsyn, som fant avvik i ni av ti kommuner. – Et svik mot fattige barn, mener Velferdsalliansen.

Johanna Engen jobber som frivillig på Fattighuset i Oslo.

Saksbehandlerne i NAV er altfor dårlig på kartlegging av barns behov når foreldrene søker sosialhjelp. – Nedslående og trist, sier styreleder i Velferdsalliansen, Johanna Engen.

Foto: Arne Raanaas / NRK

Mer enn 100.000 barn i Norge lever i fattigdom, og det er nedslående at NAV glemmer disse barna, mener styreleder i Velferdsalliansen, Johanna Engen

– For det første så gjør det meg veldig trist fordi det er barna det går ut over, sier Engen til NRK.no.

Velferdsalliansen er et samarbeidsnettverk som jobber for å avskaffe fattigdom. Nå reagerer de på at NAV er altfor dårlig på kartlegging av barns behov når foreldrene søker sosialhjelp.

I et landsomfattende tilsyn i fjor ble det funnet avvik i 59 av 67 kommuner.

– Det aller viktigste å heve familiens inntekt slik at barn slipper å leve i fattigdom. Men uansett må NAV-ansatte se hvert enkelt barns behov, mener Engen.

Må si nei til bursdag og fritidsaktiviteter

Det handler om noe som mange tar som en selvfølge: å ha råd til å gå i bursdag, eller være med på fritidsaktivtier. For barn som lever i fattigdom er det enkleste ofte å finne på ei unnskyldning for ikke å bli med. Den egentlige grunnen er at familien har for lite penger. Det er blant andre slike ting saksbehandlerne i NAV skal avdekke.

– Vi har flere eksempler på slike svik mot barna. Det kan være et foreldrepar som kommer for å få hjelp til å sende barna sine på leirskole. Innen de har fått et svar er leirskolen ferdig, sier Engen til NRK.no.

Helsetilsynet: – Alvorlig

Kjell Hugvik

Fylkesdirektør Kjell Hugvik i NAV Nordland.

At det landsomfattende tilsynet viser at barna ikke får den hjelpen de har krav på, og det bekymrer også direktøren i Statens helsetilsyn Jan Fredrik Andresen.

– Vi ser på dette som alvorlig. Det er jo fra samfunnet bestemt at vi skal gjøre individuelle vurderinger nettopp for å ivareta barnas behov på en god måte. Når det ikke gjøres er det bekymringsfullt.

Fylkesdirektør Kjell Hugvik i NAV Nordland sier de skal bli bedre på å se barnas behov.

– Jeg tror ikke dette er verken ond vilje eller dårlig kompetanse, men det er slik at samfunnet er i endring. Det man tidligere ikke trodde det var behov for gjennom sosialstøtte, ser man i dag at det er behov for. Som for eksempel å sikre barna at barna kan delta i fritidsaktiviteter.

Fire av kommune hvor det ble ført tilsyn ligger i Nordland. Fylkesmannen har siden fulgt kommunene tett opp, og i Nordland er avvikene nå lukket.