Tre av fire sa ja til olje: – I utakt med folket

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja mener næringslivet i Nord-Norge er i utakt med folket, når de ber om konsekvensutredning av oljeaktivitet i de omstridte havområdene.

Uttakleiv i Lofoten.

I en avstemning under næringskonferansen til Agenda Nord-Norge i går, var tre av fire deltakere positive til olje- og gassaktivitet i Lofoten. Her fra Uttakleiv.

Foto: Bente Steen Johansen

Med statsminister Erna Solberg til stede, svarte tre av fire deltakere på næringskonferansen Agenda Nord-Norge i Bodø i går ja til konsekvensutredning av havområdene under en avstemning.

– Næringslivet i nord har sendt et tydelig signal til statsministeren om at de ønsker åpning for olje- og gassleting utenfor Lofoten og Vesterålen, sier direktør Kjell Giæver i interesseorganisasjonen Petro Arctic.

– En sneversynt gjeng

Bente Kristine Lorentzen, Folkeaksjonen

– Konferansen mangler viktige sentrale stemmer og et perspektiv på klima, miljø og den brede kunnskapen som er samlet inn om Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Bente Lorentzen.

Bente Lorentzen i Folkeaksjonen for Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja med 4000 medlemmer mener dette ikke representerer helheten.

– Dette budskapet kommer fra en litt sneversynt gjeng. Jeg tror ikke avstemmingen er representativ for folkemeningen i nord. Samtlige meningsmålinger blant folk flest vist at man ikke ønsker å åpne for oljeboring, sier Lorentzen.

– For det andre var det flere viktige aktører i næringslivet i Nordland som ikke var representert på Agenda Nord-Norge, blant annet Sjømatnæringen.

– Tverrpolitisk konferanse

Agenda Nord-Norge

Tre av fire deltakere på næringskonferansen i Bodø i går sa ja til åpning av havområdene under en avstemning.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Petro Artctic-direktøren er uenig med Folkeaksjonen.

– Alle som kan krype og gå var til stede på næringslivskonferansen, med LO, NHO og statsministeren i spissen. Reiselivet, sjømat var godt representert. Faktisk var ikke olje- og gassnæringen så godt representert. Konferansen kommer med ei tydelig bestilling til den politiske ledelsen i Norge.

Lorentzen synes en slik konferanse burde hatt et bredere fokus.

– Vi har en lang vei å gå. Vi har et problem dersom man ikke ser på de fornybare næringene. Sjeføkonomen fra Swedbank som innledet konferansen sa at Nord-Norge skal være glad for at man ikke har satset så mye på olje- og gassnæringen i Nordland. Da er det merkelig at deltakerne på Agenda Nord-Norge tenker motsatt – at olje er veien å gå for regionen.

Erna Solberg Agenda Nord-Norge

Med statsminister Erna Solberg til stede, svarte tre av fire deltakere på næringskonferansen Agenda Nord-Norge i Bodø i går ja til åpning av havområdene under en avstemning.

Foto: NRK

Den nye gullkysten

Mens Vestlandet opplever krise i oljesektoren og økt arbeidsledighet – er situasjonen i Nordland stikk motsatt. Konjunkturbaromenteret fra Sparebanken Nord-Norge viser en eksportvekst i Nordland på 36 prosent for første halvdel av 2015, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er desidert mest i landet.

Likevel mener Petro Arctic at trykket på olje- og gassnæringen må holdes oppe.

– Olje- og gassvirksomheten i Lofoten og Vesterålen vil skape betydelig ringvirkning over hele landet, og bidra til å stabilisere situasjonen lenger sør, sier han til NRK.