NRK Meny
Normal

– Mange bryr seg mer om mobilen sin enn om oljeutvinning

Motstanden mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen er faktisk minst blant de unge, ifølge en ny spørreundersøkelse.

Bodin vgs

FRITIME: Kristin Betten og Maria Moen har ingen klare meninger om oljeboring. Fritimen brukes ikke til å diskutere oljeboring. Men de er enige om at det ikke er noe positivt.

Foto: Vilde Bratland Erikstad/NRK

Det er fritime for elevene ved Bodin videregående skole i Bodø - og den timen brukes ikke akkurat til å sette seg inn i spørsmålet om oljeboring i nord.

– Jeg har egentlig ingen formening om det. Men hvis jeg i det hele tatt skal si noe om det, er det ikke noe positivt, sier Kristin Betten som er elev ved skolen.

Mens andre ikke har engasjert seg i saken - har andre klare meninger om oljeboring.

– Vi må jo ha igjen olje til de som kommer etter oss. Jeg er i mot oljeboring og må la Lofoten være, sier Bendik Hansen.

– Har ikke gjort opp en mening

Resultatene fra skolevalgundersøkelsen, som er gjennomført av Norsk samfunnsvitskapeleg datatjeneste (NSD) i forbindelse med årets skolevalg, viser klare forskjeller mellom unge og voksne velgere.

– Ungdommene er minst imot oljeboring, sammenlignet med befolkningen forøvrig. Årsaken er at mange ungdommer ikke har gjort seg opp en mening om saken, og har satt seg inn i hva en oljeboring innebærer, sier Johannes Bergh, forsker ved NSD

Både elever i videregående skole og et utvalg voksne i befolkningen ellers, er blant annet bedt om å ta stilling til utsagnet «Vi bør tillate olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen».

Blant elevene er 37 prosent av de spurte «nokså uenig» eller «helt uenig», mens 47 prosent av de voksne uttrykker samme holdning.

Tidligere undersøkelser har vist at ungde er sterke forkjempere mot oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen.

– I undersøkelsen er det mange ungdommer som sier verken eller, eller vet ikke. Undersøkelsen tyder på at unge i dag ikke er så engasjerte i oljesaken som de var for noen år siden. Samtidig ser vi at aldersgruppen 20-30 år er veldig engasjerte i saken, sier Bergh.

Regionale forskjeller

Skolevalg 2011
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Motstanden er sterkest blant de unge i Nordland og i Oslo. Begge steder er nær halvparten nokså eller helt uenig i at det bør utvinnes olje i Lofoten og Vesterålen. Samtidig finnes det flere tilhengere av oljeutvinning i Nordland enn i Oslo, og en del færre i kategorien «både og».

Mest positive er ungdommene i Rogaland, Finnmark og Troms og Buskerud. I disse fylkene er rundt 36 prosent helt eller nokså enig i at man bør tillate oljeutvinning. Den parallelle befolkningsundersøkelsen er representativ for større områder enn fylker, men også her ser det ut til å være regionale forskjeller. Oslo skiller seg ut som den klart mest oljekritiske regionen.

Skarven står han a her i kuling og gråvær. Er det været som diskuteres her på Hauklandstranda tro?

Regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF har fått gjennomslag for at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutredes i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten i perioden 2013-2017.

Foto: Toril Irene Wahl