Hopp til innhold

– Nå er det mer aktuelt enn noensinne med høy sikkerhet i vannforsyningene

Norsk Vann mener at et trusselbilde i endring gjør sikkerheten i vannforsyningene viktigere enn noen gang. Selv i det som skal være et av landets beste og sikreste vannanlegg, greide noen å komme seg inn med et brekkjern.

Kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen

Kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen ved inngangen til vannverket ved Sørstrupen i Bodø der det har vært innbrudd.

Foto: Ola Helness / NRK

Tirsdag kveld ble det oppdaget innbrudd i vannanlegget i Bodø, et anlegg som leverer vann til omtrent 40.000 personer. I etterkant av dette er samtlige politidistrikt varslet, og beredskapen hevet omkring på vannverk andre steder i landet.

Direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann sier at med et trusselbilde som er i endring, har sikkerheten for vannverkene blitt viktigere enn noensinne.

– Sett i lys av endringer i klima og i trusselbildet generelt, er det mer aktuelt enn noensinne med høy sikkerhet i vannforsyningen. De er en av de kritiske infrastrukturene i samfunnet vårt og vi er helt avhengige av at vannforsyningene i landet vårt er trygge, sier Hofshagen.

Toril Hofshagen

Direktør Toril Hofshagen i Norsk vann mener sikkerheten er bedre enn det aldri før har vært, men at den også er desto viktigere.

Foto: Mats Sparby / NRK

Sikkerheten i vannverkene er det eierne selv som er ansvarlige for, dette vil i stor grad si kommunene. Selv i lys av gårsdagens hendelse i Bodø, hører avvik til sjeldenhetene, mener direktøren.

– Vi må gå gjennom rutinene vi har

Vannprøvene som ble tatt etter innbruddet i vannanlegget i Bodø viser så langt ingen unormale funn og det er ikke påvist noen helseskadelige stoffer, skriver kommunen i en pressemelding. Likevel erkjenner rådmannen i kommunen at sikkerheten sviktet.

Rådmann og kommuneoverlege Bodø

Rådmann i Bodø kommune, Rolf Kåre Jensen (t.h). Her sammen med kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen.

Foto: Ola Helness / NRK

– Vi har et av landets beste og sikreste anlegg. Vi går gjennom rutinene nå. Vi har et fjellanlegg som er låst og har alarmer, men likevel kunne dette skje. Det betyr at vi må gå gjennom sikkerheten og rutinene vi har, sier Jensen.

Han sier at hendelsen i Bodø kan tyde på at farenivået har økt. Selv om det gikk bra denne gangen, mener han at hendelsen viser at det er behov for utbedringer på anlegget.

1 av 10 vannverk i Norge manglet tilfredsstillende sikring

I en rapport fra Mattilsynet som ble publisert i fjor gikk det frem at sikkerheten knyttet til adgang til vannanlegg i flere tilfeller var for dårlig.

I rapporten står det at 13,4 prosent av de undersøkte vannverkene fikk konklusjonen «ikke tilfredsstillende» på punktet om kontroll av fysisk adgang. Her var det de største vannverkene som fikk et noe dårligere resultat enn de andre.

I tilsynet ble det også gitt varsel om vedtak om å rette opp avvik i 385 vannverk av 416 kontrollerte.

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om konkrete hendelser, men generelt for de små og store vannverkene i Salten, er inntrykket vårt at de store kommunale vannverkene har god sikring, sier avdelingssjef for Salten, Arnt Inge Berget i Mattilsynet.

Arnt Inge Berget

Avdelingssjef i Mattilsynet Arnt Inge Berget sier deres inntrykk er at de store vannverkene har god sikring.

Foto: Ola Helness / NRK

Berget sier at Mattilsynet vil følge opp og evaluere hvilke tiltak som var på plass og eventuelt hvilke tiltak som må forbedres.